Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №4. Варіант №10

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. Процес дроблення зародка курки завершується утворенням бластули. Який тип бластули характерний для птахів?

 

A. морула

B. бластоциста

C. целобластула

D. дискобластули

E. амфібластула

 

2. В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються по одинці та ізогенними групами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті?

 

A. Кісткова тканина.

B. Гіалінова хрящова тканина

C. Ретикулярна тканина.

D. Еластична хрящова тканина.

E. Волокниста хрящова тканина

 

3. В ембріоні людини на 2-3 ому тижні розвитку виявлено перші клітини крові. У якому матеріалі диференціюються ці клітини?

 

A. мезодермі

B. дерматомах

C. жовтковому мішку

D. зародковій ентодермі

E. зародковій ектодермі

 

4. У розвитку клінічних проявів алергії провідну роль відіграє гістамін. Якими клітинами він виробляється?

 

A. Т- лімфоцитами

B. плазмоцитами

C. В- лімфоцитами

D. тучними клітинами

E. макрофагами

 

5. З віком шкіра людини зазнає змін, що можуть проявлятися зменьшенням її пружності. Які елементи сполучної тканини забезпечують її високу пружність?

 

A. Колагенові волокна

B. Еластичні волокна

C. Клітини

D. Ретикулярні волокна

E. Основна речовина

 

6. При дегенеративному захворюванні нервової системи пошкоджуються клітини, які мієлінізують аксони у периферійній нервовій системі. Яку з означених нижче назв мають ці клітини?

 

A. Олігодендроцити

B. Волокнисті астроцити

C. Епендимоцити

D. Клітини мікроглії

E. Клітини Шванна

 

7. При дослідженні біоптату слизової оболонки тонкої кишки хворого після перенесеного гострого кишкового інфекційного захворювання спостерігається пошкодження мікроворсинок епітеліоцитів. Які клітинні структури зазнали ушкодження?

 

A. Лізосоми

B. Плазмолема

C. Мікротрубочки

D. Мітохондрії

E. Пластинчастий комплекс

 

8. З метою діагностики у пацієнта досліджували слизову оболонку шлунка, епітеліальна тканина якої зазнала змін під час хвороби. Яким є цей епітелій в нормі?

 

A. Одношаровим призматичним залозистим

B. Багатошаровим плоским незроговілим

C. Багатошаровим плоским зроговілим

D. Одношаровим плоским

E. Псевдобагатошаровим

 

9. 22. В гістологічному препараті видно окремі клітини, в яких хромосоми орієнтовані центромерами до полюсів, а плечима – до екватора. В якому періоді мітотичного циклу перебувають такі клітини?

 

A. в метафазі

B. в інтерфазі

C. в профазі

D. в анафазі

E. в телофазі

 

10. 61. . В результаті дії на клітини печінки ушкоджувальних чинників в багатьох клітинах спостерігається деструктивні зміни в цитоплазмі, що супроводжуються розпадом ядра на окремі фрагменти. Як називається явище, що спостерігається в ядрі?

A. каріолізис

B. каріорексис

C. каріопікноз

D. некроз

E. апоптоз

 

11. За допомогою мікроманіпулятора з клітини вилучили комплекс Гольджі. Як це позначиться на подальшій життєдіяльності клітини?

A. Порушиться утворення лізосом, дозрівання секреторних продуктів клітини

B. Порушиться процес мітозу

C. Розвинеться аутоліз, здатний привести клітину до загибелі

D. Порушаться процеси енергетичного обміну.

E. Порушиться утворення рибосом і синтез білків

 

12. Методами седиментації та хімічного аналізу досліджувалась структура рибосом. Встановлено, що субодиниці рибосом мають різний коефіцієнт седиментації, але містять однакову нуклеїнову кислоту. Вкажіть, яка структурна організація рибосом?

A. Структура з трьох субодиниць, утворених РНК

B. Структура з однієї субодиниці, утвореної РНК

C. Структура з двох субодиниць, утворених АТФ

D. Структура з двох субодиниць, утворених ДНК

E. Структура з двох субодиниць, утворених РНК

 

13. В середньому шарі діафізу трубчастої кістки розташовані остеони, які складаються з кісткових пластинок. Остеон це:

A. Пласт щільно розташованих кісткових пластинок

B. Концентрично розміщені навколо судини кісткові пластинки

C. Трабекули утворені кістковими пластинками

D. Кісткові пластинки розміщені під кутом одна до одної

 

14. Клітини кісткової тканини – остеобласти, формуючи міжклітинну речовину кісткової тканини, продукують білок колаген для побудови осеїнових волокон. Який тип колагену продукують остеобласти?

A. колаген II типу

B. колаген V типу

C. колаген III типу

D. колаген ІV типу

E. колаген І типу

 

15. При дії мікробних токсинів на клітини відбулося значне ушкодження глікокаліксу. Які основні хімічні компоненти входять до складу глікокаліксу плазмолеми?

A. Гліколіпіди і білки

B. Гліколіпіди і глікопротеїни

C. Ліпіди і олігосахариди

 

16. При ультрамікроскопічному дослідженні м’язового волокна виявлено саркотубулярну систему структур, які оточують міофібрили. Які елементи входять до складу саркотубулярної системи (тріад) м’язових волокон?

A. Термінальні цистерни

B. Поперечні трубочки і термінальні цистерни

C. Поперечні трубочки і канальці ендоплазматичної сітки

D. Поперечні трубочки і канальці пластинчастого комплексу

 

17. В результаті впливу токсинів вірусу на краніальний відділ нервової трубки ембріону народилась дитина з вадою розвитку м”язової тканини. Розвиток яких м”язів у неї було порушено?

A. М”язів стегна

B. М”язів передпліччя

C. М”язів стінки шлунку

D. М”язів звужувача та розширювача зіниці

E. Міокарду.

 

18. В експeрименті вибірково стимулювали одну з популяцій клітин крові. В результаті цього значно підвищилась проникність судин, що виявилось у формі набряку периваскулярної тканини та сповільнення процесу згортання крові. Які клітини крові зазнавали стимуляції?

A. Тромбоцити

B. Еозинофіли

C. Лімфоцити

D. Еритроцити

E. Базофіли

 

19. Опікову рану закрили шкірою свині (гетеротрансплантація). Назвати ефекторні клітини, які можуть відторгнути трансплантат (шкіру свині).

A. Т-хелпери

B. Природні кілери

C. Т-кілери

D. Т-супресори

E. В- лімфоцити

 

20. При забарвленні толуїдиновим синім у нейроплазмі перикаріона виявляється базофільно субстанція. У якому році гістолог Нісль описав цю субстанцію?

A. 1849

B. 1939

C. 1949 правильного ответа нет(

 Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 112 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №5. Варіант №13 | Серія №5. Варіант №14 | Серія №5. Варіант №15 | Серія №6. Варіант №16 | Серія №6. Варіант №17 | Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №1. Варіант №1| Серія №4. Варіант №12

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.042 сек.)