Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №7. Варіант №20

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. В експерименті у зародка курки на стадії диференціації мезодерми зруйновано дорзальну мезодерму. Розвиток яких структур буде порушено?

 

A. спланхнотома

B. епідермісу

C. міотома

D. нефротома

E. гонотома

 

2. На гістологічному препараті представлений гіаліновий хрящ без охрястя. Яке місце локалізації в організмі даного хряща?

 

A. Суглобові поверхні

B. Гортань

C. Місце сполучення ребер з грудиною

D. Бронхи

E. Трахея

 

3. При мікроскопічному вивченні ембріонального матеріалу людини визначається зародок на стадії дроблення. Який тип дроблення характерний для даного зародка?

 

A. Неповне, дискоїдальне

B. Неповне, асинхронне

C. Повне, поверхневе

D. Повне, нерівномірне, синхронне

E. Повне, нерівномірне асинхронне

 

4. У проліферативній фазі запалення формується грануляційна тканина. При гістологічному дослідженні цієї тканини виявлено велику кількість клітин слабковідростчатої форми з великим світлим ядром, яке містить кілька ядерець. Цитоплазма має різко базофільну центральну зону (ендоплазму) і світлішу периферію. Які це клітини?

 

A. тучні клітини

B. фібробласти

C. фіброцити

D. плазмоцити

E. макрофаги

 

5. Під час гетеротрансплантації органів виявлено відтторження трансплантату. Які клітини головним чином забеспечують цей процес?

 

A. Макрофаги

B. В-лімфоцити

C. Т-хелпери

D. Т-супресори

E. Т-кілери

 

6. Швидкість передачі нервового імпульсу по без мієліновому нервовому волокну нижча, ніж по мієліновому. Чим це можна пояснити?

 

A. Наявністю мієлінової оболонки

B. Наявністю насічок мієліну

C. Сальтаторним (стрибкоподібним) рухом хвилі деполяризації

D. Ламінарним (неперервним) рухом хвилі деполяризації

E. Відсутністю мієлінової оболонки

 

7. У чоловіка 66 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина, що походить з бронху середнього калібру. Який епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?

 

A. Одношаровий багаторядний війчастий

B. Одношаровий призматичний

C. Багатошаровий плоский зроговілий

D. Одношаровий багаторядний перехідний

E. Багатошаровий плоский незроговілий

 

8. При обстеженні новонародженого виявлено аномалії розвитку шкірного епітелію. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

 

A. Мезодерма

B. Ектодерма

C. Ентодерма

D. Гангліозна пластинка

E. Плакоди

 

9. 64. В біоптаті жовтого тіла яєчника жінки спостерігаються клітини, від яких відокремлюються великі фрагменти цитоплазми, що містять “мікроядра” – частини ядра, оточені оболонкою. Як назіваються ці відокремлені структури?

 

A. нуклеосоми

B. хромосомні тільця

C. залишкові тільця

D. ярерця

E. апоптозні тільця

 

10. 19. В гістологічному препараті шкіри експериментальної тварини більшість клітин базального шару епідермісу містять ядра які перебувають в інтерфазі. Інтерфазне ядро складається з:

 

A. каріолєми , ДНК та ядерця

B. каріолєми, хромосом, ядерних пор, каріоплазми

C. каріолєми, хромосом, ядерця, каріоплазми

D. каріолєми, хромосом, включень, каріоплазми

E. каріолєми, ДНК, РНК, органел

 

11. При ультрaмiкроскопiчному дослiдженнi клiтини, в її цитоплазмi

виявлена структура, яка складається iз сукупностi канальцiв, мембранних цистерн, сплющених у центральнiй частинi i розширених по периферiї. Розширенi краї цистерн оточенi дрiбними пухирцями. Яка це структура?

A. гранулярна ендоплазматична ciткa

B. мiкротрубочки

C. лiзосоми

D. агранулярна ендоплазматична cіткa

E. комплекс Гольджi

 

12. За допомогою гістохімічних методів виявлено, що лізосоми та пероксисоми відрізняються одні від одних за складом ферментів, що в них містяться. Які (маркерні) ферменти знаходяться в пероксисомах?

A. Мальтаза

B. Оксидаза, каталаза

C. Ліпаза

D. Кисла фосфатаза

E. Лужна фосфатаза

 

13. При обстеженні постраждалого виявлено пошкодження ключиці. Якою скелетною тканиною утворена ключиця?

A. гіаліновою хрящовою

B. пластинчастою губчастою кістковою

C. ретикулофіброзною кістковою

D. пластинчастою компактною кістковою

 

14. Між періостом та ендостом в кістковій тканині існує певна мікроциркуляція рідини і мінеральних речовин завдяки лакунарно-канальцевій системі кісткової тканини. Які клітини кісткової тканини сприяють процесам цієї системи?

A. Остеоцити

B. Остеобласти

C. Остеокласти

D. Преостеобласти

 

15. Тромбоцити (кров’яні пластини) є фрагментами цитоплазми гігантських клітин червоного кісткового мозку – мегакаріоцитів. До якого типу структур належать тромбоцити ?

 

A. постклітинні структури

B. без’ядерні неклітинні структури

C. синцитії

D. симпласти

E. сукліття

 

16. Структурно- функціональною одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є саркомер. Як видозмінюються взаємовідносини між товстими і тонкими міофіламентами саркомера при скороченні?

 

A. Нитки актину вкорочуються

B. Нитки актину відходять від ниток міозину

C. І нитки актину, і нитки міозину вкорочуються

D. Нитки міозину вкорочуються

E. Нитки актину переміщуються між нитками міозину

 

17. У 45-річного пацієнта кардіолог за данними ЕКГ визначив порушення синхронності серцевого циклу, прискорення проведення збудження по міокарду. Вкажіть, які з названих структур, що забезпечують електричний зв”язок між кардіоміоцитами пошкоджені?

A. Щілинний контакт (нексус)

B. Вставний диск

C. Простий контакт.

D. Місця вплетення міофібрил в сарколему

E. Десмосомний контакт

 

18. В мазку периферійної крові молодої жінки, що ставала на облік у жіночій консультації, відмічено 10% великих клітин із слабобазофільною цитоплазмою і бобовидними ядрами. Клітини є найбільшими серед видимих у полі зору. Які це клітини?

A. Моноцити

B. Плазмоцити

C. Макрофаги

D. Малі лімфоцити

E. Середні лімфоцити

 

19. При аналізі лікар-лаборант зробив додатковий висновок, що кров належить людині жіночої статі. Особливості яких формених елементів дали змогу зробити висновок?

A. Базофільних лейкоцитів

B. Лімфоцитів

C. Еритроцитів

D. Моноцитів

E. Нейтрофільних лейкоцитів

 

20. У хворого на множинний склероз страждає функція проведення нервового імпульсу. Які клітини нейроглії при цьому пошкоджуються?

A. Епендимоцити

B. Астроцити

C. ОлігодендроцитиДата добавления: 2015-07-08; просмотров: 138 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №1. Варіант №1 | Серія №4. Варіант №10 | Серія №4. Варіант №12 | Серія №5. Варіант №13 | Серія №5. Варіант №14 | Серія №5. Варіант №15 | Серія №6. Варіант №16 | Серія №6. Варіант №17 | Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №19 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №1. Варіант №2| Серія №7. Варіант №21

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.017 сек.)