Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №7. Варіант №21

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На мікропрепараті зародка курки виявлено нервові валики та нервовий жолобок. На якому етапі ембріонального розвитку знаходиться зародок?

@A. нейруляції

B. деламінації

C. гістогенезу

D. органогенезу

E. прогенезу

 

2. Як відомо, хрящова тканина має тільки один клітинний диферон. Яка клітина не належить до клітин хрящового диферону?

A. прехондробласт

@B. фібробласт

C. хондробласт

D. хондроцит

 

3. При мікроскопічному дослідженні стінки матки виявлено імплантований у слизову оболонку зародок людини. Укажіть зміни у трофобласті, що супроводжують даний процес.

A. відбувається імміграція,

B. формується оболонка запліднення.

C. відбувається делямінація,

@D. диференціюються цитотрофобласт та симпластотрофобласт,

E. диференціюється первинна смужка,

 

4. В ексудативній стадії запалення відбувається активна міграція в зону ушкодження певних клітин. Через 4 – 6 годин від початку процесу 90% клітинного ексудату складають клітини з сегментованими ядрами, слабкооксифільною цитоплазмою, в якій розрізняють дуже дрібну рожево-фіолетову зернистість. Які це клітини?

A. базофіли

@B. нейтрофіли

C. лімфоцити

D. еозинофіли.

E. макрофаги

 

5. Під час спинномозкової пункції лікар-нейрохірург пунктує тверду мозкову оболонку. Яка тканина її утворює?

@A. Щільна сполучна тканина

B. Гладка м’язова тканина

C. Хрящова тканина

D. Пухка сполучна тканина

E. Слизова тканина

 

6. При вивченні гістологічного препарату студент побачив світло забарвлений осьовий циліндр і темну оболонку. Препарат забарвлений осмієвою кислотою. Який тип нервового волокна представляє препарат?

A. Нервове волокно кабельного типу

B. Безмієлінове нервове волокно

C. Аферентне нервове волокно

@D. Мієлінове нервове волокно

E. Еферентне нервове волокно

 

7. В полярно диференційованому призматичному епітелії, який має ектодермальне походження, частина клітин на апікальній поверхні містить структури, в центрі яких проходить аксонема. Що це за структури?

@A. Війки

B. Базальні тільця

C. Джгутики

D. Стереоцилії

E. Мікроворсинки

 

8. Поверхня ротової порожнини вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. Яка ознака в першу чергу дозволяє віднести його до багатошарового?

A. Всі клітини контактують з базальною мембраною

B. Клітини не контактують з базальною мембраною

@C. Лише нижній ряд клітин контактує з базальною мембраною

D. Верхній ряд клітин контактує з базальною мембраною

E. Всі клітини контактують між собою

 

9. 9. Сальна залоза секретує за голокриновим типом: її клітини, накопичуючи секрет в цитоплазмі, поступово дегенерують.Як виглядають в такому препараті клітини з явищами каріорексісу?

A. ядро зморщене

B. ядро відсутнє

@C. ядро фрагментоване

D. ядро збільшене

E. ядро палочкоподібне

 

10. 7. Сальна залоза секретує за голокриновим типом: Її клітини, накопичуючи секрет в цитоплазмі, поступово дегенерують.Як виглядають в такому препараті клітини з явищами каріопікнозу?

A. ядро збільшене

B. ядро відсутнє

C. ядро палочкоподібне

@D. ядро зморщене

E. ядро фрагментоване

 

11. Завдяки електронній мікроскопії стало можливим більш детальне вивчення будови клітинних структур. Які особливості будови має гладка ендоплазматична сітка?

@A. Утворена подвійною мембраною, діаметр канальців 50-100 нм

B. Наявність диктіосоми

C. Утворена подвійною біомембраною, до якої з боку гіалоплазми прикріплені рибосоми

D. Сукупність пов'язаних між собою цистерн товщиною 25 нм, пухирців

E. Має дві мембрани, зовнішню гладку, внутрішню складчасту, що утворює кристи

 

12. На електронномікроскопічній фотографії кітин нирки піддослідної лабораторної тварини видна добре розвинута структура, що складається з замкнених канальців, мішечків, цистерн, утворених суцільною біологічною мембраною. Назвіть цю структуру.

A. Ендоплазматична сітка

B. Мікротрубочки

@C. Комплекс Гольджі

D. Мітохондрії

E. Мікрофіламенти

 

13. На гістологічному препараті “Розвиток кістки з мезенхіми” видно клітини, оточені міжклітинною речовиною кісткової балки. Які це клітини?

A. остеобласти

@B. остеоцити

C. клітини мезенхіми

D. остеокласти

E. преостеобласти

 

14. При експериментальному дослідженні ембріона тварини були помічені радіоактивною міткою клітини склеротомів. В яких, в подальшому, сформованих тканинах слід очікувати появу цієї м

@A. кістковій тканині

B. жировій тканині

C. щільній сполучній тканині

D. пухкій сполучній тканині

E. ретикулярній тканині

 

15. У вісцеральній м’язовій тканині нервові закінчення виявляються

лише на окремих міоцитах і мають вигляд варикозно розширених ділянок тонких гілочок аксонів. Які міжклітинні контакти передають збудження з однієї клітини на іншу?

A. пальцеподiбнi

B. щiльнi

@C. синаптичнi

D. десмосома

E. щiльнi

F. щiлиннi

 

16. При гістологічному дослідженні міокарда виявлено елементи, які належать до провідної системи серця. Із яких структурних компонентів складається провідна система серця?

A. Колагеновых волокон

B. Атипових волокон м’язової тканини мезенхімного типу

C. Нервових волокон

@D. Провідних серцевих міоцитів

E. Атипових м’язових волокон соматичного типу

 

17. У жінки 32 років після перенесеного міокардиту виявлено при електрокардіографічному дослідженні порушення серцевого ритму (ритм не синусний). Функції яких кардіоміоцитів порушені?

A. Перехідних провідних кардіоміоцитів

B. Скоротливих кардіоміоцитів

C. Провідних кардіоміоцитів ніжок пучка Гіса.

@D. Пейсмекерних провідних кардіоміоцитів

E. Провідних кардіоміоцитів пучка Гіса

 

18. В опікове відділення потрапив хворий з глибокими опіками, якому в процесі лікування була проведена пересадка шкірного трансплантата. На 7 добу після операції були виявлені ознаки відторгнення трансплантата. Які клітини крові беруть основну участь у відторгненні?

A. В-лімфоцити

B. Моноцити

C. Еритроцити

D. A. нейруляції

B. фібробласт

@D. диференціюються цитотрофобласт та симпластотрофобласт

 

 

19. В мазку крові виявляються клітини, цитоплазма яких містять крупні метахроматичні гранули. Які це клітини?

@A. Базофіли

B. Нейтрофіли

C. Моноцити

D. Лімфоцити

E. Еозинофіли

 

20. У базальному шарі епідермісу методом імпрегнації азотно-кислим сріблом виявлена відростчата клітина, яка утворює синаптичні зв’язки з аферентним нервовим волокном. Яка це клітина?

 

A. Меланоцит

B. Клітина Лангерганса

C. Рогова лусочка

@D. Клітина Меркеля

E. Базальний епідермоцит
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 111 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Серія №4. Варіант №10 | Серія №4. Варіант №12 | Серія №5. Варіант №13 | Серія №5. Варіант №14 | Серія №5. Варіант №15 | Серія №6. Варіант №16 | Серія №6. Варіант №17 | Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №7. Варіант №20| Серія №8. Варіант №22

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)