Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №8. Варіант №22

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. При мікроскопічному дослідженні зародка визначається позазародковий орган, стінка якого утворена позазародковими ектодермою та мезодермою. Вкажіть функцію даного органа.

 

A. трофічна,

B. екскреторна,

C. ендокринна.

D. дихальна

E. продукція навколоплідних вод,

 

2. Хрящова тканина складається з клітин та міжклітинної речовини. Скільки клітинних диферонів входять до складу хрящової тканини?

 

A. три

B. один

C. чотири

D. два

E. п’ять

 

3. На гістологічному препараті видно плаценту людини. Визначити тип плаценти?

 

A. поясна

B. гемохоріальна

C. епітеліохоріальна

D. десмохоріальна

E. ендотеліохоріальна

 

4. У експерименті помітили міткою В-лімфоцити крові. Тварині введено під шкіру чужорідний білок. В яких клітинах поза кровоносними судинами буде виявлятися мітка ?

A. У фібробластах

B. У плазмоцитах

C. У тканинних базофілах

D. У Т-лімфоцитах

E. У макрофагах

 

5. На гістологічному препараті пухкої сполучної тканини знайдено відносно великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Що це за клітини?

A. Плазмоцити

B. Адипоцити

C. Макрофаги

D. Тканинні базофіли (тучні клітини).

E. Фібробласти

 

6. У процесі розвитку мієлінового нервового волокна на осьовий циліндр нашаровується мезаксон. Мезаксон це?:

 

A. Нейролема

B. Цитоплазма лемоцита

C. Аксолема

D. Дуплікатора (подвійна складка) плазмолеми лемоцита

E. Базальна мембрана

 

7. При досліджені біоптату шкіри хворого в гістологічному препараті видно нерозгалужену вивідну протоку, в яку впадає кілька кінцевих відділів у формі мішечків. Яка це залоза за будовою?

 

A. Складна розгалужена трубчаста

B. Складна розгалужена альвеолярно-трубчаста

C. Проста нерозгалужена трубчаста

D. Складна розгалужена альвеолярна

E. Проста розгалужена альвеолярна

 

8. Під час виконання інтубації ушкоджена стінка трахеї. Цілісність якого виду епітелію була порушена при цьому?

 

A. Одношарового низькопризматичного

B. Одношарового багаторядного війчастого

C. Одношарового плоского

D. Багатошарового плоского зроговілого

E. Багатошарового плоского незроговілого

 

9. 23.В гістологічному препараті видно окремі клітини, в яких по полюсах спостерігається два ядра, а по екватору клітини плазмолєма вгинається всередину клітини. В якому періоді мітотичного циклу перебувають такі клітини?

A. в анафазі

B. в профазі

C. в інтерфазі

D. в телофазі

E. в метафазі

 

10. 45. В препараті корінця цибулі виявлені клітини із щільними базофільними паличковиднними тільцями – хромосомами. Яку функцію виконують хромосоми в клітині?

A. Збереження спадкової інформації, синтез ДНК і АТФ

B. Збереження спадкової інформації, синтез ДНК і АДФ

C. Збереження спадкової інформації, синтез РНК і АДФ

D. збереження спадкової інформації, синтез РНК і АТФ

E. збереження спадкової інформації, синтез ДНК і РНК

 

11. Подружня пара звернулася до лікаря у зв'язку з безплідністю. Дослiдження сперми чоловіка виявило спадкову хворобу - синдром нерухомих джгутиків ( Картагенера ). Biдcyтність якого бiлка джгyтикiв стала причиною стерильностi?

A. актину

B. вiнкулiну ( дecмiнy )

C. мiозину

D. спектрину

E. динеїну

 

12. На електронномікроскопічній фотографії кітин нирки піддослідної лабораторної тварини видна добре розвинута структура, що складається з замкнених канальців, мішечків, цистерн, утворених суцільною біологічною мембраною. Назвіть цю структуру.

A. Комплекс Гольджі

B. Мікрофіламенти

C. Ендоплазматична сітка

D. Мікротрубочки

E. Мітохондрії

 

13. Остеоцити підтримують баланс кальцію в організмі людини, формуючи єдину функціональну систему в кістці. Які контакти між відростками клітин забезпечують виконання їх функцій ?

A. щільні контакти

B. синапси

C. вставні диски

D. нексуси

E. десмосоми

 

14. У складі клітинних елементів, що утворюють кісткову тканину, можна виділити гістогенетичний ряд клітин. Які клітини не входять до складу диферона?

A. остеобласти

B. остеокласти

C. остеоцити.

D. стовбурові остеогенні клітини

E. напівстовбурові остеогенні клітини

 

15. Хімічний фактор подіяв на плазмолему клітини. У результаті клітина змінила свою форму. Який шар плазмолеми взяв у цьому участь?

A. Біліпідний

B. Кортикальний

C. Гідрофобний

D. Глікокалікс

E. Гідрофільний

 

16. Умовно досліджується зародок людини на 25 добу ембріонального розвитку. Із якого ембріонального зачатку зародка розвиватиметься скелетна м’язова тканина?

A. Із нервової трубки

B. Із міотомів

C. Із мезенхіми

D. Із вісцерального листка сплахнотома

E. Із ектодерми

 

17. При утворенні м”язової тканини в ембріогенезі блоковано процес злиття міобластів в міосимпласти. Розвиток якої тканини буде порушено?

A. М”язової тканини внутрішніх органів.

B. Скелетної м”язової тканини

C. М”язової тканини райдужки ока

D. М”язової тканини слинних залоз

E. Серцевої м”язової тканини

 

18. У хворого на гостру пневмонію в аналізі крові відзначається збільшення числа клітин, які мають бобовидне та паличковидне ядро, дрібні гранули, частина з яких фарбується базофільно, інша оксифільно. Як називається цей стан лейкоцитарної формули?

A. Зсування лейкоцитарної формули ліворуч

B. Зсування лейкоцитарної формули праворуч

C. Нейтроцитопенія

D. Нейтрофільоз

E. ЛімфоцитозN = 54

 

19. У хворого на пневмонію в загальному аналізі крові виявлене зростання кількості лейкоцитів. Як називається це явище?

A. Пойкілоцитоз

B. Анізоцитоз

C. Лейкоцитоз

D. Анемія

E. Лейкопенія

 

20. До складу нервової тканини входять невеликі клітини зірчастої форми, відростки яких на поверхні капілярів закінчуються розширеннями (ніжками), формуючи периваскулярні пограничні мембрани. Які це клітини?

A. Клітини мікроглії

B. Епендимогліоцити

C. Олігодендроцити

D. Шваннівські клітини правильної відповіді немаДата добавления: 2015-07-08; просмотров: 94 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №4. Варіант №12 | Серія №5. Варіант №13 | Серія №5. Варіант №14 | Серія №5. Варіант №15 | Серія №6. Варіант №16 | Серія №6. Варіант №17 | Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №7. Варіант №21| Серія №8. Варіант №23

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.043 сек.)