Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №8. Варіант №23

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На третьому тижні ембріогенезу центральна частина клітини епібласту ( ектодерми ) прогинається і починається процес нейруляції. У якому напрямку диференціюється решта клітин ектодерми?

 

A. шкіри

B. хорди

C. кишки

D. сомітів

E. жовткового мішка

 

2. Клітини хрящів характеризуються різноманітним індексом Гертвіга, що визначає їх спеціалізіцію. Які клітини вважають джерелом утворення ізогенних групп ?

 

A. Хондробласти

B. Прехондробласти.

C. Хондроцити 3 типу

D. Хондроцити 2 типу

E. Хондроцити 1 типу

 

3. В ембріональному матеріалі направленому на дослідження, визначаються світлі та темні бластомери, що щільно прилягають один до одного. Світлі бластомери розташовуються по периферії та повністю оточують темні. Назвіть стадію дроблення.

 

A. Стадія обростання темних бластомерів світлими

B. Стадія утворення темних і світлих бластомерів

C. Стадія морули

D. Стадія зародкового вузлика.

E. Стадія бластоцисти

 

4. Після радіаційного опромінення у хворого зруйновані стовбурові клітини крові. Відновлення яких із перерахованих клітин пухкої волокнистої сполучної тканини буде порушеним ?

 

A. Адипоцити

B. Перицити0 –Фібробласти

C. Макрофаги

D. Пігментні клітини

 

5. Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить цей орган?

 

A. Ретикулярної тканини

B. Пухкої волокнистої сполучної тканини

C. Хрящової тканини

D. Щільної оформленої волокнистої тканини

E. Щільної неоформленої волокнистої тканини

 

6. На гістологічному препараті нервової тканини виявляють рецептори, які складаються з осьового циліндру і клітин нейроглії і сполучнотканинної капсули. Як називаються ці рецептори?

 

A. Дотикові меніски

B. Невільні

C. Некапсульовані

D. Вільні

E. Капсульовані

 

7. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв ангіодермального типу. Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

 

A. Мезенхіма

B. Нервова трубка

C. Прехордальна пластинка

D. Спланхнотом

E. Шкірна ектодерма

 

8. При досліджені біоптату шкіри хворого в гістологічному препараті видно нерозгалужену вивідну протоку, в яку впадає кілька кінцевих відділів у формі мішечків. Яка це залоза за будовою?

 

A. Складна розгалужена альвеолярно-трубчаста

B. Проста нерозгалужена трубчаста

C. Складна розгалужена альвеолярна

D. Проста розгалужена альвеолярна

E. Складна розгалужена трубчаста

 

9. 42. Гістохімічні дослідження генетичного матеріалу інтерфазної та мітотичної клітин показали аналогічні результати. Які хімічні сполуки входять до складу хромосом та хроматину?

 

A. ДНК з гістонами та вуглеводами

B. ДНК з гістонами та ліпідами

C. РНК з гістонами та негістонними білками

D. ДНК з гістонами та негістонними білками,РНК

E. ДНК з кислими білками та вуглеводами

 

10. 47. На електронній мікрофотографії клітини фібробласта представлене ядро овальної форми обмежене ядерною оболонкою (нуклеолемою),що складається з двох мембран, з яких зовнішня вкрита рибосомами. Які функції виконує нуклеолема?

 

A. розмежовуючу і транспортну

B. синтез т-РНК і АТФ.

C. синтез р-РНК і ліпідів

D. збереження спадкової інформації

E. синтез і-РНК і білка

 

11. Відомо, що клітини отримують енергію за рахунок розкладу макроергічних молекул, що утворюються в мітохондріях. Вкажіть основний субстрат накопичення енергії в клітині.

 

A. Макроергічні зв'язки РНК

B. Макроергічні зв'язки АТФ

C. Макроергічні зв'язки ДНК

D. Макроергічні зв'язки ДНК

E. Макроергічні зв'язки АДФ

 

12. На електронній мікрофотографії тироцита білого щура видно добре розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку. Яку функцію вона виконує?

 

A. Біосинтез білків

B. Біосинтез вуглеводів

C. Біосинтез ліпідів

D. Біосинтез холестерину

E. Біосинтез ферментів

 

13. При експериментальному дослідженні ембріона тварини були помічені радіоактивною міткою клітини склеротомів. В яких, в подальшому, сформованих тканинах слід очікувати появу цієї мітки?

 

A. щільній сполучній тканині

B. кістковій тканині

C. жировій тканині

D. пухкій сполучній тканині

E. ретикулярній тканині

 

14. На поперечному зрізі трубчастої кістки між кістковими пластинками видно відростчасті клітини, відростки яких проходять в кісткових канальцях. Які це клітини?

 

A. остеобласти

B. преостеобласти

C. остеокласти

D. остеоцити

 

15. При ультрамікроскопічному дослідженні клітин печінки було виявлено

порушення клітинного транспору. Яка з перерахованих відповідей найбільш повно відображає процес фагоцитозу?

 

A. Виділення з клітини продуктів синтезу

B. Виділення з клітини токсичних або шкідливих продуктів метаболізму

C. Поглинання крупних твердих частинок

D. Поглинання частинок рідини

 

16. При ультрамікроскопічному дослідженні м’язового волокна встановлено, що міофібрили оточені системою мембранних сплющених цистерн і трубочок, які утворюють навколо них своєрідну манжетку. Яку функцію виконують ці структури?

 

A. Є місцем приєднання голівок міозину

B. Генерують потенціал дії

C. Акумулюють енергію

D. Депонують глікоген

E. Депонують іони кальцію

 

17. На електронній мікрофотографії міокарду серця розрізняють кардіоміоцити з відростками, з центрально разташованим ядром, розвиненими гранулярною ЕПС, комплексом Гольджі та великою кількістю секреторних гранул. З цими клітинами пов”язана функція:

 

A. Регенераторна

B. Скорочення

C. Проведення імпульсу

D. Захисна

E. Ендокринна

 

18. В мазку периферійної крові серед лейкоцитів переважають округлі клітини діаметром біля 11 мкм з сегментованими ядрами. Дрібна зернистість в їхній цитоплазмі фарбується як кислими, так і основними барвниками. Як називаються ці клітини?

 

A. Базофіли

B. Юні нейтрофіли

C. Сегментоядерні нейтрофіли

D. Моноцити

E. Еозинофіли

 

19. Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на даний антиген. При введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

 

A. Моноцитів

B. В-лімфоцитів

C. Т-лімфоцитів

D. Еозинофілів

E. Базофілів

 

20. Однією зі структур нейроплазмі є базофільно субстанція. Якою органелою її називали до того, як її почали вивчати за допомогою електронного мікроскопа?

 

A. Субмікроскопічна органела

B. Немембранна органела

C. Спеціальна органела

D. Органела загального призначення

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 83 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №5. Варіант №13 | Серія №5. Варіант №14 | Серія №5. Варіант №15 | Серія №6. Варіант №16 | Серія №6. Варіант №17 | Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №8. Варіант №22| Серія №8. Варіант №24

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.017 сек.)