Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №8. Варіант №24

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. В експерименті на ембріоні помітили всі клітини епібласту. В яких структурах в подальшому буде виявлятися мітка?

 

A. первинна смужка

B. цитотрофобласт

C. позазародкова ентодерма

D. симпластотрофобласт

E. жовтковий мішок

 

2. В хрящовій тканині відсутні кровоносні судини. Трофіка цієї тканини забезпечується переміщенням молекул поживних речовин в міжклітинній речовині від поверхневого шару охрястя. Як називається такий спосіб трофіки?

 

A. просочування

B. інвазія

C. дифузія

D. адгезія

 

3. У пологове відділення поступила жінка з матковою кровотечею. Діагностовано неправильне прикріплення плаценти. Який процес визначає місце її розвитку?

 

A. Гісто - та органогенез

B. Запліднення

C. Імплантація

D. Гаструляція

E. Дроблення

 

4. У експерименті помітили міткою В-лімфоцити крові. Тварині введено під шкіру чужорідний білок. В яких клітинах поза кровоносними судинами буде виявлятися мітка ?

 

A. У Т-лімфоцитах

B. У тканинних базофілах

C. У фібробластах

D. У макрофагах

E. У плазмоцитах

 

5. Опікову рану закрили шкірою свині (гетеротрансплантація). Назвати ефекторні клітини, які відторгнуть трансплантат (шкіру свині).

 

A. В- лімфоцити

B. Т-кілери

C. Природні кілери

D. Т-супресори

E. Т-хелпери

 

6. На повздовжньому зрізі мієлінового нервового волокна, імпрегнованому нітратом срібла, видно розширені та звужені ділянки. Які розміри мають звужені ділянки (вузли Ранвьє)?

 

A. 0,25 – 1 мкм

B. 5 – 10 мкм

C. 15 – 20 мкм

D. 1 – 5 мкм

E. 10 – 15 мкм

 

7. При ендоскопічному дослідженні шлунково-кишкового тракту у хворого виявлені ділянки метаплазії (переродження) епітелію стравоходу. Які особливості будови притаманні багатошаровому епітелію стравоходу в нормі?

 

A. Всі клітини не зв'язані з базальною мембраною

B. Ядра епітеліоцитів розташовані в кілька рядів

C. На апікальній поверхні епітеліоцитів формується облямівка з мікроворсинок

D. З базальною мембраною зв'язаний один ряд клітин

E. Всі клітини зв'язані з базальною мембраною

 

8. Епітеліальні клітини, які походять із проміжної мезодерми, мають кубічну форму, а на апікальній поверхні несуть щіточкову облямівку. Яка локалізація цього епітелію?

 

A. Серозні оболонки

B. Ендометрій

C. Канальці нирки

D. Повітроносні шляхи

E. Слизова оболонка тонкої кишки

 

9. 40. В гістологічному препараті шкіри пальця в деяких клітинах базального шару визначається генетичний матеріал, який перебуває в максимально конденсованому, спіралізованому стані - це:

 

A. функціональній гетерохроматин

B. структурний гетерохроматин

C. хромосома

D. гетерохроматин

E. еухроматин

 

10. 56. Відомо, що існують високодиференційовані клітини, що виходять із клітинного циклу, але за певних умов повертаються в цикл і відновлюють здатність до поділу. Які клітини до них належать?

 

A. зрілі клітини крові

B. хрящові клітини

C. стовбурові клітини

D. клітини печінки

E. нервові клітини

 

11. Методами седиментації та хімічного аналізу досліджувалась структура рибосом. Встановлено, що субодиниці рибосом мають різний коефіцієнт седиментації, але містять однакову нуклеїнову кислоту. Вкажіть, яка структурна організація рибосом?

 

A. Структура з двох субодиниць, утворених ДНК

B. Структура з однієї субодиниці, утвореної РНК

C. Структура з двох субодиниць, утворених АТФ

D. Структура з трьох субодиниць, утворених РНК

E. Структура з двох субодиниць, утворених РНК

 

12. При субмікроскопічному дослідженні клітини в її цитоплазмі виявлена структура, яка складається із замкненої сукупності канальців, мішечків та цистерн, утворених суцільною біомембраною. Яка це структура ?

A. мікрофіламенти

B. комплекс Гольджі

C. мікротрубочки

D. гранулярна

E. агранулярна ендоплазматична сітка

 

13. На гістологічному препараті “Розвиток кістки з мезенхіми” видно клітини, оточені міжклітинною речовиною кісткової балки. Які це клітини ?

A. остеокласти

B. клітини мезенхіми

C. преостеобласти

D. остеоцити

E. остеобласти

 

14. При аналізі рентгенограми хворого лікар звернув увагу на локальне розсмоктування твердих тканин окремих кісток. З підвищеною активністю яких клітин можуть бути пов’язані ці явища?

A. фібробласти

B. остеобласти

C. остеокласти

D. остеоцити

E. хондобласти

 

15. Міжклітинний контакт утворений сукупністю трубчастих трансмембранних структур, які пронизують плазмолеми сусідніх клітин і стикуються одна з одною в області вузької міжклітинної щілини (2 – 3 нм). Як називаються ці структури?

 

A. замикальні пластинки

B. пластинки прикріплення

C. зони адгезії

D. десмосоми

E. конексони

 

16. У тренованих людей і спортсменів спостерігається загальне збільшення маси скелетних м”язів. Збільшення (гіпертрофія) яких видів м”язових волокон в скелетній м”язовій тканині відбувається переважно у таких людей?

 

A. Червоних, білих, проміжних м”язових волокон

B. Гладких міоцитів.

C. Серцевих м”язових волокон

 

17. Вагітній жінці проведено операцію кесаревого розтину. При цьому була розрізана на значному протязі стінка матки . Який механізм загоювання в ділянці ушитого міометрія?

A. Проліферація міосателітоцитів

B. Формування поперечно-посмугованих м”язових волокон

C. Формування сполучнотканинного рубця

D. Формування міосимпластів.

E. Новоутворення гладкої м”язової тканини

 

18. Показники стану периферичної крові у молодої здорової жінки 27 років, що проходила у поліклініці профілактичний огляд, знаходилися в межах норми. Якому діапазону значень відповідала кількість еритроцитів у гемограмі цієї пацієнтки?

A. 3,9-6,0 х 10 12 в 1 л

B. 2,8-3,5 х 1012 в 1 л

C. 2,2-3,2 х 10 12 в 1 л

D. 4,5-6,0 х 1012 в 1 л

E. 3,7- 5,5 х 1012 в 1 л

 

19. Лейкоцити, на відміну від еритроцитів, позбавлені пігменту, здатні до виходу за межі судин та мають ядра різних форм і органели. Яку форму мають ядра юних нейтрофілів?

A. У вигляді букви S

B. Округлу

C. Ядро у вигляді кількох сегментів

D. Бобоподібну

E. Не мають певної форми

 

20. На гістологічному препараті виявляються нервові клітини з одним відростком. Як називаються ці клітини?

A. Псевдоуніполярні

B. УніполярніДата добавления: 2015-07-08; просмотров: 86 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №5. Варіант №14 | Серія №5. Варіант №15 | Серія №6. Варіант №16 | Серія №6. Варіант №17 | Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 | Серія №8. Варіант №22 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №8. Варіант №23| Серія №9. Варіант №25

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.045 сек.)