Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №9. Варіант №25

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На гістологічному препараті видно зародок на стадії диференціації зародкових листків. Яка тканина утворюється з міотомів дорзальної мезодерми?

 

A. сполучна тканина шкіри

B. гладка м’язова тканина

C. епітелій нирок

D. посмугована м’язова тканина

E. епітелій шлунка

 

2. Суглобові хрящі, як відомо, не мають охрястя. Який ріст цих хрящів відбуваеться в процесах регенерації?

 

A. Інтерстиційний

B. Апозиційний і інтерстиційний

C. Шляхом накладання

D. Не реагує

E. Апозиційний

 

3. При мікроскопічному дослідженні ембріона визначаються інтенсивні процеси проліферації та диференціювання. Вкажіть, який тип трофіки сприяє даним процесам починаючи з 3-4-го тижню розвитку?

 

A. мішаний,

B. гематотрофний,

C. гістіотрофний,

D. епітеліохоріальний,

E. ендотеліохоріальний.

 

4. При загоєнні рани у ділянці дефекту тканин розвивається сполучнотканинний рубець. Які клітини забезпечують даний процес ?

 

A. фіброцити

B. Фібробласти

C. Тучні клітини

D. Меланоцити

E. Макрофаги

 

5. В препараті сполучної тканини, забарвленому суданом - ІІІ і гематоксиліном, виявляються скупчення великих багатокутних клітин, які зафарбовуються в помаранчевий колір. Ядра мають сплощену форму, зміщені на периферію. Яка це тканина?

A. пластинчаста кісткова тканина

B. біла жирова тканина.

C. бура жирова тканина

D. гіалінова хрящова тканина

E. ретикулярна сполучна тканина

 

6. До складу мієлінового нервового волокна не входить:

 

A. Кілька осьових циліндрів

B. Нейролема

C. Один осьовий циліндр

D. Мієлінова оболонка

E. Базальна мембрана

 

7. При дослідженні біоптату слизової оболонки бронха хворого на хронічний бронхіт спостерігається пошкодження війок епітеліоцитів. Які структури в епітеліоцитах зазнали ушкодження?

 

A. Базальні тільця

B. Лізосоми

C. Мітохондрії

D. Пластинчастий комплекс

E. Рибосоми

 

8. Після тривалого запалення слизової оболонки носової порожнини у хворого спостерігаються зміни з боку епітелію. Який епітелій зазнав змін?

 

A. Багатошаровий циліндричний

B. Одношаровий багаторядний

C. Одношаровий плоский

D. Багатошаровий плоский

E. Багатошаровий кубічний

 

9. 16. В єксперименті з допомогою гістохімічних методів дослідження були виявлені клітини в яких відзначався високий рівень синтезу РНК, білку та ферментів, що необхідні для подвоєння ДНК. В якій фазі клітинного циклу перебувають вказані клітини?

A. в періоді G-1

B. в періоді S

C. в періоді G-0

D. в періоді G-2

E. в профазі мітозу

 

10. 56. Відомо, що існують високодиференційовані клітини, що виходять із клітинного циклу, але за певних умов повертаються в цикл і відновлюють здатність до поділу. Які клітини до них належать?

A. стовбурові клітини

B. нервові клітини

C. клітини печінки

D. хрящові клітиниE. зрілі клітини крові

 

11. На електронномікроскопічній фотографії працюючої макрофагічної клітини можна відрізнити лізосомні пухирці, що мають різну будову серед них вторинні лізосоми. Вкажіть конкретний механізм утворення вторинної лізосоми?

A. Злиття лізосоми з канальцями ендоплазматичної сітки

B. Злиття двох первинних лізосом

C. Злиття первинної лізосоми з фагосомою

D. Злиття первинної лізосоми з везикулами комплекса Гольджі

E. Злиття первинної лізосоми з пероксисомою

 

12. При субмікроскопічному дослідженні клітини в її цитоплазмі виявлена структура, яка складається із замкненої сукупності канальців, мішечків та цистерн, утворених суцільною біомембраною. Яка функція не характерна для цієї структури ?

A. метаболізм вуглеводів

B. метаболізм ліпідів

C. детоксикація шкідливих хімічних сполук

D. синтез білків

E. депонування іони кальцію

 

13. Гормон росту (соматотропний гормон) стимулює ріст кісток. Які клітини кісткової тканини, на вашу думку, мають рецептори до соматотропного гормону?

Загрузка...

A. Остеобласти

B. Преостеобласти

C. Остеоцити

D. Остеокласти

 

14. Остеокласти – клітини які руйнують кісткову тканину. Осеоїд перешкоджає взаємодії остеокластів з неорганічними компонентами кістки. Для успішної резорбції кісткової тканини необхідна секреція ферменту, який руйнує шар остеоїду і забезпечує доступ остеобластів до мінерального матриксу кістки. Який це фермент?

A. Трансфераза

B. Кисла фосфатаза

C. Колагеназа

D. Лужна фосфатаза

E. Карбангідраза

 

15. При вульгарній пухирчатці (аутоімунній хворобі шкіри і слизових оболонок) в організмі людини синтезуються антитіла проти десмоплакіну, що призводить до порушення структури певного виду міжклітинних контактів в епітеліальній тканині. Клітини втрачають зв’язок між собою, між ними накопичується рідина, і утворюються пухирці. Які контакти порушуються ?

 

A. десмосоми

B. синапси.

C. нексуси

D. пальцеподібні

E. щільні

 

16. Під час вагітності в міометрії з’являється велика кількість клітин, в цитоплазмі яких міститься добре розвинена гранулярна ендоплазматична сітка, а також багато актинових і міозинових філаментів. Яка це клітина?

A. Фібробласт

B. Фіброцит

C. Гладкий міоцит

D. Міофібробласт

E. Фіброкласт

 

17. Проведено гістологічне дослідження препарата скелетної м’язової тканини, побудованої із м’язових волокон. Де розташовані ядра в поперечнопосмугованому м’язовому волокні?

A. В кінці волокна

B. Розташовані групами в центрі волокна

C. На периферії

D. Розташовані хаотично по всьому волокну

E. В центрі волокна

 

18. Аналіз крові хворого на хронічний ентероколіт виявив розвиток залізодефіцитної анемії як ускладнення перебігу хвороби. Які зміни картини крові дали можливість зробити такий висновок?

A. Збільшення розмірів еритроцитів

B. Збільшення кількості ретикулоцитів

C. Зменшення оксифілії еритроцитів

D. Збільшення кількості еритроцитів

E. Збільшення оксифілії еритроцитів

 

19. При дослідженні мазка крові хворого А. виявлені клітини, які складають 0,5% від загального числа лейкоцитів, та мають S-подібне зігнуте ядро, метахроматично пофарбовані гранули в цитоплазмі. Назвіть ці клітини.

A. Базофіли

B. Моноцити

C. Нейтрофіли

D. Лімфоцити

E. Еозинофіли

 

20. У хворого після травми у грудному відділі хребта були пошкоджені спинномозкові ганглії. Які клітини за функціональними ознаками входять до складу цих вузлів?

A. Вставні

B. Аферентні

C. Асоціативні

D. Еферентні

E. КомісуральніДата добавления: 2015-07-08; просмотров: 104 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Серія №5. Варіант №15 | Серія №6. Варіант №16 | Серія №6. Варіант №17 | Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 | Серія №8. Варіант №22 | Серія №8. Варіант №23 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №8. Варіант №24| Серія №9. Варіант №26

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.011 сек.)