Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №9. Варіант №27

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На препараті виявляється зачаток, клітини якого виселяються і мігрують у дорсолатеральному напрямку і диференціюються в клітини сполучної тканини. Назвіть цей зачаток.

A. дерматом

B. міотом

C. склеротом

D. нефрогонотом

E. спланхнотом

 

2. При електронномікроскопічному дослідженні гіалінового хряща виявляються клітини з добре розвиненою гранулярною ендоплазматичною сіткою, комплексом Гольджі. Яку функцію виконують ці клітини?

A. Депонування глікогену

B. Трофіку хрящової тканини

C. Руйнування міжклітинної речовини хряща

D. Депонування жиру

E. Утворення міжклітинної речовини

 

3. В препараті зародка людини виявлені гонобласти-попередники статевих клітин. В якій структурі здійснюється диференціація цих клітин?

A. в дерматомах

B. в зародковій ектодермі

C. в жовтковому мішку

D. в мезенхімі

E. в зародковій ентодермі

 

4. В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноцитарний генез. Які це клітини?

A. Кератиноцити зернистого шару

B. Кератиноцити базального шару

C. Кератиноцити остистого шару

D. Меланоцити

E. Клітини Лангерганса

 

5. Жінка, 25 років, скаржиться на періодичні болі у ділянці молочної залози та її набряк. З діагностичною метою їй було зроблено пункційну біопсію. На гістологічному препараті є ознаки хронічного запалення. Крім великої кількості лімфоцитів, у сполучній тканині знайдено овальні та веретеноподібні великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю. Що це за клітини?

 

A. Макрофаги

B. Плазмоцити

C. Тканинні базофіли

D. Адипоцити

E. Фібробласти

 

6. При вивченні гістологічного препарату шкіри студент виявив пластинчасте тільце. До якої групи нервових закінчень воно належить?

A. Капсульовані аферентні нервові закінчення

B. Неінкапсульовані нервові закінчення

C. Моторні еферентні нервові закінчення

D. Секреторні еферентні нервові закінчення

E. Вільні аферентні нервові закінчення

 

7. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку багатошарового плоского незроговілого епітелію. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

A. Нервова трубка

B. Мезодерма

C. Мезенхіма

D. Ектодерма

E. Ентодерма

 

8. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки дванадцятипалої кишки хворого з виразковою хворобою спостерігається пошкодження спеціальних органел епітеліоцитів. Які органели зазнали ушкодження?

A. Нейрофібрили

B. Міофібрили

C. Тонофібрили

D. Стереоцилії

E. Миготливі війки

 

9. 23.В гістологічному препараті видно окремі клітини, в яких по полюсах спостерігається два ядра, а по екватору клітини плазмолєма вгинається всередину клітини. В якому періоді мітотичного циклу перебувають такі клітини?

A. в метафазі

B. в анафазі

C. в інтерфазі

D. в профазі

E. в телофазі 

10. 29. Відомо, що нервові клітини виходять із клітинного циклу і знаходяться в G-0 періоді. До якого типу клітин вони належать?

A. високодиференційовані, які втратили здатність до поділу назавжди

B. високодиференційовані, які втратили здатність до поділу тимчасово

C. малодиференційовані, які зберігають здатність до поділу

D. малодиференційовані, які втратили здатність до поділу тимчасово

E. малодиференційовані, які втратили здатність до поділу назавжди

 

11. При ультрамiкроскопiчному дослiдженнi клітини в її цитоплазмi виявили структуру, яка складається з двох субодиницъ - великої i мало. Яка це структура?

A. лiзосома

B. рибосома

C. мiтохондрiя

D. протеосома

E. клiтинний центр

 

12. Відомо, що лізосоми - це замкнені мембранні мішечки діаметром близько 0.2-0.4 мкм, заповнені гідролітичними ферментами. Який процес відбудеться у разі порушення цілісності стінки лізосоми?

A. Аутофагоцитоз

B. Сформуються залишкові тільця

C. Аутоліз клітини

D. Формування фагосоми

E. Детоксикація клітини

 

13. Між періостом та ендостом в кістковій тканині існує певна мікроциркуляція рідини і мінеральних речовин завдяки лакунарно-канальцевій системі кісткової тканини. Які клітини кісткової тканини сприяють процесам цієї системи?

Загрузка...

A. Остеобласти

B. Остеоцити

C. Остеокласти

D. Преостеобласти

 

14. На гістологічному препараті представлена тканина, яка складається з клітин серед яких є клітини без відростків, але містять по декілька десятків ядер, а одна з поверхонь клітин має багаточисельні цитоплазматичні вирости, через які відбувається секреція гідролітичних ферментів. Яка тканина представлена на гістологічному препараті?

A. кісткова тканина

B. нервова тканина

C. хрящова тканина

D. м’язова тканина

E. епітеліальна тканина

 

15. Вивчення секреторного циклу сальної залози встановило, що її клітини поступово заповнюються крапельками жиру, збільшуються в розмірах, а потім руйнуються з виділенням їх фрагментів у секрет. Як називається такий спосіб ?

A. мікроапокриновий

B. голокриновий

C. апокриновий

D. мероприновий

 

16. Структурно-функціональною одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є саркомер. Що представляє собою саркомер?

A. Ділянку міофібрили, відмежовану лініями М

B. Ділянку міофібрили, відмежовану лініями Н

C. Ділянку міофібрили, відмежовану телофрагмами

D. Анізотропний диск

E. Ізотропний диск

 

17. На мікропреператі серця розрізняємо великі округлі клітини, які розташовані у вигляді світлих тяжів, мають невелику кільність міофібрил по периферії і включення глікогену. Ядро розташоване ексцентрично. Ці клітини належать до:

A. Провідних волокон Пуркиньє

B. Провідних Пейсмекерних

C. Ендокринних

D. Скоротливих.

E. Провідних перехідних

 

18. В мазку периферійної крові серед лейкоцитів переважають округлі клітини діаметром біля 11 мкм з сегментованими ядрами. Дрібна зернистість в їхній цитоплазмі фарбується як кислими, так і основними барвниками. Як називаються ці клітини?

A. Моноцити

B. Базофіли

C. Сегментоядерні нейтрофіли

D. Юні нейтрофіли

E. Еозинофіли

 

19. У новонародженої доношеної дитини проведено аналіз крові. Який показник виходить за межі фізіологічної норми?

A. Сегментоядерні нейтрофіли – 25 %

B. Лімфоцити - 24 %

C. Базофіли – 0,2 %

D. Еозинофіли – 2 %

E. Лейкоцити - 29х10 9 в л

 

20. На гістологічному препараті виявляється тіло і відростки нейрона. Яка зі структур цитоплазми відсутня в аксоні нейроцита?

A. Оксифільна субстанція

B. Біла субстанція

C. Базофільна субстанція

D. Чорна субстанція

E. Нейтрофільна субстанція 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 75 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Серія №6. Варіант №17 | Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 | Серія №8. Варіант №22 | Серія №8. Варіант №23 | Серія №8. Варіант №24 | Серія №9. Варіант №25 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №9. Варіант №26| Серія №10. Варіант №29

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.012 сек.)