Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №10. Варіант №29

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. Під час гаструляції в зародку недостатньо сформувалась первинна смужка. Розвиток якого зародкового листка загальмується?

 

A. нервової трубки

B. хорди

C. ектодерми

D. ентодерми

E. мезодерми

 

2. На гістологічному препараті хрящової тканини виявляються ізогенні групи клітин. Які клітини є початковими в утворенні цих груп?

 

A. Хондробласти.

B. Хондроцити I

C. Хондроцити III типу.

D. Хондроцити II типу.

E. Прехондробласти.

 

3. В ембріона на 2-3 ому тижні виявлено гонобласти – попередники статевих клітин. У якому матеріалі диференціюються ці клітини?

 

A. дерматомах

B. зародковій ектодермі

C. зародковій ентодермі

D. жовтковому мішку

E. мезенхімі

 

4. Одужання організму від інфекційної хвороби супроводжується нейтралізацією антигенів специфічними антитілами. Якими клітинами вони продукуються ?

 

A. Плазмоцитами

B. Т-лімфоцитами

C. Фібробластами

D. Еозинофілами

E. Тканинними базофілами

 

5. На гістологічному препараті лімфатичного вузла помітні відростчасті клітини, які забарвлюються оксифільно. До якої сполучної тканини належать ці клітини ?

 

A. Жирової

B. Слизової

C. Щільної оформленої

D. Ретикулярної

E. Щільної неоформленої

6. У процесі розвитку мієлінового нервового волокна утворюється мезаксон. Що він собою являє?

 

A. Подвійну складку епендимоцита

B. Подвійну складку клітини мікроглії

C. Подвійну складку протоплазматичного астроцита

D. Подвійну складку плазмолеми волокнистого астроцита

E. Подвійну складку нейролемоцита

 

7. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітелію ангіодермального типу (одношарового плоского епітелію). Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

 

A. Мезенхіма

B. Нервова трубка

C. Мезодерма

D. Ектодерма

E. Ентодерма

 

8. В експерименті на зародку жаби зруйновано зовнішній зародковий листок – ектодерму. Які морфологічні структури не будуть у подальшому розвиватись у даного зародка?

 

A. Епідерміс

B. Спланхнотом

C. Соміти

D. Кісткова тканина

E. Нефротом

 

9. 42. Гістохімічні дослідження генетичного матеріалу інтерфазної та мітотичної клітин показали аналогічні результати. Які хімічні сполуки входять до складу хромосом та хроматину?

 

A. ДНК з гістонами та вуглеводами

B. ДНК з гістонами та ліпідами

C. ДНК з гістонами та негістонними білками,РНК

D. РНК з гістонами та негістонними білками

E. ДНК з кислими білками та вуглеводами

 

10. 26. На мазку крові, пофарбованому за Романовським-Гімзою виявлені без”ядерні клітини

з оксифільною цитоплазмою. В якому періоді клітинного циклу перебувають вказані клітини?

 

A. в постсинтетичному періоді

B. в синтетичному періоді

C. в пресинтетичному періоді

D. в інтерфазі

E. в періоді G-0

 

11. На препараті представлені клітини, які активно синтезують білок. Чим пояснити базофільне забарвлення цитоплазми цих клітин?

 

A. Добре розвинутою агранулярною ендоплазматичною сіткою

B. Наявністю великої кількості лізосом

C. Добре розвинутим комплексом Гольджі

D. Наявністю великої кількості мітохондрій

E. Наявністю великої кількості рибосом

 

12. При ультрамiкроскопiчному дослiдженнi в цитоплазмi клітини виявлена овальна структура, яка оточена зовнiшньою гладкою та внутрішньою складчастою ( утворює кристи) мембранами. Яка фyнкцiя не характерна для цiєї структури?

 

A. депонувания iонів кальцiю

B. синтез олiгосахаридiв

C. участi в синтезi АТФ

D. пpодукування попередників стероїдних гормонів

E. участь в обмiнi води

 

13. При обстеженні постраждалого виявлено пошкодження ключиці. Якою скелетною тканиною утворена ключиця?

 

A. ретикулофіброзною кістковою

B. гіаліновою хрящовою

C. пластинчастою губчастою кістковою

D. пластинчастою компактною кістковою

 

14. У разі злиття епіфізарного та діафізарного центрів окостеніння та зникнення зони проліферації хрящових клітин, ріст кістки в довжину припиняється. В якому віці в нормі це спостерігається у людини?

 

A. 14 – 16 років

B. 16 – 18 років

C. 10 – 12 років

D. 18 – 20 років

E. 12 – 14 років

 

15. Плазмолема складається із білково-ліпіднього комплексу, з яким пов’язані молекули глікопротеїнів і гліколіпідів. Як називається шар плазмолеми, утворений вуглеводними компонентами цих молекул ?

A. елементарна біологічна мембрана

B. кортикальний шар

C. клітинна оболонка

D. глікокалікс

E. підмембранний компонент

 

16. На мікропрепараті стінки серця розрізняють клітини прямокутної форми, розмірами від 50 до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв”язані між собою вставними дисками. З цими клітинами пов”язана функція:

 

A. Проведення імпульсу

B. Скорочення серця

C. Захисна

D. Ендокринна

E. Регенераторна.

 

17. У жінки 32 років після перенесеного міокардиту виявлено при електрокардіографічному дослідженні порушення серцевого ритму (ритм не синусний). Функції яких кардіоміоцитів порушені?

 

A. Провідних кардіоміоцитів ніжок пучка Гіса.

B. Пейсмекерних провідних кардіоміоцитів

C. Перехідних провідних кардіоміоцитів

D. Провідних кардіоміоцитів пучка Гіса

E. Скоротливих кардіоміоцитів

 

18. При гетеротрансплантації органу виявлено відторгнення трансплантату. Які клітини крові забезпечують цей процес?

 

A. В-лімфоцити

B. Т-лімфоцит-супресор

C. Т-лімфоцити - кілери

D. Т-лімфоцити-пам’яті

E. Т-лімфоцити-хелпери

 

19. При дослідженні лейкоцитарної формули 12-річної дитини отримані такі показники: базофіли - 0, еозинофіли – 30%, нейтрофіли: юні – 1%, паличкоядерні – 2%, сегментоядерні – 42%, лімфоцити – 20%, моноцити – 5%. Назвіть можливу причину цих змін.

 

A. Гострий запальний процес

B. Введення глюкокортикоїдів

C. Гельмінтоз

D. Фізичне навантаження

E. Токсичне ураження червоного кісткового мозку

 

20. У хворого після травми у грудному відділі хребта були пошкоджені спинномозкові ганглії. Які клітини за функціональними ознаками входять до складу цих вузлів?

 

A. Вставні

B. АферентніДата добавления: 2015-07-08; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 | Серія №8. Варіант №22 | Серія №8. Варіант №23 | Серія №8. Варіант №24 | Серія №9. Варіант №25 | Серія №9. Варіант №26 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №9. Варіант №27| Серія №1. Варіант №3

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.045 сек.)