Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №1. Варіант №3

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 1. На гістологічному препараті видно зародок на стадії диференціації зародкових листків.

Яка тканина утворюється з ектодерми?

 

A. сполучна тканина

B. одношаровий циліндричний епітелій

C. гладка м’язова тканина

D. кров

E. багатошаровий плоский епітелій

 

2. При трансплантації хрящової тканини високомолекулярні білкові молекули антигенів не здатні проходити в пересаджену хрящову тканину. Якими властивостями міжклітинної речовини хряща можна пояснити це явище?

 

A. наявністю еластину

B. наявністю хондронектину

C. наявністю колагену ІІ типу

D. низьким вмістом іонів кальцію

E. високою гідрофільністю міжклітинної речовини

 

3. В препараті зародка людини виявлені гонобласти-попередники статевих клітин. В якій структурі здійснюється диференціація цих клітин?

 

A. в мезенхімі

B. в зародковій ентодермі

C. в жовтковому мішку

D. в дерматомах

E. в зародковій ектодермі

 

4. Жінка, 42 років, звернулася до косметолога із скаргами на наявність великої кількості зморщок на обличчі. Зміни у яких з названих структур, головним чином, викликають цей стан ?

 

A. Колагенові волокна

B. Потові залози

C. Сальні залози

D. Епідерміс

E. Підшкірна жирова клітковина

 

5. Опікову рану закрили шкірою свині (гетеротрансплантація). Назвати ефекторні клітини, які відторгнуть трансплантат (шкіру свині).

 

A. В- лімфоцити

B. Т-хелпери

C. Т-кілери

D. Природні кілери

E. Т-супресори

 

6. Швидкість передачі нервового імпульсу по без мієліновому нервовому волокну нижча, ніж по мієліновому. Чим це можна пояснити?

 

A. Ламінарним (неперервним) рухом хвилі деполяризації

B. Сальтаторним (стрибкоподібним) рухом хвилі деполяризації

C. Наявністю насічок мієліну

D. Наявністю мієлінової оболонки

E. Відсутністю мієлінової оболонки

 

7. У новонародженого при обстеженні виявлено аномалію розвитку багатошарових епітеліїв. До якого типу епітеліїв за походженням належать зазначені тканини?

 

A. Целомічний

B. Нирковий

C. Епендимогліальний

D. Кишковий

E. Шкірний

 

8. В препараті шкіри людини виявлена залоза, яка складається з двох секреторних відділів у формі мішечків, які відкриваються у загальну вивідну протоку. Яка це залоза?

 

A. Проста нерозгалужена альвеолярна

B. Проста розгалужена альвеолярна

C. Складна нерозгалужена альвеолярна

D. Складна розгалужена альвеолярна

E. Проста розгалужена трубчаста

 

9. 37. Відомо, що ядра малодиференційованих стовбурових клітин крові містять велику кількість гетерохроматину. Які морфофункціональні особливості характерні для гетерохроматина?

 

A. конденсований, активний, світлій

B. конденсований, неактивний, темний

C. деконденсований, неактивній, світлий

D. деконденсований, активний, темний

E. деконденсований, активний, світлий

 

10. 41. В гістологічному препараті шкіри пальця більшість клітин знаходится в інтерфазі. З яких основних структурних елементів складається інтерфазне ядро?

 

A. хромосоми, хроматин, каріоплазма, нуклеолема

B. хроматин, ядерце, каріоплазма, нуклеолема

C. хроматин, ядерце, нуклеолема, матрикс

D. хромосоми, ядерце, каріоплазма, хроматин

E. хромосоми, ядерце, хроматин, нуклеолема

 

11. При пригніченні функції рибосом в клітині припиняється синтез одного з основних класів сполук, що продукуються клітинами. Яку функцію виконують рибосоми в клітинах?

 

A. Синтез ліпідів

B. Синтез вуглеводів

C. Синтез РНК

D. Синтез глікозаміногліканів

E. Синтез білків

 

12. На електронномікроскопічній фотографії працюючої макрофагічної клітини можна відрізнити лізосомні пухирці, що мають різну будову серед них вторинні лізосоми. Вкажіть конкретний механізм утворення вторинної лізосоми?

 

A. Злиття первинної лізосоми з везикулами комплекса Гольджі

B. Злиття первинної лізосоми з пероксисомою

C. Злиття двох первинних лізосом

D. Злиття первинної лізосоми з фагосомою

E. Злиття лізосоми з канальцями ендоплазматичної сітки

 

13. Клітини кісткової тканини остеобласти продукують компоненти органічної частини міжклітинної речовини кістки – осеомукоїд та осеїнові волокна. Колаген якого типу продукують остеобласти?

 

A. Колаген III типу

B. Колаген ІV типу

C. Колаген ІІ типу

D. Колаген І типу

E. Колаген V типу

 

14. При хрящовому остеогенезі спочатку виникає хрящова модель трубчастої кістки. Якою хрящовою тканиною утворена ця модель?

 

A. Гіаліновою

B. Гіаліновою суглобовою

C. Еластичною

D. Волокнистою

 

15. При ультрамікроскопічному дослідженні клітин печінки було

виявлено порушення клітинного транспору. Яка з перерахованих відповідей найбільш повно відображає процес екскреції?

 

A. Поглинання крупних твердих частинок

B. Виділення з клітини токсичних або шкідливих продуктів метаболізму

C. Поглинання частинок рідини

D. Виділення з клітини продуктів синтезу

 

16. На мікропрепараті стінки серця розрізняють клітини прямокутної форми, розмірами від 50 до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв”язані між собою вставними дисками. З цими клітинами пов”язана функція:

 

A. Скорочення серця

B. Захисна

C. Ендокринна

D. Регенераторна.

E. Проведення імпульсу

 

17. При дослідженні в експерименті поперечно-посмугованого м”язового волокна після дії гідролітичних ферментів спостерігається руйнування тонких філаментів. Які надмолекулярні структури волокна зазнали ушкоджень?

 

A. Актинові філаменти

B. Тропоколагенові комплекси

C. Кератинові філаменти

D. Міозинові філаменти.

E. Нуклеопротеїнові комплекси

 

18. За результатами вивчення плям крові на місці злочину судово-медичний експерт визначив, що це кров жінки. За якими ознаками це встановлено?

 

A. За явищем пойкілоцитозу

B. За кількістю еритроцитів

C. За наявністю мікроцитів і макроцитів

D. За наявністю сателітів ядер у нейтрофілах

E. За наявністю специфічних гранул в еозинофілах

 

19. В опікове відділення потрапив хворий з глибокими опіками, якому в процесі лікування була проведена пересадка шкірного трансплантата. На 7 добу після операції були виявлені ознаки відторгнення трансплантата. Які клітини крові беруть основну участь у відторгненні ?

 

A. Еритроцити

B. Моноцити

C. Тромбоцити

D. Т-лімфоцити

E. В-лімфоцити

 

20. Клітини нейроглії приймають участь в утворенні оболонки навколо відростків нервових клітин. Як називаються клітини, які утворюють її у центральній нервовій системі?

 

A. Типові олгодендроцити

B. Клітини мікроглії

C. Астроцити

D. Епендимоцити

E. Клітини Шванна


Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 | Серія №8. Варіант №22 | Серія №8. Варіант №23 | Серія №8. Варіант №24 | Серія №9. Варіант №25 | Серія №9. Варіант №26 | Серія №9. Варіант №27 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №10. Варіант №29| Серія №10. Варіант №30

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.039 сек.)