Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №10. Варіант №30

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. При гістологічному дослідженні у нижньомедіальній ділянці соміту визначається зона руйнування. До порушення розвитку яких утворень це може призвести?

 

A. сечостатевої системи,

B. волокнистої сполучної тканини.

C. серцевої поперечно-посмугованої м'язової тканини,

D. скелетних тканин,

E. скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини,

 

2. На гістологічному препараті представлений гіаліновий хрящ без охрястя. Яке місце локалізації в організмі даного хряща?

 

A. Місце сполучення ребер з грудиною

B. Трахея

C. Бронхи

D. Гортань

E. Суглобові поверхні

 

3. В ембріональному матеріалі, направленому на дослідження, визначається зародок, що складається з 58 бластомерів. Світлі бластомери утворюють трофобласт. Ембріобласт, утворений темними бластомерами, має форму вузлика. Визначається порожнина зародка з невеликою кількістю рідини. Назвіть стадію дроблення.

 

A. стадія обростання темних бластомерів світлими,

B. стадія зародкового вузлика.

C. стадія утворення темних і світлих бластомерів,

D. стадія бластоцисти,

E. стадія морули,

 

4. . Після лікуванні пошкодженого ахілового сухожилку у хворого відновилася його функція. Яким шляхом відбулася регенерація сухожилку?

A. Синтезу щільної неоформленої сполучної тканини

B. Заміни розриву м’язовою тканиною

C. Синтезу волокнистого хрящу

D. Синтезу колагенових волокон

E. Синтезу гіалінового хрящу

 

5. У хворого розвинулася алергічна реакція у вигляді кропивниці (під епідермісом утворилися пухирі внаслідок виходу плазми у пухку сполучну тканину). Яка речовина тучної клітини викликає підвищення проникливості стінки кровоносних судин?

A. хондроітин-сульфат типу С

B. гіалуронова кислота

C. хондроітин-сульфат типу А

D. гепарин

E. гістамин

 

6. На гістологічному препараті нервової тканини виявляють рецептори, які складаються з осьового циліндру і клітин нейроглії і сполучнотканинної капсули. Як називаються ці рецептори?

 

A. Капсульовані

B. Некапсульовані

C. Невільні

D. Дотикові меніски

E. Вільні

 

7. Внутрішню оболонку судини (інтиму) зсередини вистеляє епітелій. Назвіть його.

 

A. Епідерміс

B. Ендотелій

C. Мезотелій

D. Перехідний епітелій

E. Багаторядний епітелій

 

8. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки бронха хворого з хронічним бронхітом (запалення бронхіального дерева) спостерігається метаплазія (переродження) псевдобагатошарового епітелію, що приводить до порушенням його морфології. Визначте ознаки цього епітелію в нормальних умовах.

 

A. Різний рівень розташування ядер клітин над базальною мембраною

B. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта

C. Однаковий рівень розташування ядер клітин над базальною мембраною

D. Епітеліоцити одного різновиду

E. Форма більшості клітин однакова

 

9. 5. Більшість стовбурових клітин крові перебуває у періоді Gо. Яка з морфологічних ознак ядра характерна для цих клітин?

A. переважає еухроматин

B. відсутня каріолема

C. переважає гетерохроматин

D. видно хромосоми

E. ядро великих розмірів

 

10. Як відомо, еритроцити крові перебувають в стадії G-о. Яка з морфологічних ознак характерна для цих клітин?

A. В округлому ядрі переважає гетерохроматин

B. В сегментованому ядрі переважає еухроматин

C. відсутність ядра

D. В округлому ядрі переважає еухроматин

E. В сегментованому ядрі переважає гетерохроматин

 

11. При субмікроскопічному дослідженні клітини в її цитоплазмі виявлена структура, яка складається із замкненої сукупності канальців, мішечків та цистерн, утворених суцільною біомембраною. Яку функцію виконує ця структура ?

A. синтез білків для потреб клітини

B. синтез секреторних білків

C. метаболізм вуглеводів і ліпідів

D. синтез АТФ

E. внутрішньоклітинне травлення

 

12. За допомогою гістохімічних методів при дослідженні клітин шлунку було визначено ряд ферментів, що містяться у лізосомах. Яка речовина є маркерною (визначальною) для лізосом?

A. Лізоцим

B. Каталаза

C. Лужна фосфатаза

D. Гістаміназа

E. Кисла фосфатаза

 

13. У разі злиття епіфізарного та діафізарного центрів окостеніння та зникнення зони проліферації хрящових клітин, ріст кістки в довжину припиняється. В якому віці в нормі це спостерігається у людини?

A. 14 – 16 років

B. 10 – 12 років

C. 18 – 20 років

D. 16 – 18 років

E. 12 – 14 років

 

14. До складу міжклітинної речовини кісткової тканини входять волокна, які на гістологічному препараті молодої кістки, забарвленому гематоксиліном та еозином, мають рожевий колір. Як називаються волокна кісткової тканини?

A. Проколагенові

B. Еластичні

C. Ретикулярні

D. Хондринові

E. Осеїнові

 

15. При ультрамікроскопічному обстеженні була виявлена структура, яка складається з клітин, які з’єднані між собою цитоплазматичними місточками. Як називається ця структура?

 

A. Синцитій

B. Аморфна речовина

C. Симпласт

D. Багатоядерна клітина

 

16. В результаті впливу токсинів вірусу на краніальний відділ нервової трубки ембріону народилась дитина з вадою розвитку м”язової тканини. Розвиток яких м”язів у неї було порушено?

A. М”язів передпліччя

B. Міокарду.

C. М”язів стегна

D. М”язів звужувача та розширювача зіниці

E. М”язів стінки шлунку

 

17. Проводится гістологічне дослідження препарата скелетної м’язової тканини целомічного типу. Де розташовується досліджувана м’язова тканина?

A. В ендокарді

B. В стінці травної трубки

C. В епікарді

D. В міокарді

E. В скелетних м’язах

 

18. При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?

A. Забезпечення імунітету

B. Транспорт поживних речовин

C. Транспорт газів

D. Зсідання

E. Транспорт гормонів

 

19. Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на даний антиген. При введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

A. Еозинофілів

B. Т-лімфоцитів

C. В-лімфоцитів

D. Базофілів

E. Моноцитів

 

20. На гістологічних препаратах нервової тканини у нейроплазмі нервових клітин не виявляється базофільно субстанція. Це явище називається тигролізом, або хроматолізом. Про що воно свідчить?

A. Про значне підвищення функції нейрона

B. Про зниження функції нейрона

C. Про деяке підвищення функції нейрона правильної відповіді немаДата добавления: 2015-07-08; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 | Серія №8. Варіант №22 | Серія №8. Варіант №23 | Серія №8. Варіант №24 | Серія №9. Варіант №25 | Серія №9. Варіант №26 | Серія №9. Варіант №27 | Серія №10. Варіант №29 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №1. Варіант №3| Серія №11. Варіант №31

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.045 сек.)