Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №11. Варіант №31

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На гістологічному препараті видно зародок на стадії диференціації зародкових листків.

Яка тканина утворюється з ектодерми?

 

A. сполучна тканина

B. гладка м’язова тканина

C. одношаровий циліндричний епітелій

D. кров

E. багатошаровий плоский епітелій

 

2. У військовослужбовця при пораненні вогнепальною зброєю були пошкоджені хрящі гортані. Через деякий час відбулася їх регенерація. За рахунок діяльності яких клітин у першу чергу регенерували пошкоджені хрящі?

A. ходроцитів І типу

B. ходроцитів Ш типу

C. ходроцитів ІІ типу

D. хондробластів

 

3. При мікроскопічному дослідженні ембріона визначаються інтенсивні процеси проліферації та диференціювання. Вкажіть, який тип трофіки сприяє даним процесам починаючи з 3-4-го тижню розвитку?

A. ендотеліохоріальний.

B. гематотрофний,

C. мішаний,

D. гістіотрофний,

E. епітеліохоріальний,

 

4. Опікову рану закрили шкірою свині (гетеротрансплантація). Назвати ефекторні клітини, які відторгнуть трансплантат (шкіру свині).

A. Природні кілери

B. В- лімфоцити

C. Т-супресори

D. Т-хелпери

E. Т-кілери

 

5. У експерименті помітили міткою В-лімфоцити крові. Тварині введено під шкіру чужорідний білок. В яких клітинах поза кровоносними судинами буде виявлятися мітка?

A. У макрофагах

B. У тканинних базофілах

C. У Т-лімфоцитах

D. У плазмоцитах

E. У фібробластах

 

6. На повздовжньому зрізі мієлінового нервового волокна, імпрегнованому нітратом срібла, видно розширені та звужені ділянки. Чому відповідають звужені ділянки?

 

A. Це місця, де відсутні насічки мієліну

B. Це місця, де відсутня базальна мембрана

C. Це місця, де відсутня нейролема

D. Це місця, де відсутня мієлінова оболонка

 

7. Після пошкодження епітелію шкіри відбувається його швидке відновлення. Як називається цей процес?

A. Делямінація

B. Репаративна регенерація

C. Диференціація

D. Фізіологічна регенерація

E. Детермінація

 

8. При дослідженні епітелію трубчастого органу з’ясувалося, що він складається з трьох типів клітин: призматичних клітин з війками (миготливі), коротких і довгих вставних (камбіальні елементи) і келихоподібних (секреторні). Який це епітелій?

A. Одношаровий призматичний залозистий

B. Багатошаровий призматичний

C. Перехідний

D. Одношаровий призматичний з облямівкою

E. Багаторядний призматичний війчастий

 

9. 52.Для визначення статі людини іноді необхідно зробити дослідження ядерного апарату соматичних клітин. Які їх структури можуть надати інформацію про стать людини?

A. деконденсований хроматин

B. тільце Барра

C. факультативний хроматин

D. еухроматин

E. периферичний хроматин

 

10. 44. В ядрах клітин печінки більшість хроматину перебуває в стані еухроматину.Які ділянки хромосомного матеріалу називаються еухроматиновими?

A. деспіралізовані, кільцевидні

B. деспіралізовані,функціонально неактивні

C. деспіралізовані, функціонально активні

D. спіралізовані, функціонально активні

E. деспіралізовані, фрагментовані

 

11. За допомогою гістохімічних методів дослідження була визначена органела загального призначення, у якій міститься набір гідролітичних ферментів. Як називається ця органела?

A. Мітохондрія

B. Лізосома

C. Комплекс Гольджі

D. Центросома

E. Ендоплазматична сітка

 

12. При ультрамiкроспiчному дослiдженнi в цитоплазмi виявлена

структура, яка складається iз сукупностi канальцiв, мiшечкiв, цистерн, утворених суцiлъною біомембраною, до якої iз зовнiшньої сторони прикрiпленi рибосоми. Яку функцiю виконує ця структура?

A. депонує iони кальцiю

B. синтезує бiлки бiомембран

C. синтезує фосфолiпiди

D. синтезує вуглеводи

E. синтезує тубулiн

 

13. У хворого 68 років на місці перелому стегнової кістки замість кісткової тканини утворилася хрящова. Який з факторів має найбільший вплив на такий перебіг регенерації ?

A. недостатнє кровопостачання в ділянці травми

B. похилий вік хворого

C. авітаміноз С

D. неправильне суміщення відломків

E. пізня діагностика перелому

 

14. В процесі життя людини відбувається пластична перебудова кісток. При цьому спостерігається п’єзоелектричний ефект – різниця потенціалів на увігнутій та опуклій поверхнях кісткових пластинок. Процеси апозиційного новоутворення кістки пов’язані з від’ємними зарядами. Які клітини кісткової тканини концентруються на поверхнях з від’ємними зарядами?

A. Остеобласти

B. Остеобласти

C. Преостеобласти

D. Остеоцити

 

15. При вульгарній пухирчатці (аутоімунній хворобі шкіри і слизових оболонок) в організмі людини синтезуються антитіла проти десмоплакіну, що призводить до порушення структури певного виду міжклітинних контактів в епітеліальній тканині. Клітини втрачають зв’язок між собою, між ними накопичується рідина, і утворюються пухирці. Які контакти порушуються ?

 

A. нексуси

B. синапси.

C. десмосоми

D. пальцеподібні

E. щільні

 

16. При дослідженні поперечно-посмугованого м”язового волокна після механічної травми спостерігається руйнування товстих міофіламентів. Які опорні структури, сполучені з міозиновими філаментами також зазнають ушкоджень?

A. Цитолема

B. Мезофрагма

C. Цитолема та телофрагма

D. Телофрагма

E. Мезофразма та телофрагма

 

17. При дослідженні поперечно-посмугованого м”язового волокна після механічної травми спостерігається руйнування товстих міофіламентів. Де будуть локалізуватись патологічні зміни, якщо волокна будуть вивчатись в поляризованому світлі?

A. В половині диску А

B. В диску А

C. В диску А і в диску І

D. В половині диску І.

E. В диску І

 

18. За результатами вивчення стану периферичної крові новонародженого немовляти лікар-лаборант допоміг акушер-гінекологам та мікропедіатрам установити його генетичну стать. За якими ознаками це встановлено?

A. За наявністю специфічних гранул в еозинофілах

B. За явищем пойкілоцитозу

C. За кількістю еритроцитів

D. За наявністю сателітів ядер в нейтрофілах

E. За наявністю мікроцитів і макроцитів

 

19. В ексудативній стадії запалення відбувається активна міграція в зону ушкодження певних клітин. Через 4 – 6 годин від початку процесу 90% клітинного ексудату складають клітини з сегментованими ядрами, слабкооксифільною цитоплазмою, в якій розрізняють дуже дрібну рожево-фіолетову зернистість. Які це клітини?

A. Макрофаги

B. Базофільні лейкоцити

C. Еозинофільні лейкоцити

D. Лімфоцити

E. Нейтрофільні лейкоцити

 

20. Відомо, що існує аксон ний та дендритний транспорт речовин. Які органели головним чином, забезпечують цей транспорт?

A. Мітохондрії

B. Гранулярна ЕПС

C. Комплекс Гольджі

D. Мікро трубочки та мікрофіламентиДата добавления: 2015-07-08; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 | Серія №8. Варіант №22 | Серія №8. Варіант №23 | Серія №8. Варіант №24 | Серія №9. Варіант №25 | Серія №9. Варіант №26 | Серія №9. Варіант №27 | Серія №10. Варіант №29 | Серія №1. Варіант №3 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №10. Варіант №30| Серія №11. Варіант №32

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.019 сек.)