Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №11. Варіант №32

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. На третьому тижні ембріогенезу центральна частина клітини епібласту ( ектодерми ) прогинається і починається процес нейруляції. У якому напрямку диференціюється решта клітин ектодерми?

 

A. кишки

B. шкіри

C. сомітів

D. хорди

E. жовткового мішка

 

2. На гістологічному препараті волокнистої хрящової тканини забарвленому гематоксиліном та еозином спостерігаються розташовані рядочками сплощені поодинокі клітини, які супроводжують товсті пучки волокон. Які волокна входять до складу цієї хрящової тканини?

 

A. пре колагенові

B. еластичні

C. колагенові

D. ретикулярнї

 

3. На третьому тижні ембріогенезу людини центральна частина клітини епібласту (ектодерми) прогинається і починається процес нейруляції. Що утворюється в результаті цього процесу?

 

A. хорда

B. міотом

C. кишкова трубка

D. нервова трубка

E. спланхнотом

 

4. . Після лікуванні пошкодженого ахілового сухожилку у хворого відновилася його функція. Яким шляхом відбулася регенерація сухожилку?

 

A. Синтезу колагенових волокон

B. Заміни розриву м’язовою тканиною

C. Синтезу гіалінового хрящу

D. Синтезу щільної неоформленої сполучної тканини

E. Синтезу волокнистого хрящу

 

5. При хронічному запаленні часто утворюються грануломи – компактні клітинні скупчення. При ультрамікроскопічному дослідженні цієї структури спостерігається клітина округлої форми, плазмолема якої утворює числені складки і довгі мікроворсинки, в цитоплазмі багато лізосом., фагосом, піноцитозних пухирців. Інші органели розвинені помірно. Яка це клітина?

 

A. плазматична клітина.

B. фібробласт

C. фіброцит

D. тучна клітина

E. макрофаг

6. На гістологічному препараті нервової тканини виявляють рецептори, які складаються з осьового циліндру і клітин нейроглії і сполучнотканинної капсули. Як називаються ці рецептори?

 

A. Вільні

B. Невільні

C. Капсульовані

D. Некапсульовані

E. Дотикові меніски

 

7. Клітини епітелію канальців нирки одним полюсом звернені в її порожнину, його поверхня вкрита мікроворсинками, а інший полюс клітини контактує з базальною мембраною. Тут є базальна посмугованість (складки плазмолеми, між якими впорядковано розташовані мітохондрії). Як називається така властивість клітин епітелію?

 

A. Поліморфізм

B. Вертикальна анізоморфія

C. Горизонтальна анізоморфія

D. Анізоцитоз

E. Полярність

 

8. В полярно диференційованому призматичному епітелії, який має ектодермальне походження, частина клітин на апікальній поверхні містить структури, в центрі яких проходить аксонема. Який це епітелій?

 

A. Багатошаровий циліндричний кон’юнктиви

B. Епідерміс шкіри

C. Одношаровий кубічний з облямівкою нирки

D. Одношаровий призматичний з облямівкою кишечника

E. Багаторядний війчастий трахеї

 

9. 4. В гістологічному препараті ендометрію видно окремі епітеліальні клітини, в яких хромосоми формують “пластику”, яка розташована в екваторіальній площині. В якому періоді мітотичного циклу перебувають такі клітини?

 

A. в метафазі

B. в телофазі

C. в інтерфазі

D. в профазі

E. в анафазі

 

10. 8. Сальна залоза секретує за голокриновим типом: її клітини, накопичуючи секрет в цитоплазмі, поступово дегенерують. Як виглядають в такому препараті клітини з явищами каріолізісу?

 

A. ядро палочкоподібне

B. ядро фрагментоване

C. ядро збільшене

D. ядро відсутнє

E. ядро зморщене

 

11. Яка з клітинних органел завершує процес формування продуктів синтетичної діяльності клітини та здійснює їх кінцеве глікозування?

 

A. Гранулярна ендоплазматична сітка

B. Гладка ендоплазматична сітка

C. Комплекс Гольджі

D. Пероксисоми

E. Мітохондрії

 

12. При ультрамiкроспiчному дослiдженнi в цитоплазмi виявлена

структура, яка складається iз сукупностi канальцiв, мiшечкiв, цистерн, утворених суцiлъною біомембраною, до якої iз зовнiшньої сторони прикрiпленi рибосоми. Яку функцiю виконує ця структура?

 

A. синтезує ceкpеторні бiлки

B. синтезує лiпiди

C. синтезує вуглеводи

D. синтезує ферменти глiколiзу

E. синтезує тубулiн

 

13. До складу міжклітинної речовини кісткової тканини входять осеїнові волокна. Колагеном якого типу утворені ці волокна?

 

A. Колагеном III типу

B. Колагеном ІІ типу

C. Колагеном V типу

D. Колагеном ІV типу

E. Колагеном І типу

 

14. На гістологічному препараті виявляється кісткова тканина, в якій осеїнові волокна розміщені невпорядковано, між ними розташовані клітини остеоцити. Яка це тканина?

 

A. грубоволокниста кісткова

B. щільна волокниста сполучна оформлена

C. щільна волокниста сполучна неоформлена

D. пухка волокниста сполучна

E. пластинчаста кісткова

 

15. Хімічний фактор подіяв на плазмолему клітини. У результаті клітина змінила свою форму. Який шар плазмолеми взяв у цьому участь?

 

A. Глікокалікс

B. Гідрофобний

C. Біліпідний

D. Кортикальний

E. Гідрофільний

 

16. Структурно-функціональною одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є саркомер. Що представляють собою товсті міофіламенти саркомера?

 

A. Нитки актоміозина

B. Нитки тропоколагена

C. Нитки актина

D. Нитки міозина

E. Нитки гістонів

 

17. У жінки 32 років після перенесеного міокардиту виявлено при електрокардіографічному дослідженні порушення серцевого ритму (ритм не синусний). Функції яких кардіоміоцитів порушені?

 

A. Пейсмекерних провідних кардіоміоцитів

B. Провідних кардіоміоцитів пучка Гіса

C. Скоротливих кардіоміоцитів

D. Перехідних провідних кардіоміоцитів

E. Провідних кардіоміоцитів ніжок пучка Гіса.

 

18. При дослідженні ультрамікроскопічної будови клітини крові в її цитоплазмі виявлені овальні гранули, які містять кристалоїд, занурений в аморфний матрикс. Які це клітини?

 

A. Еозинофіли

B. Моноцити

C. Базофіли

D. Лімфоцити

E. Нейтрофіли

 

19. В ексудативній стадії запалення відбувається активна міграція в зону ушкодження певних клітин. Через 4 – 6 годин від початку процесу 90% клітинного ексудату складають клітини з сегментованими ядрами, слабкооксифільною цитоплазмою, в якій розрізняють дуже дрібну рожево-фіолетову зернистість. Які це клітини?

 

A. Нейтрофільні лейкоцити

B. Еозинофільні лейкоцити

C. Макрофаги

D. Лімфоцити

E. Базофільні лейкоцити

 

20. Мутація гену, який кодує синтез білка ліпофіліну (основного компоненту мієліну в ЦНС) супроводжується розвитком паралічів, втратою чутливості, розладом різних функцій. З порушенням функції яких клітин пов’язаний цей дефект?

 

A. Волокнисті астроцити

B. Епендимогліоцити

C. Плазматичні астроцити

D. Шванівські клітини немає правильної відповіді


Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 86 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №7. Варіант №21 | Серія №8. Варіант №22 | Серія №8. Варіант №23 | Серія №8. Варіант №24 | Серія №9. Варіант №25 | Серія №9. Варіант №26 | Серія №9. Варіант №27 | Серія №10. Варіант №29 | Серія №1. Варіант №3 | Серія №10. Варіант №30 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №11. Варіант №31| Серія №11. Варіант №33

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.022 сек.)