Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №11. Варіант №33

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. В ембріональному матеріалі, направленому на дослідження, виявлений зародок, в якому визначається первинна смужка й первинний вузлик. Назвіть період ембріонального розвитку.

 

A. дроблення,

B. запліднення,

C. прогенез,

D. гісто- та органогенез.

E. гаструляція,

 

2. У людей похилого віку часто з’являються скарги на біль в суглобах, який може бути пов’язаний з віковими змінами тканини, що вкриває суглобові поверхні. Яка тканина зазнає змін в цих випадках?

 

A. Кісткова тканина

B. Гіалінова хрящова тканина

C. Волокниста хрящова тканина

D. Еластична хрящова тканина

E. Власне сполучна тканина

 

3. На мікропрепараті зародка людини, взятого з мимовільного викидня, виявлено зародковий щиток, у якому розпізнаються два шари клітин: ендо- і ектодерму. На якому етапі ембріонального розвитку перебуває ембріон?

 

A. органогенезу

B. дроблення

C. гаструляції

D. гістогенезу

E. нейруляції

 

4. На гістологічному препараті у сполучній тканині знайдено великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Які клітини найбільш імовірно знайдено в препараті?

A. Фібробласти

B. Плазмоцити

C. Адипоцити

D. Макрофаги

E. Тучні клітини

 

5. При вивченні змиву з рани хворого із гострим раньовим процесом у ділянці гомілки виявлено велику кількість клітин круглої або витягнутої форми, щільним ядром, цитоплазма базофільна, на рівні електронномікроскопічних досліджень міститься багато лізосом, фагосом, піноцитозних пухирців. Які це клітини ?

 

A. Фіброцити

B. Макрофаги сполучної тканини

C. Фібробласти

D. Тканинні базофіли

E. Плазмоцити

 

6. На гістологічному препараті виявляються чутливі нервові закінчення утворені товстими мієліновими волокнами, які підходячи до волокон сухожилля, втрачають мієлінову оболонку і дають численні розгалуження. Яке це закінчення?

 

A. Капсульовано

B. Невільне

C. Нервово-сухожильне волокно

D. Вільне

E. Некапсульоване

 

7. При метаплазії (переродженні) епітелію спостерігається порушення горизонтальної анізоморфії. При ушкодженні яких епітеліїв можна спостерігати це порушення?

 

A. Псевдобагатошарових

B. Багатошарових плоских зроговілих

C. Багатошарових перехідних

D. Багатошарових плоских незроговілих

E. Одношарових однорядних

 

8. При ендоскопічному дослідженні серозної оболонки пацієнта зі спайковою хворобою (ушкодження серозних оболонок) виявлено деструкцію мезотелію. Який гістогенетичний тип епітелію зазнав ушкодження?

A. Епідермальний

B. Епендимогліальний

C. Целомічний

D. Ентеродермальний

E. Ангіодермальний

 

9. 41. В гістологічному препараті шкіри пальця більшість клітин знаходится в інтерфазі. З яких основних структурних елементів складається інтерфазне ядро?

A. хроматин, ядерце, нуклеолема, матрикс

B. хроматин, ядерце, каріоплазма, нуклеолема

C. хромосоми, ядерце, хроматин, нуклеолема

D. хромосоми, ядерце, каріоплазма, хроматин

E. хромосоми, хроматин, каріоплазма, нуклеолема

 

10. .62. В результаті дії на клітини печінки ушкоджувальних чинників в багатьох клітинах спостерігається деструктивні зміни в цитоплазмі, що супроводжуються лізисом усієї клітини. Як називається явище, що спостерігається в ядрі?

A. некроз

B. каріопікноз

C. апоптоз

D. каріорексис

E. каріолізис

 

11. При гістохімічному та електронномікроскопічному дослідженні виявлено, що цитолеми різних клітин мають загальний план будови. Вкажіть основні особливості структурної організації цитолеми.

A. Бімолекулярний шар фосфоліпідів, що містить білки

B. Три шари фосфоліпідів, що містять білки

C. Білки розміщені в мономолекулярному шарі ліпідів

D. Два шари білків і проміж ними шар ліпідів

E. Групи білків чергуються з групами ліпідів

 

12. При електронномікроскопічному дослідженні живих клітин була визначена здатність органел до переміщення в межах клітини. Яка з клітинних структур забезпечує рухливість клітинних органел?

A. Мікротрубочки

B. Ценросома

C. Війки

D. Мікрофіламенти

E. Джутики

 

13. Між періостом та ендостом в кістковій тканині існує певна мікроциркуляція рідини і мінеральних речовин завдяки лакунарно-канальцевій системі кісткової тканини. Які клітини кісткової тканини сприяють процесам цієї системи?

A. Остеоцити

B. Остеокласти

C. Остеобласти

D. Преостеобласти

 

14. При надлишку соматотропного гормону (гормону росту) у дорослої людини починається надлишкове наростання кісткової тканини – апозиційний ріст за рахунок окістя. Які клітини кістки приймають активну участь в цьому процесі?

A. Преостеобласти

B. Остеобласти

C. Остеокласти

D. Остеоцити

 

15. Хімічний фактор подіяв на плазмолему клітини. У результаті вона була частково зруйнована. Як називаються білки плазмолеми, які повністю пронизують біліпідний шар?

A. Інтегральні

B. Структурні

C. Периферичні

D. Напівінтегральні

 

16. До складу синусно-передсердного вузла входять невеликі клітини багатокутної форми з невеликою кількістю міофібрил. Саркоплазматична сітка розвинена слабко, Т-система відсутня, багато піноцитозних пухирців та кавеол. Які це клітини?

A. Передсердні кардіоміоцити

B. Водії ритму

C. Шлуночкові кардіоміоцити

D. Волокна Пуркіньє

E. Кардіоміоцит пучка Гіса

 

17. Проведено гістологічне дослідження препарата скелетної м’язової тканини, побудованої із м’язових волокон. Що є основою поперечнопосмугованого м’язового волокна соматичного типу?

A. Симпласт

B. Клітина

C. Ланцюжок із тісно прилеглих клітин

D. Синцитій

E. Багатоядерна клітина

 

18. В мазку периферійної крові серед лейкоцитів переважають округлі клітини діаметром біля 11 мкм з сегментованими ядрами. Дрібна зернистість в їхній цитоплазмі фарбується як кислими, так і основними барвниками. Як називаються ці клітини?

A. Сегментоядерні нейтрофіли

B. Юні нейтрофіли

C. Моноцити

D. Еозинофіли

E. Базофіли

 

19. У новонародженої доношеної дитини проведено аналіз крові. Який показник виходить за межі фізіологічної норми?

A. Сегментоядерні нейтрофіли – 25 %

B. Лімфоцити - 24 %

C. Еозинофіли – 2 %

D. Базофіли – 0,2 %

E. Лейкоцити - 29х10 9 в л

 

20. Аплікація колхіцину на відросток клітини призводить до деполімеризації нейротубул. Яка функція нейрону при цьому порушується ?

A. Синтез ліпофусцину

B. Аксоплазматичний транспорт

C. Імпульсна активність

D. Акумуляція енергії

E. Синтез білківДата добавления: 2015-07-08; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №8. Варіант №22 | Серія №8. Варіант №23 | Серія №8. Варіант №24 | Серія №9. Варіант №25 | Серія №9. Варіант №26 | Серія №9. Варіант №27 | Серія №10. Варіант №29 | Серія №1. Варіант №3 | Серія №10. Варіант №30 | Серія №11. Варіант №31 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №11. Варіант №32| Серія №12. Варіант №34

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.058 сек.)