Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №12. Варіант №34

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На гістологічному препараті видно зародок на стадії гістогенезу. Яка тканина утворюється з мезенхіми?

A. багатошаровий плоский епітелій

B. гладка м’язова тканина

C. кров

D. одношаровий циліндричний епітелій

E. сполучна тканина

 

2. Характерною особливістю хрящової тканини є високий вміст води, що забезпечує її пружно-еластичні властивості. Які молекули аморфної речовини хрящової тканини проявляють найвищий ступінь гідратації?

A. глікозамінглікани

B. протеоглікани

C. білки

D. ліпіди

E. вуглеводи

 

3. В ембріональному матеріалі направленому на дослідження, визначаються світлі та темні бластомери, що щільно прилягають один до одного. Світлі бластомери розташовуються по периферії та повністю оточують темні. Назвіть стадію дроблення.

A. Стадія обростання темних бластомерів світлими

B. Стадія бластоцисти

C. Стадія утворення темних і світлих бластомерів

D. Стадія морули

E. Стадія зародкового вузлика.

 

4. В ексудативній стадії запалення відбувається активна міграція в зону ушкодження певних клітин. Через 4 – 6 годин від початку процесу 90% клітинного ексудату складають клітини з сегментованими ядрами, слабкооксифільною цитоплазмою, в якій розрізняють дуже дрібну рожево-фіолетову зернистість. Які це клітини?

A. нейтрофіли

B. базофіли

C. лімфоцити

D. еозинофіли.

E. макрофаги

 

5. На гістологічному препараті пухкої сполучної тканини знайдено відносно великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Що це за клітини?

 

A. Плазмоцити

B. Адипоцити

C. Тканинні базофіли (тучні клітини).

D. Макрофаги

E. Фібробласти

 

6. На гістологічному препараті нервової тканини виявляються мієлінові та безмієлінові нервові волокна. Вкажіть, що є характерним для без мієлінового нервового волокна?

A. Наявність вузлових перетяжок

B. Наявність міжвузлових сегментів

C. Наявність насічок мієліну

D. Відсутність вузлових перетяжок

E. Наявність без мієлінової оболонки

 

7. При дослідженні шкіри хворого на алергічний дерматит спостерігається ушкодження тонофібрил міжклітинних контактів. Які структурні елементи тонофібрил при цьому пошкоджені?

A. Нитчасті структури вуглеводної природи

B. Вирости цитолеми, комплекси мембран

C. Комплекси мембран апарату Гольджі

D. Пучки проміжних філаментів

E. Нитчасті структури ліпідної природи, комплекси мембран

 

8. Після пошкодження епітелію шкіри відбувається його швидке відновлення. Як називається цей процес?

A. Фізіологічна регенерація

B. Делямінація

C. Диференціація

D. Детермінація

E. Репаративна регенерація

 

9. 25. Під час експерименту на клітини подіяли колхіцином, що призвело до появи клітин із великими ядрами, що мали збільшену кількість хромосомних наборів. В якому періоді клітинного циклу перебувала клітина?

A. в пресинтетичному періоді

B. в періоді G-0

C. в інтерфазі

D. в постсинтетичному періоді

E. в синтетичному періоді

 

10. 47. На електронній мікрофотографії клітини фібробласта представлене ядро овальної форми обмежене ядерною оболонкою (нуклеолемою),що складається з двох мембран, з яких зовнішня вкрита рибосомами. Які функції виконує нуклеолема?

A. синтез т-РНК і АТФ.

B. синтез р-РНК і ліпідів

C. збереження спадкової інформації

D. розмежовуючу і транспортну

E. синтез і-РНК і білка

 

11. При гістохімічному та електронномікроскопічному дослідженні виявлено, що цитолеми різних клітин мають загальний план будови. Вкажіть основні особливості структурної організації цитолеми.

A. Групи білків чергуються з групами ліпідів

B. Білки розміщені в мономолекулярному шарі ліпідів

C. Два шари білків і проміж ними шар ліпідів

D. Три шари фосфоліпідів, що містять білки

E. Бімолекулярний шар фосфоліпідів, що містить білки

 

12. За допомогою гістохімічних методів виявлено, що лізосоми та пероксисоми відрізняються одні від одних за складом ферментів, що в них містяться. Які (маркерні) ферменти знаходяться в пероксисомах?

A. Лужна фосфатаза

B. Мальтаза

C. Ліпаза

D. Кисла фосфатаза

E. Оксидаза, каталаза

 

13. Гормон росту (соматотропний гормон) стимулює ріст кісток. Які клітини кісткової тканини, на вашу думку, мають рецептори до соматотропного гормону?

A. Остеоцити

B. Остеокласти

C. Остеобласти

D. Преостеобласти

 

14. В процесі життя людини відбувається пластична перебудова кісток. При цьому спостерігається п’єзоелектричний ефект – різниця потенціалів на увігнутій та опуклій поверхнях кісткових пластинок. Процеси резорбції кістки пов’язані з позитивними зарядами. Які клітини кісткової тканини концентруються на поверхнях з позитивними зарядами?

A. Остеокласти

B. Остеобласти

C. Преостеобласти

D. Остеоцити

 

15. Між кардіоміоцитами відбувається вільний обмін неорганічними іонами, цукрами, амінокислотами, нуклеотидами. Завдіки якому з перелічених міжклітинних контактів це стає можливим?

A. Простий

B. Синапс

C. Нексус

D. Напівдесмосома

E. Десмосома

 

16. У жінки 32 років після перенесеного міокардиту виявлено при електрокардіографічному дослідженні порушення серцевого ритму (ритм не синусний). Функції яких кардіоміоцитів порушені?

A. Провідних кардіоміоцитів пучка Гіса

B. Скоротливих кардіоміоцитів

C. Перехідних провідних кардіоміоцитів

D. Пейсмекерних провідних кардіоміоцитів

E. Провідних кардіоміоцитів ніжок пучка Гіса.

 

17. В результаті впливу токсинів вірусу на краніальний відділ нервової трубки ембріону народилась дитина з вадою розвитку м”язової тканини. Розвиток яких м”язів у неї було порушено?

A. М”язів передпліччя

B. М”язів звужувача та розширювача зіниці

C. Міокарду.

D. М”язів стегна

E. М”язів стінки шлунку

 

18. У мазку крові здорової людини виявлена клітина діаметром 18 мкм з відносно великим світлим ядром бобовидної форми, яке містить ядерце. Цитоплазма слабко базофільна, має невелику кількість азурофільних гранул. Яка це клітина?

A. Нейтрофільний гранулоцит

B. Лімфоцит

C. Моноцит

D. Базофільний гранулоцит

E. Еозинофільний гранулоцит

 

19. При дослідженні мазка крові хворого А. виявлені клітини, які складають 0,5% від загального числа лейкоцитів, та мають S-подібне зігнуте ядро, метахроматично пофарбовані гранули в цитоплазмі. Назвіть ці клітини.

A. Моноцити

B. Базофіли

C. Нейтрофіли

D. Еозинофіли

E. Лімфоцити

 

20. Мутація гену, який кодує синтез білка ліпофіліну (основного компоненту мієліну в ЦНС) супроводжується розвитком паралічів, втратою чутливості, розладом різних функцій. З порушенням функції яких клітин пов’язаний цей дефект?

A. Плазматичні астроцити

B. Епендимогліоцити

C. Волокнисті астроцити

D. ОлігодендроцитиДата добавления: 2015-07-08; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №8. Варіант №23 | Серія №8. Варіант №24 | Серія №9. Варіант №25 | Серія №9. Варіант №26 | Серія №9. Варіант №27 | Серія №10. Варіант №29 | Серія №1. Варіант №3 | Серія №10. Варіант №30 | Серія №11. Варіант №31 | Серія №11. Варіант №32 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №11. Варіант №33| Серія №12. Варіант №35

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.055 сек.)