Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №12. Варіант №36

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. На гістологічному препараті видно зародок на стадії диференціації зародкових листків. Яка тканина утворюється з проміжної мезодерми?

 

A. гладка м’язова тканина

B. посмугована м’язова тканина

C. епітелій нирок

D. сполучна тканина шкіри

E. епітелій шлунка

 

2. Однією з причин мінералізації хрящів є наявність в них колагенових волокон. Який хрящ не мінералізуеться?

 

A. волокнистий

B. еластичний

C. гіаліновий суглобовий

D. гіаліновий

 

3. При гістологічному дослідженні визначається зародок на стадії диференціації зародкових листків. Назвіть період ембріонального розвитку.

 

A. гаструляція

B. запліднення

C. прогенез

D. гістогенез та органогенез

E. дроблення

 

4. Повторне введення антигену (алергену) в організм людини призвело до розвитку анафілактичного шоку. Які клітини відіграють провідну роль у формуванні цієї реакції?

 

A. фібробласти

B. тучні клітини

C. еозинофіли

D. макрофаги

 

5. Одним із правил хірургії є виконання розрізів уздовж так званих ліній Лангера (лінії натягу шкіри). Яка з означених нижче тканин утворює сiтчастий - найміцніший шар дерми?

A. Ретикулярна

B. Щiльна оформлена сполучна

C. Пухка волокниста сполучна

D. Щiльна неоформлена сполучна

E. Епiтелiальна

 

6. На гістологічному препараті нервової тканини виявляють рецептори, які складаються з осьового циліндру і клітин нейроглії. Як називаються ці рецептори?

 

A. Невільні

B. Вільні

C. Некапсульовані

D. Дотикові меніски

E. Капсульовані

 

7. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки сечовивідних шляхів хворої на сечокам`яну хворобу спостерігається пошкодження епітеліальної пластинки сечоводів. Який епітелій зазнав ушкодження?

 

A. Одношаровий призматичний

B. Перехідний

C. Одношаровий плоский

D. Багатошаровий плоский незроговілий

E. Багаторядний війчастий

 

8. При мікроскопічному обстеженні гістологічних препаратів епідермісу, взятих з різних ділянок поверхні шкіри, виявилось, що тільки епідерміс долонь та підошов має п’ять шарів у своїй будові. Який шар клітин відсутній у складі епідермісу інших ділянок тіла людини?

 

A. Зернистий

B. Остистий

C. Блискучий

D. Базальний

E. Роговий

 

9. 37. Відомо, що ядра малодиференційованих стовбурових клітин крові містять велику кількість гетерохроматину. Які морфофункціональні особливості характерні для гетерохроматина?

A. конденсований, активний, світлій

B. конденсований, неактивний, темний

C. деконденсований, неактивній, світлий

D. деконденсований, активний, темний

E. деконденсований, активний, світлий

 

10. 18. В гістологічному препараті печінки аксолотля більшість клітин знаходиться в інтнрфазі. В них виявлена базофільна округла структура – ядро. Яку функцію виконує ядро в клітині?

A. накопичення та збереження іонів кальцію

B. синтезу та збереження АТФ

C. синтез та збереження глікогену

D. збереження та реалізації генетичної інформації

E. синтезу та збереження ліпідів

 

11. Як відомо, деякі органели загального призначення у своєму складі містять ферментні системи, що здатні виконувати процеси детоксикації клітини. Які з перелічених органел мають таку здатність?

A. Залишкові тільця

B. Рибосоми

C. Пероксисоми, гладка ендоплазматична сітка

D. Фагосоми, гранулярна ендоплазматична сітка

E. Лізосоми

 

12. При гістохімічному аналізі лізосом макрофагічної клітини виявлено, що її первинні лізосоми містять речовини, які відповідають за розклад високомолекулярних сполук. Яке функціональне значення мають первинні лізосоми?

A. Забезпечують екзоцитоз

B. Депо гідролітичних ферментів

C. Забезпечують ендоцитоз

D. Руйнування перекисних сполук

E. Утворення включень клітини

 

13. В процесі життя людини відбувається пластична перебудова кісток. При цьому спостерігається п’єзоелектричний ефект – різниця потенціалів на увігнутій та опуклій поверхнях кісткових пластинок. Процеси апозиційного новоутворення кістки пов’язані з від’ємними зарядами. Які клітини кісткової тканини концентруються на поверхнях з від’ємними зарядами?

A. Остеобласти

B. Остеоцити

C. Остеобласти

D. Преостеобласти

 

14. На гістологічному препараті “Розвиток кістки з мезенхіми” спостерігаються великі багатоядерні клітини, розташовані на периферії кісткової балки. Які це клітини?

A. преостеобласти

B. остеоцити

C. остеокласти

D. клітини мезенхіми

E. остеобласти

 

15. Методами гістохімії встановлено, що поверхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хімічних компонентів складається глікокалікс?

 

A. З вуглеводних компонентів глікопротеїнів та гліколіпідів

B. З білків та гіалуронової кислоти

C. З холестерина та білків

D. З глікопротеїнів та холестерину

E. З гліколіпідів та холестерину

 

16. В результаті інфаркту міокарду відбулося пошкодження ділянки серцевого м”яза, яке супроводжувалося масовою загибеллю кардіоміоцитів. Які клітинні елементи забезпечать заміщення утворенного дефекту в структурі міокарду?

A. Епітеліоцити

B. Кардіоміоцити

C. Міосателітоцити

D. Непосмуговані міоцити.

E. Фібробласти

 

17. Структурним елементом будови м’язової тканини мімічної мускулатури є міосимпласт. Яка це м’язова тканина?

A. М’язово-епітеліальна

B. Вісцеральна

C. Поперечно-посмугована серцева.

D. Гладка

E. Поперечно-посмугована скелетна

 

18. В мазку крові, забарвленому за Романовським-Гімза, спостерігається 20% великих (діаметром 20 мкм), округлих клітин з блідобазофільною цитоплазмою і бобоподібним ядром. Клінічно це явище характеризується як:

A. Ретикулоцитоз

B. Моноцитоз

C. Лейкопенія

D. Нейтрофільоз

E. Лімфоцитоз

 

19. Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на даний антиген. При введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

A. Моноцитів

B. Т-лімфоцитів

C. В-лімфоцитів

D. Еозинофілів

E. Базофілів

 

20. У хворого після травми у грудному відділі хребта були пошкоджені спинномозкові ганглії. Які клітини за функціональними ознаками входять до складу цих вузлів?

A. Вставні

B. Комісуральні

C. Аферентні

D. Асоціативні


Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №9. Варіант №25 | Серія №9. Варіант №26 | Серія №9. Варіант №27 | Серія №10. Варіант №29 | Серія №1. Варіант №3 | Серія №10. Варіант №30 | Серія №11. Варіант №31 | Серія №11. Варіант №32 | Серія №11. Варіант №33 | Серія №12. Варіант №34 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №12. Варіант №35| Серія №13. Варіант №37

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.043 сек.)