Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №13. Варіант №37

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На гістологічному препараті видно зародок на стадії диференціації зародкових листків.

Яка тканина утворюється з ектодерми?

A. одношаровий циліндричний епітелій

B. кров

C. гладка м’язова тканина

D. багатошаровий плоский епітелій

E. сполучна тканина

 

2. Відомо, що еластичний хрящ не мінералізується. Що є основною причиною цього явища?

A. високий вміст води

B. наявність ізогенних груп клітин

C. наявність хондромукоїду

D. наявність еластичних волокон

E. наявність колагенових волокон

 

3. Один із критичних періодів ембріогенезу людини - імплантація зародка в стінку матки впродовж 7-ої доби. Який вид гаструляції відбувається в ембріобласті в цей період?

A. інвагінація

B. епіболія

C. деламінація

D. міграція

E. нейруляція

 

4. При хронічному запаленні часто утворюються грануломи – компактні клітинні скупчення. При ультрамікроскопічному дослідженні цієї структури спостерігається клітина округлої форми, плазмолема якої утворює числені складки і довгі мікроворсинки, в цитоплазмі багато лізосом., фагосом, піноцитозних пухирців. Інші органели розвинені помірно. Яка це клітина?

A. плазматична клітина.

B. макрофаг

C. фіброцит

D. фібробласт

E. тучна клітина

 

5. Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить оухожилок?

A. Ретикулярної тканини

B. Щільної оформленої волокнистої тканини

C. Пухкої волокнистої сполучної тканини

D. Хрящової тканини

E. Щільної неоформленої волокнистої тканини

 

6. На повздовжньому зрізі мієлінового нервового волокна, імпрегнованому нітратом срібла, видно розширені та звужені ділянки. Які розміри мають звужені ділянки (вузли Ранвьє)?

A. 0,25 – 1 мкм

B. 10 – 15 мкм

C. 5 – 10 мкм

D. 15 – 20 мкм

E. 1 – 5 мкм

 

7. В препараті шкіри людини виявлена залоза, яка складається з двох секреторних відділів у формі мішечків, які відкриваються у загальну вивідну протоку. Яка це залоза?

A. Проста нерозгалужена альвеолярна

B. Проста розгалужена альвеолярна

C. Проста розгалужена трубчаста

D. Складна розгалужена альвеолярна

E. Складна нерозгалужена альвеолярна

 

8. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки бронха хворого з хронічним бронхітом (запалення бронхіального дерева) спостерігається метаплазія (переродження) псевдобагатошарового епітелію, що приводить до порушенням його морфології. Визначте ознаки цього епітелію в нормальних умовах.

A. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта

B. Епітеліоцити одного різновиду

C. Різний рівень розташування ядер клітин над базальною мембраною

D. Однаковий рівень розташування ядер клітин над базальною мембраною

E. Форма більшості клітин однакова

 

9. 30. В гістологічному препараті спостерігаються клітини, в ядрах яких з”явились ниткоподібні щільні тільця, ядерце відсутнє. В якій фазі мітоза перебувають такі клітини?A. в профазі

B. в метафазі

C. в телофазі

D. в анафазі

E. в інтерфазі

 

10. 19. В гістологічному препараті шкіри експериментальної тварини більшість клітин базального шару епідермісу містять ядра які перебувають в інтерфазі. Інтерфазне ядро складається з:

A. каріолєми, хромосом, ядерних пор, каріоплазми

B. каріолєми, хромосом, ядерця, каріоплазми

C. каріолєми, хромосом, включень, каріоплазми

D. каріолєми, ДНК, РНК, органел

E. каріолєми , ДНК та ядерця

 

11. За допомогою гістохімічних методів при дослідженні клітин шлунку було визначено ряд ферментів, що містяться у лізосомах. Яка речовина є маркерною (визначальною) для лізосом?

A. Кисла фосфатаза

B. Каталаза

C. Гістаміназа

D. Лужна фосфатаза

E. Лізоцим

 

12. При ультрамiкроспiчному дослiдженнi в цитоплазмi виявлена

структура, яка складається iз сукупностi канальцiв, мiшечкiв, цистерн, утворених суцiлъною біомембраною, до якої iз зовнiшньої сторони прикрiпленi рибосоми. Яку функцiю виконує ця структура?

Загрузка...

A. депонує iони кальцiю

B. синтезує вуглеводи

C. синтезує тубулiн

D. синтезує фосфолiпiди

E. синтезує бiлки бiомембран

 

13. Характерною особливістю кісткової тканини є виключно високий вміст в складі її міжклітинної речовини солей кальцію. Який вміст солей кальцію в кістковій тканині?

A. 50 – 60 %

B. 80 – 95 %

C. 75 – 80 %

D. 60 – 70 %

E. 40 – 50 %

 

14. На поперечному зрізі діафізу трубчастої кістки спостерігаються певні зони. В якому порядку вони розташовані від зовні до середини кістки ?

A. окістя, шар зовнішніх генеральних пластинок, остеоновий шар, шар внутрішніх генеральних пластинок, ендост

B. шар зовнішніх генеральних пластинок, шар внутрішніх генеральних пластинок, ендост, окістя, остеоновий шар

C. ендост, остеоновий шар, шар зовнішніх генеральних пластинок, шар внутрішніх генеральних пластинок, окістя

D. остеоновий шар, шар зовнішніх генеральних пластинок, шар внутрішніх генеральних пластинок, ендост, окістя

E. окістя остеоновий шар, шар зовнішніх генеральних пластинок, шар внутрішніх генеральних пластинок, ендост

 

15. При ультрамікроскопічному дослідженні клітин печінки були виявлені клітини з ушкодженими структурними компонентами. Яка з перерахованих відповідей найбільш повно відображає загальний план будови клітини?

A. Ядро, гіалоплазма, глікокалікс

B. Ядро, цитоплазма, глікокалікс

C. Ядро, цитоплазма, плазмолема

D. Ядро, каріоплазма, плазмолема

 

16. До складу синусно-передсердного вузла входять невеликі клітини багатокутної форми з невеликою кількістю міофібрил. Саркоплазматична сітка розвинена слабко, Т-система відсутня, багато піноцитозних пухирців та кавеол. Які це клітини?

A. Кардіоміоцит пучка Гіса

B. Волокна Пуркіньє

C. Передсердні кардіоміоцити

D. Шлуночкові кардіоміоцити

E. Водії ритму

 

17. Ультрамікроскопічне дослідження кардіоміоциту виявило в його цитоплазмі добре розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку, коплекс Гольджі, а також наявність специфічних мембранних пухирців (гранул) з електронно-щільним вмістом. Що міститься в гранулах?

A. Іони Са 2+

B. Міоглобін

C. Секвестри

D. Вазопресин

E. Натрійуретичний фактор

 

18. При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?

A. Зсідання

B. Транспорт газів

C. Транспорт гормонів

D. Транспорт поживних речовин

E. Забезпечення імунітету

 

19. В мазку крові виявляються клітини, цитоплазма яких містять крупні метахроматичні гранули. Який відсоток цих клітин у крові дорослої здорової людини?

A. 0 - 1%

B. 0,5 - 5%

C. 3 - 11%

D. 47 - 72%

E. 19 - 38%

 

20. На гістологічному препараті виявляються нервові клітини з двома відростками. Як називаються ці клітини?

A. Уніполярні

B. Мультиполярні

C. Псевдоуніполярні

D. БіполярніДата добавления: 2015-07-08; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Серія №9. Варіант №26 | Серія №9. Варіант №27 | Серія №10. Варіант №29 | Серія №1. Варіант №3 | Серія №10. Варіант №30 | Серія №11. Варіант №31 | Серія №11. Варіант №32 | Серія №11. Варіант №33 | Серія №12. Варіант №34 | Серія №12. Варіант №35 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №12. Варіант №36| Серія №13. Варіант №38

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.012 сек.)