Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №13. Варіант №38

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. При гістологічному дослідженні визначається зародок на стадії диференціації зародкових листків. Порушені процеси диференціації клітинного матеріалу нервової трубки. Аномалії розвитку в яких органах і системах зародка це могло б викликати?

 

A. органа дотику.

B. органів слуху та рівноваги,

C. органа смаку,

D. периферійної нервової системи,

E. центральної нервової системи,

 

2. У людини старечого віку порушені пружно-еластичні властивості хрящів, що ускладнює функції опорного апарату. Яка із перерахованих речовин забезпечує основні пружно-еластичні властивості хрящів?

 

A. іони кальцію

B. іони магнію

C. іони фосфору

D. вода

 

3. У порожнині матки виявлено ембріон людини, не прикріплений до ендометрія. Якій стадії розвитку відповідає зародок?

 

A. гаструли

B. бластоцисти

C. нейрули

D. морули

E. зиготи

 

4. Одним із правил хірургії є виконання розрізів уздовж так званих ліній Лангера (лінії натягу шкіри). Яка з означених нижче тканин утворює сiтчастий - найміцніший шар дерми?

 

A. Ретикулярна

B. Щiльна неоформлена сполучна

C. Щiльна оформлена сполучна

D. Пухка волокниста сполучна

E. Епiтелiальна

 

5. В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноцитарний генез. Які це клітини?

 

A. Кератиноцити базального шару

B. Кератиноцити остистого шару

C. Клітини Лангерганса

D. Меланоцити

E. Кератиноцити зернистого шару

 

6. На гістологічному препараті мієлінового нервового волокна, обробленому нітратом срібла, видно звужені та розширені ділянки. Як називаються розширені ділянки?

 

A. Сегменти Шванна

B. Між вузлові сегменти

C. Сегменти Шмідта –Лантермана

D. Сегменти Ніссля

E. Сегменти Ранвьє

 

7. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку багатошарового плоского незроговілого епітелію. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

 

A. Ентодерма

B. Мезенхіма

C. Ектодерма

D. Мезодерма

E. Нервова трубка

 

8. У новонародженого при ультразвуковому обстеженні виявлені аномалії розвитку мезотелію плевральної порожнини. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

 

A. Соміт

B. Нефротом

C. Вентральна мезодерма

D. Шкірна ектодерма

E. Прехордальна пластинка

 

9. 46. На електронній мікрофотографії фрагмента ядерної оболонки клітини представлені компоненти комплекса пори. Які структурні компоненти утворюють комплекс пори нуклеолеми?

 

A. ділянки злиття зовнішньої та внутрішньої мембран нуклеолеми,глобулярні та фібрилярні білкові структури

B. фібрилярні білкові структури

C. полісахаридні структури

D. глобулярні і фібрилярні ліпідні структури

E. перфорація мембран нуклеолеми, фібрилярні та глобулярні білкові структури

 

10. 48. На електронній мікрофотографії клітини представлені елементи цитоплазми, що переходять у зовнішню ядерну мембрану. Які структурні компоненти цитоплазми морфологічно зв'язані з зовнішньою мембраною нуклеолеми?

 

A. лізосоми

B. пероксисоми

C. комплекс Гольджі

D. гранулярна ЕПС

E. мікротрубочки

 

11. На електронній мікрофотографії чітко визначаються структури, що не мають біологічної мембрани. Які з перелічених органел відносять до немембранних ?

 

A. Мікрофіламенти, мікротрубочки, мітохондрії, рибосоми

B. Комплекс Гольджі, пероксисоми, рибосоми, мікротрубочки

C. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки

D. Мікрофіламенти, лізосоми, ендоплазматична сітка, рибосоми

E. Лізосоми, мітохондрії, центросома

 

12. Як відомо, АТФ є речовиною, що вдовольняє енергетичні потреби клітин макроорганізму. В яких органелах здійснюється її синтез та накопичення?

 

A. Рибосоми

B. Лізосоми

C. Мітохондрії

D. Пероксисоми

E. Ендоплазматична сітка

 

13. При обстеженні постраждалого виявлено пошкодження ключиці. Якою скелетною тканиною утворена ключиця?

 

A. ретикулофіброзною кістковою

B. пластинчастою губчастою кістковою

C. пластинчастою компактною кістковою

D. гіаліновою хрящовою

 

14. При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця пластинка ?

 

A. кісткова манжетка

B. кісткова пластинка

C. шар внутрішніх генеральних пластинок

D. остеон

E. метаепіфізарна пластинка

 

15. Клітина постійно реагує на оточуюче середовище, вступаючи в різні взаємовідносини з ним. До якого типу процесів відноситься ендоцитоз?

 

A. Виведення речовин з клітини в оточуюче середовище

B. Виведення речовин з комплексу Гольджі в гіалоплазму

C. Внутріклітинне перетравлення субстратів

D. Введення в ендоплазматичну сітку частинок з гіалоплазми

E. Введення в клітину частинок з оточуючого середовища

 

16. На гістологічному препараті представлені м”язові волокна, які складаються із клітин веретеновидної форми, містять в центрі цитоплазми паличковидне ядро. Яка м”язова тканина представлена на препараті?

 

A. Гладка м”язова мезенхімного походження

B. Поперечно-посмугована м”язова соматичного походження

C. Поперечно-посмугована целомічного походження.

D. Пладка м”язова ектодермального походження

 

17. При дослідженні поперечно-посмугованого м”язового волокна після механічної травми спостерігається руйнування товстих міофіламентів. Де будуть локалізуватись патологічні зміни, якщо волокна будуть вивчатись в поляризованому світлі?

 

A. В диску А

B. В половині диску І.

C. В диску А і в диску І

D. В половині диску А

E. В диску І

 

18. У крові хворого виявлено 12,5% еритроцитів діаметром більше 8 мкм, 12,5% еритроцитів менше 6 мкм, решта еритроцитів мали діаметр 7,1 - 7,9 мкм. Як називається таке явище?

 

A. Фізіологічний анізоцитоз

B. Патологічний пойкілоцитоз

C. Еритроцитоз

D. Патологічний анізоцитоз

E. Фізіологічний пойкілоцитоз

 

19. В мазку крові виявляються клітини, цитоплазма яких містять крупні метахроматичні гранули. Який відсоток цих клітин у крові дорослої здорової людини?

 

A. 3 - 11%

B. 0,5 - 5%

C. 0 - 1%

D. 47 - 72%

E. 19 - 38%

 

20. При дегенерації нервових волокон відбувається руйнування осьових циліндрів, розпад мієліну. Назвіть, за рахунок яких нервових структур відбувається відновлення мієліну при регенерації?

 

A. Спірально закрученої мембрани аксона

B. Нейролемоцитів

C. Астроцитів

D. Периневрію

E. ЕндоневріюДоверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 85 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №9. Варіант №27 | Серія №10. Варіант №29 | Серія №1. Варіант №3 | Серія №10. Варіант №30 | Серія №11. Варіант №31 | Серія №11. Варіант №32 | Серія №11. Варіант №33 | Серія №12. Варіант №34 | Серія №12. Варіант №35 | Серія №12. Варіант №36 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №13. Варіант №37| Серія №13. Варіант №39

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.027 сек.)