Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №13. Варіант №39

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. В експерименті у зародка курки на стадії диференціації мезодерми зруйновано дорзальну мезодерму. Розвиток яких структур буде порушено?

 

A. міотома

B. епідермісу

C. спланхнотома

D. нефротома

E. гонотома

 

2. При електонномікроскопічному дослідженні гіалінового хряща виявляються клітини з великою кількістю вільних рибосом в цитоплазмі, погано розвинутою гранулярною ендоплазматичною сіткою та комплексом Гольджі. Яку функцію виконують ці клітини?

 

A. Утворення міжклітинної речовини

B. Руйнування міжклітинної речовини хряща

C. Депонування жиру

D. Депонування глікогену

E. Ріст та регенерація хрящової тканини

 

3. У зародковому матеріалі, направленому на морфологічне дослідження, визначається зародок на стадії дроблення. Вкажіть термін завершення даної стадії ембріогенезу.

 

A. 4 доба,

B. 5-7 доби,

C. 5 доба,

D. 5-5,5 доби,

E. 3 доба.

 

4. Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить цей орган?

 

A. Пухкої волокнистої сполучної тканини

B. Хрящової тканини

C. Щільної неоформленої волокнистої тканини

D. Щільної оформленої волокнистої тканини

E. Ретикулярної тканини

 

5. В експерименті на ембріонах лабораторних тварин були помічені радіоактивною міткою клітини нервових гребенів. В яких клітинах сполучної тканини слід очікувати появу цієї мітки?

 

A. Меланоцитах

B. Тканинних базофілах

C. Макрофагах

D. Фібробластах

E. Адипоцитах

 

6. Відомо, що швидкість передачі нервового імпульсу безмієліновим нервовим волокном значно нижча, ніж мієліновим. Чим це пояснюється?

 

A. Наявністю базальної мембрани

B. Відсутністю вузлових перетяжок Ранвьє

C. Наявністю мієлінової оболонки

D. Наявністю аксолеми

E. Наявністю нейролеми

 

7. До складу секреторних відділів привушної слинної залози входять клітини які своїми відростками охоплюють базальну частину сероцитів. Яке джерело розвитку цих клітин?

 

A. Вісцеральний листок вентральної мезодерми

B. Дерматом дорзальної мезодерми

C. Мезенхіма

D. Ектодерма

E. Нервова трубка

 

8. Під час вивчення біоптату слизової оболонки бронха дитини виявлено дефект війок миготливого епітелію. Яка функція епітелію постраждала?

 

A. Евакуаторна

B. Екскреторна

C. РегенераторнаN = 66

D. Секреторна

E. Ендокринна

 

9. 60. В результаті дії на клітини печінки ушкоджувальних чинників в багатьох клітинах спостерігається деструктивні зміни в цитоплазмі, що супроводжуються зморщуванням ядерного матеріалу та

утворенням однорідної щільної гіперхромної маси. Як називається явище, що спостерігається в ядрі?

 

A. каріолізис

B. каріопікноз

C. каріорексис

D. апоптоз

E. некроз

 

10. 18. В гістологічному препараті печінки аксолотля більшість клітин знаходиться в інтнрфазі. В них виявлена базофільна округла структура – ядро. Яку функцію виконує ядро в клітині?

 

A. збереження та реалізації генетичної інформації

B. накопичення та збереження іонів кальцію

C. синтез та збереження глікогену

D. синтезу та збереження АТФ

E. синтезу та збереження ліпідів

 

11. При дії електричного струму спостерігається скорочення гладких міоцитів сечового міхура. Які структурні елементи клітини найбільш активно беруть участь в її скороченні?

 

A. Мікротрубочки

B. Міофіламенти

C. Проміжні філаменти

D. Ендоплазматична сітка

E. Гіалоплазма

 

12. На електронномікроскопічній фотографії тканинного макрофага можна побачити декілька різновидів лізосом. Яку функцію виконують вторинні лізосоми?

 

A. Містять неактивні ферменти

B. Утілізують хімічно активний атомарний кисень

C. Накопичують нерозщеплені залишки

D. Містять активовані ферменти, які розщеплюють біополімери

E. Забезпечують розщеплення етилового спирту

 

13. На електронограмі розвитку кісткової тканини видно клітини полігональної або призматичної форми, які розташовані на периферії кісткової балки. В цих клітинах добре розвинута гранулярна ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі. Які це клітини?

 

A. остеоцити

B. остеокласти

C. стовбурові остеогенні клітини

D. остеобласти

 

14. При постановці ембріологічних досліджень в кістках зародка тварини виявлені клітини моноцитарного ґенезу. Які це клітини?

 

 

A. остеокласти

B. остеобласти

C. стовбурові остеогенні клітини

D. остеоцити

 

15. Дослідження скелетної м’язової тканини встановило, що вона складається з волокон, які утворюються шляхом злиття окремих клітин, і містять велику кількість ядер. До якого типу структур належать м’язові волокна ?

 

A. без’ядерні неклітинні структури

B. посклітинні структури

C. синцитії

D. симпласти

E. сукліття

 

16. На мікропрепараті стінки серця розрізняють клітини прямокутної форми, розмірами від 50 до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв”язані між собою вставними дисками. З цими клітинами пов”язана функція:

 

A. Захисна

B. Регенераторна.

C. Ендокринна

D. Скорочення серця

E. Проведення імпульсу

 

17. Структурно-функціональною одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є саркомер. В яких ділянках саркомера розташовані товсті міофіламенти?

 

A. В диску І

B. В половині диска А

C. В диску А і в диску І

D. В диску А

 

18. У мазку крові хворого після перенесеного грипу виявлено 10 % округлих клітин розмірами 4,5 - 7 мкм, які мають темне кругле ядро і базофільно забарвлену цитоплазму у вигляді вузької облямівки навколо ядра. На що вказують такі зміни в мазку крові?

 

A. Лімфоцитопенію

B. Лімфоцитоз

C. Лейкоцитоз

D. Моноцитопенію

E. Тромбопенію

 

19. Показники стану периферичної крові у молодої здорової жінки 27 років, що проходила у поліклініці профілактичний огляд, знаходилися в межах норми. Якому діапазону значень відповідала кількість еритроцитів у гемограмі цієї пацієнтки?

 

A. 2,8-3,5 х 1012 в 1 л

B. 3,9-6,0 х 10 12 в 1 л

C. 3,7- 5,5 х 1012 в 1 л

D. 4,5-6,0 х 1012 в 1 л

E. 2,2-3,2 х 10 12 в 1 л

 

20. Клітини нейроглії приймають участь в утворенні оболонки навколо відростків нервових клітин. Як називаються клітини, які утворюють її у периферійній нервовій системі?

 

A. Клітини мікроглії

B. Епендимоцити

C. Типові олгодендроцити

D. Астроцити

E. Клітини Шванна
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 76 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №10. Варіант №29 | Серія №1. Варіант №3 | Серія №10. Варіант №30 | Серія №11. Варіант №31 | Серія №11. Варіант №32 | Серія №11. Варіант №33 | Серія №12. Варіант №34 | Серія №12. Варіант №35 | Серія №12. Варіант №36 | Серія №13. Варіант №37 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №13. Варіант №38| Серія №2. Варіант №4

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.019 сек.)