Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №2. Варіант №4

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. Процес дроблення зародка курки завершується утворенням бластули. Який тип бластули характерний для птахів?

 

A. бластоциста

B. морула

C. амфібластула

D. дискобластули

E. целобластула

 

2. При електонномікроскопічному дослідженні гіалінового хряща виявляються клітини з великою кількістю вільних рибосом в цитоплазмі, погано розвинутою гранулярною ендоплазматичною сіткою та комплексом Гольджі. Яку функцію виконують ці клітини?

 

A. Ріст та регенерація хрящової тканини

B. Руйнування міжклітинної речовини хряща

C. Депонування глікогену

D. Депонування жиру

E. Утворення міжклітинної речовини

 

3. При гістологічному дослідженні визначається зародок на стадії диференціації зародкових листків. Порушені процеси диференціації пренотохордальної пластинки. До аномалій розвитку яких органів це може призвести?

 

A. стравоходу,

B. статевих залоз,

C. серця,

D. нирок,

E. підшлункової залози.

 

4. Жінка, 42 років, звернулася до косметолога із скаргами на наявність великої кількості зморщок на обличчі. Зміни у яких з названих структур, головним чином, викликають цей стан ?

 

A. Епідерміс

B. Сальні залози

C. Колагенові волокна

D. Потові залози

E. Підшкірна жирова клітковина

 

5. При обстеженні часто хворіючої дитини була виявлена недостатня кількість імуноглобулінів. Які із перерахованих клітин імунної системи виробляють імуноглобуліни?

 

A. Т-хелпери

B. плазмобласти

C. макрофаги

D. плазматичні клітини

E. Т-супресори

 

6. На гістологічному препараті мієлінового нервового волокна, обробленого осмієвою кислотою, його оболонка забарвлюється у чорний колір. Присутність яких речовин у мієліновій оболонці спричиняє це забарвлення?

 

A. Глікозаміногліканів

B. Білків

C. Ліпідів

D. Глікопротеінів

E. Протеогліканів

 

7. У новонародженого при ультразвуковому обстеженні виявлені аномалії розвитку мезотелію плевральної порожнини. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

 

A. Шкірна ектодерма

B. Нефротом

C. Соміт

D. Прехордальна пластинка

E. Вентральна мезодерма

 

8. Після пошкодження епітелію шкіри відбувається його швидке відновлення. Як називається цей процес?

 

A. Репаративна регенерація

B. Диференціація

C. Делямінація

D. Детермінація

E. Фізіологічна регенерація

 

9. 28. Відомо, що клітини печінки виходять із клітинного циклу і знаходяться в G-0 періоді. До якого типу клітин вони належать?

 

A. високодиференційовані, які втратили здатність до поділу назавжди

B. малодиференційовані, які зберігають здатність до поділу

C. малодиференційовані, які втратили здатність до поділу тимчасово

D. високодиференційовані, які втратили здатність до поділу тимчасово

E. малодиференційовані, які втратили здатність до поділу назавжди

 

10. 33. Під час поділу материнської клітини утворились дочірні клітини, які мають тетраплоїдний набір хромосом. Як називається такий механізм поділу? 

A. амітоз

B. мітоз

C. ендомітоз

D. некроз

E. мейоз

 

11. На електронній мікрофотографії тироцита білого щура видно добре розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку. Яку функцію вона виконує?

 

A. Біосинтез білків

B. Біосинтез вуглеводів

C. Біосинтез ферментів

D. Біосинтез холестерину

E. Біосинтез ліпідів

 

12. При суправетальному дослідженні клітин печінки, зафарбований спеціальним барвником янусом зеленим, в їх цитоплазмі виявлені нитчасті і зернисті структури. Які це структури ?

 

A. комплекс Гольджі

B. ендоплазматична сітка

C. перокисоми

D. мітохондрії

E. лізосоми

 

13. Характерною особливістю кісткової тканини є виключно високий вміст в складі її міжклітинної речовини солей кальцію. Який вміст солей кальцію в кістковій тканині?

 

A. 40 – 50 %

B. 50 – 60 %

C. 75 – 80 %

D. 60 – 70 %

E. 80 – 95 %

 

14. При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця пластинка ?

Загрузка...

 

A. метаепіфізарна пластинка

B. кісткова пластинка

C. кісткова манжетка

D. шар внутрішніх генеральних пластинок

E. остеон

 

15. За допомогою цитохімічних та гістохімічних методів дослідження були визначені речовини, які приймають участь в утворенні клітинної оболонки. Які сполуки утворюють глікокалікс?

 

A. Полісахариди

B. Фосфоліпіди

C. Білки

D. Олігосахариди

 

16. Структурно-функціональною одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є саркомер. Що входить до складу саркомера?

 

A. Диск А і половина диска І

B. Диск А і диск І

C. Половина диска І, диск А і ще одна половина диска І

D. Половина диска А, диск І і ще одна половина диска А

 

17. В гістологічному препараті, забарвленому гематоксиліном- еозином, виявляється неклітинна структура видовженої форми з великою кількістю овальних ядер, розташованих під плазмолемою. Цитоплазма має поперечну посмугованість. Яка це структура?

 

A. Мієлінове нервове волокно

B. Скелетне м’язове волокно

C. Колагенове волокно

D. Функціональне серцеве м’язове волокно

E. Пучок гладких міозитів

 

18. У мазку крові хворого після перенесеного грипу виявлено 10 % округлих клітин розмірами 4,5 - 7 мкм, які мають темне кругле ядро і базофільно забарвлену цитоплазму у вигляді вузької облямівки навколо ядра. На що вказують такі зміни в мазку крові?

 

A. Лімфоцитоз

B. Лейкоцитоз

C. Моноцитопенію

D. Тромбопенію

E. Лімфоцитопенію

 

19. Відомо, що при вживанні аспірину порушується функція тромбоцитів. Навіть при нормальній кількості їх вони не здатні адекватно приймати участь у гемостазі. Які зміни з боку тромбоцитів спостерігаються?

 

A. Скорочення терміну життя тромбоцитів

B. Збільшення кількості старих і дефектних тромбоцитів

C. Порушення агрегації тромбоцитів

D. Зменшення кількості тромбоцитів, які утворюються заново

E. Зменшення кількості мітохондрій

 

20. Відомо, що цитоплазма відростків нейроцитів постійно переміщується. Як називається транспорт від перикаріона до терміналей?

 

A. Антероградний

B. Дендритний

C. Аксонний

D. Ретроградний
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 81 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Серія №1. Варіант №3 | Серія №10. Варіант №30 | Серія №11. Варіант №31 | Серія №11. Варіант №32 | Серія №11. Варіант №33 | Серія №12. Варіант №34 | Серія №12. Варіант №35 | Серія №12. Варіант №36 | Серія №13. Варіант №37 | Серія №13. Варіант №38 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №13. Варіант №39| Серія №14. Варіант №40

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.021 сек.)