Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №14. Варіант №40

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На гістологічному препараті видно яйцеклітину курки. Визначить тип яйцеклітини за розташуванням жовтка.

 

A. ізолецитальна

B. різко телолецитальна

C. алецитальна

D. помірно телолецитальна

E. центролецитальна

 

2. Гормон росту (соматотропний гормон) стимулює ріст хрящових тканин який відбуваеться, в першу чергу, за рахунок мітотичних поділів клітин. Які клітини хрящової тканини, на вашу думку, мають найбільш розвинені рецептори до соматотропного гормону?

 

A. хондроцити І типу

B. хондроцити ІІ типу

C. хондробласти

D. хондроцити III типу

 

3. У новонародженої дитини діагностовано синю асфіксію. Яка судина, що приносить кисень з крові матері до плода, була перетиснена під час пологів?

 

A. пупкова артерія

B. хоріальна артерія

C. хоріальна вена

D. пупкова вена

E. маткова артерія

 

4. Жінка, 42 років, звернулася до косметолога із скаргами на наявність великої кількості зморщок на обличчі. Зміни у яких з названих структур, головним чином, викликають цей стан ?

 

A. Колагенові волокна

B. Сальні залози

C. Потові залози

D. Епідерміс

E. Підшкірна жирова клітковина

 

5. В препараті сполучної тканини, забарвленому суданом - ІІІ і гематоксиліном, виявляються скупчення великих багатокутних клітин, які зафарбовуються в помаранчевий колір. Ядра мають сплощену форму, зміщені на периферію. Яка це тканина?

 

A. ретикулярна сполучна тканина

B. пластинчаста кісткова тканина

C. гіалінова хрящова тканина

D. біла жирова тканина.

E. бура жирова тканина

 

6. На гістологічному препараті виявляється чутливе нервове закінчення, у якого розгалуження дендрита оточені клітинами нейроглії. Яке це закінчення?

 

A. Некапсульоване

B. Капсульовано

C. Вільне

D. Нервово-сухожильне волокно

E. Невільне

 

7. У дівчини 15 років відбувся хімічний опік верхньої поверхні язика. Який епітелій ушкоджений при цьому?

 

A. Перехідний

B. Багатошаровий плоский незроговілий

C. Одношаровий плоский

D. Одношаровий низькопризматичний

E. Одношаровий багаторядний війчастий

 

8. У чоловіка 53 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина перикарду. Який епітелій є джерелом її розвитку?

 

A. Перехідний

B. Багатошаровий плоский незроговілий

C. Одношаровий багаторядний війчастий

D. Багатошаровий плоский зроговілий

E. Одношаровий плоский

 

9. 45. В препараті корінця цибулі виявлені клітини із щільними базофільними паличковиднними тільцями – хромосомами. Яку функцію виконують хромосоми в клітині?

 

A. Збереження спадкової інформації, синтез ДНК і АДФ

B. збереження спадкової інформації, синтез ДНК і РНК

C. Збереження спадкової інформації, синтез ДНК і АТФ

D. Збереження спадкової інформації, синтез РНК і АДФ

E. збереження спадкової інформації, синтез РНК і АТФ

 

10. В гістологічному препараті печінки більшість гепатоцитів одноядерні, полігональної форми. Їх ядра мають округлу форму, містять чітко виражене ядерце та дрібні грудочки гетерохроматину. В якому періоді клітинного циклу перебувають такі клітини?

 

A. в профазі

B. в інтерфазі

C. в метафазі

D. в телофазі

E. в анафазі

 

11. При субмiкpoскопiчному дослiдженнi одношарового епiтелiю в

базальній частинi епiтелiоцитiв виявленi складки плазмолеми ( базальний лабiринт), мiж якими розташованi мiтохондрiї. Iншi органели розвиненi слабо. Яку функцію виконує така клiтина ?

 

A. реабсорбцiя iонів натрiю

B. синтез імуноглобулінів

C. депонування iонів калъцiю

D. синтез лiпiдiв

E. фагоцитоз

 

12. На електронній мікрофотографії нервової клітини видно клітинну структуру, утворену з пов'язаних між собою цистерн, сплющених у центрі та розширених на періферії. Яку назву має ця структура?

 

A. Гранулярна ендоплазматична сітка

B. Мітохондрії

C. Комплекс Гольджі

D. Лізосоми

E. Гладка ендоплазматична сітка

 

13. У дорослої людини спостерігається аномалія розвитку, яка називається ахондроплазія – вкорочені кінцівки. В якій зоні метаепіфізарної пластинки не відбуваються мітотичні поділи хрящових клітин?

 

A. Зоні пухирчастого хряща

B. Зоні незміненого хряща

C. Зоні молодої кістки

D. Зоні стовпчастого хряща

 

14. У дорослої людини спостерігається аномалія розвитку, яка називається ахондроплазія – вкорочені кінцівки. Яка зона метаепіфізарної пластинки в онтогенезі відсутня?

 

A. зона пухирчастого хряща

B. зона молодої кістки

C. зона незміненого хряща

D. зона стовпчастого хряща

 

15. Гладкi мiоцити оточенi базальною мембраною з отворами, в дiлянцi яких клітини взаємодiють мiж собою, утворюючи контакти, що забезпечують iонний зв' язок мiж сусiднiми мiоцитами. Якi це контакти?

 

A. щiльнi

B. пальцеподiбнi

C. щiлиннi

D. десмосома

E. синаптичнi

 

16. Проводится гістологічне дослідження препарата скелетної м’язової тканини целомічного типу. Де розташовується досліджувана м’язова тканина?

 

A. В епікарді

B. В стінці травної трубки

C. В ендокарді

D. В міокарді

E. В скелетних м’язах

 

17. Вагітній жінці проведено операцію кесаревого розтину. При цьому була розрізана на значному протязі стінка матки . Який механізм загоювання в ділянці ушитого міометрія?

 

A. Формування міосимпластів.

B. Формування сполучнотканинного рубця

C. Проліферація міосателітоцитів

D. Новоутворення гладкої м”язової тканини

E. Формування поперечно-посмугованих м”язових волокон

 

18. В опікове відділення потрапив хворий з глибокими опіками, якому в процесі лікування була проведена пересадка шкірного трансплантата. На 7 добу після операції були виявлені ознаки відторгнення трансплантата. Які клітини крові беруть основну участь у відторгненні ?

 

A. Моноцити

B. Т-лімфоцити

C. В-лімфоцити

D. Еритроцити

E. Тромбоцити

 

19. При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?

 

A. Транспорт поживних речовин

B. Забезпечення імунітету

C. Транспорт газів

D. Зсідання

E. Транспорт гормонів

 

20. До складу рефлекторної дуги може входити велика кількість нейронів. Який нейрон за будовою буде першим у її складі?

 

A. Комісуральний

B. Вставний

C. Аферентний

D. Еферентний

E. Асоціативний

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №10. Варіант №30 | Серія №11. Варіант №31 | Серія №11. Варіант №32 | Серія №11. Варіант №33 | Серія №12. Варіант №34 | Серія №12. Варіант №35 | Серія №12. Варіант №36 | Серія №13. Варіант №37 | Серія №13. Варіант №38 | Серія №13. Варіант №39 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №2. Варіант №4| Серія №14. Варіант №41

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.045 сек.)