Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №14. Варіант №41

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. На гістологічному препараті видно зародок на стадії диференціації зародкових листків. Яка тканина утворюється з дерматомів дорзальної мезодерми?

 

A. епітелій шлунка

B. гладка м’язова тканина

C. посмугована м’язова тканина

D. сполучна тканина шкіри

E. епітелій нирок

 

2. Для хондроцитів ІІ типу характерний підвищений вміст РНК в цитоплазмі, елементів гранулярної ендоплазматичної сітки та комплексу Гольджі. Які основні речовини продукують ці клітини до складу міжклітинної речовини?

 

A. протеоглікани і глікозамінглікани

B. ліпіди і білки

C. вуглеводи і білки

D. ліпіди і протеоглікани

E. ліпіди і глікозамінглікани

 

3. У пологове відділення поступила жінка з матковою кровотечею. Діагностовано неправильне прикріплення плаценти. Який процес визначає місце її розвитку?

 

A. Гісто - та органогенез

B. Імплантація

C. Запліднення

D. Дроблення

E. Гаструляція

 

4. Жінка, 25 років, скаржиться на періодичні болі у ділянці молочної залози та її набряк. З діагностичною метою їй було зроблено пункційну біопсію. На гістологічному препараті є ознаки хронічного запалення. Крім великої кількості лімфоцитів, у сполучній тканині знайдено овальні та веретеноподібні великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю. Що це за клітини?

 

A. Макрофаги

B. Фібробласти

C. Тканинні базофіли

D. Адипоцити

E. Плазмоцити

 

5. Одним із правил хірургії є виконання розрізів уздовж так званих ліній Лангера (лінії натягу шкіри). Яка з означених нижче тканин утворює сiтчастий - найміцніший шар дерми?

 

A. Епiтелiальна

B. Пухка волокниста сполучна

C. Щiльна неоформлена сполучна

D. Ретикулярна

E. Щiльна оформлена сполучна

 

6. На гістологічному препараті виявляється чутливе нервове закінчення, яке утворене терміналями аксону і плазмолемою міосимпласту. Яке це закінчення?

 

A. Аксом’язовий синапс

B. Капсульовано

C. Вільне

D. Некапсульоване

E. Невільне

 

7. На гістологічному препараті епітеліальної тканини виявлена наявність шару, який має вигляд гомогенної блискучої смужки. Який вид епітелію на препараті?

 

A. Мезотелій

B. Багатошаровий плоский зроговілий

C. Псевдобагатошаровий

D. Перехідний

E. Багатошаровий плоский незроговілий

 

8. При метаплазії (переродженні) епітелію спостерігається порушення вертикальної анізоморфії. При пошкодженні яких епітеліїв можна спостерігати це порушення?

 

A. Одношарових плоских

B. Одношарових кубічних

C. Одношарових призматичних

D. Одношарових багаторядних

E. Багатошарових плоских зроговілих

 

9. 55. Відомо, що існують клітини, які назавжди втрачають здатність до поділу, спеціалізуються, проходять диференціацію, деякий час функціонують і потім гинуть. Які клітини до них належать?

 

A. зрілі клітини крові

B. хрящові клітини

C. нервові клітини

D. стовбурові клітини

E. клітини печінки

 

10. 42. Гістохімічні дослідження генетичного матеріалу інтерфазної та мітотичної клітин показали аналогічні результати. Які хімічні сполуки входять до складу хромосом та хроматину?

 

A. РНК з гістонами та негістонними білками

B. ДНК з гістонами та вуглеводами

C. ДНК з кислими білками та вуглеводами

D. ДНК з гістонами та негістонними білками,РНК

E. ДНК з гістонами та ліпідами

 

11. На електронномікроскопічній фотографії тканинного макрофага можна побачити декілька різновидів лізосом. Яку функцію виконують вторинні лізосоми?

 

A. Накопичують нерозщеплені залишки

B. Містять неактивні ферменти

C. Містять активовані ферменти, які розщеплюють біополімери

D. Забезпечують розщеплення етилового спирту

E. Утілізують хімічно активний атомарний кисень

 

12. При ультрамiкроскопiчному дослiдженнi в цитоплазмi клiтини

виявлена овальна структура, яка оточена зовнiшньою гладкою та внутрiшньою

складчастою ( утворює кристи) мембранами. Яка це структура?

 

A. рибосома

B. лізосома

C. мітохондрія

D. ендоплазматична ciткa

E. комплекс Гольджi

 

13. На гістологічному препараті представлена тканина, яка складається з клітин серед яких є клітини без відростків, але містять по декілька десятків ядер, а одна з поверхонь клітин має багаточисельні цитоплазматичні вирости, через які відбувається секреція гідролітичних ферментів. Яка тканина представлена на гістологічному препараті?

 

A. хрящова тканина

B. кісткова тканина

C. епітеліальна тканина

D. м’язова тканина

E. нервова тканина

 

14. У жінки після настання менопаузи спостерігаються часті переломи кісток. В результаті дефіциту якого гормону в організмі жінки, в першу чергу, наростають процеси демінералізації кісток?

 

A. Естрогенів

B. Альдостерону

C. Прогестерону

D. реніну

E. Тироксину

 

15. При дослідженні сперматогенезу були виявлені групи клітин, що поєднувалися між собою за допомогою цитоплазматичних містків. Як називаються такі структури ?

 

A. постклітинні структури

B. синцитії

C. симпласти

D. аморфна речовина

E. волокна

 

16. Проводится гістологічне дослідження препарата скелетної м’язової тканини. Яка тканина розташована між м’язовими волокнами скелетної м’язової тканини?

 

A. Жирова тканина

B. Щільна неоформлена сполучна тканина

C. Ретикулярна тканина

D. Щільна оформлена сполучна тканина

E. Пухка волокниста сполучна тканина

 

17. При гістологічному дослідженні міокарда виявлено елементи, які належать до провідної системи серця. Із яких структурних компонентів складається провідна система серця?

 

A. Колагеновых волокон

B. Атипових волокон м’язової тканини мезенхімного типу

C. Атипових м’язових волокон соматичного типу

D. Нервових волокон

E. Провідних серцевих міоцитів

 

18. При вивченні мазка крові людини з наявністю запального процесу можна бачити велику кількість округлих клітин з сегментованим ядром (три і більше сегментів) та дрібною рожево-фіолетовою зернистістю в цитоплазмі. Які це клітини?

 

A. Лімфоцити

B. Еозинофільні гранулоцити

C. Базофільні гранулоцити

D. Еритроцити

E. Нейтрофільні гранулоцити

 

19. У хворого взята кров для аналізу. Результати досліджень показали, що 30% еритроцитів мають неправильну форму. Як називається це явище?

 

A. Макроцитоз

B. Фізіологічний пойкілоцитоз

C. Патологічний анізоцитоз

D. Патологічний пойкілоцитоз

E. Мікроцитоз

 

20. На гістологічному препараті виявляється тіло і відростки нейрона. Яка з органел нейроплазми завжди відсутня в аксоні нейроцита?

 

A. Мікротрубочки

B. Мікрофіламенти

C. Мітохондрії

D. Гранулярна ЕПС
Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 81 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №11. Варіант №31 | Серія №11. Варіант №32 | Серія №11. Варіант №33 | Серія №12. Варіант №34 | Серія №12. Варіант №35 | Серія №12. Варіант №36 | Серія №13. Варіант №37 | Серія №13. Варіант №38 | Серія №13. Варіант №39 | Серія №2. Варіант №4 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №14. Варіант №40| Серія №14. Варіант №42

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.017 сек.)