Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №14. Варіант №42

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. Під час мікроскопічного дослідження виявлено зародковий щиток, первинну смужку та первинний вузлик. На якому етапі ембріонального розвитку знаходиться ембріон?

 

A. прогенезу

B. гістогенезу

C. органогенезу

D. гаструляція

E. нейруляція

 

2. . В препараті сполучної тканини, забарвленому орсеїном, виявляються хаотично розташовані волокна бурого кольору. Клітини розміщені групами і оточені волокнистими капсулами. Яка це тканина?

 

A. гіалінова хрящова

B. ретикулофібринозна кісткова

C. волокниста хрящова

D. еластична хрящова

E. щільна волокниста сполучна

 

3. При мікроскопічному дослідженні ембріона визначаються інтенсивні процеси проліферації та диференціювання. Вкажіть, який тип трофіки сприяє даним процесам починаючи з 3-4-го тижню розвитку?

 

A. ендотеліохоріальний.

B. мішаний,

C. гістіотрофний,

D. епітеліохоріальний,

E. гематотрофний,

 

4. На гістологічному препараті у сполучній тканині знайдено великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Які клітини найбільш імовірно знайдено в препараті?

 

A. Тучні клітини

B. Адипоцити

C. Плазмоцити

D. Фібробласти

E. Макрофаги

 

5. Жінка, 42 років, звернулася до косметолога із скаргами на наявність великої кількості зморщок на обличчі. Зміни у яких з названих структур, головним чином, викликають цей стан ?

 

A. Епідерміс

B. Колагенові волокна

C. Підшкірна жирова клітковина

D. Потові залози

E. Сальні залози

 

6. При вивченні гістологічного препарату студент побачив світло забарвлений осьовий циліндр і світлу оболонку. Препарат забарвлений нітратом срібла. Який тип нервового волокна представляє препарат?

 

A. Еферентне нервове волокно

B. Мієлінове нервове волокно

C. Нервове волокно кабельного типу

D. Аферентне нервове волокно

E. Безмієлінове нервове волокно

 

7. При ендоскопічному дослідженні шлунково-кишкового тракту у хворого виявлені ділянки метаплазії (переродження) епітелію стравоходу. Які особливості будови притаманні багатошаровому епітелію стравоходу в нормі?

 

A. На апікальній поверхні епітеліоцитів формується облямівка з мікроворсинок

B. Всі клітини не зв'язані з базальною мембраною

C. Всі клітини зв'язані з базальною мембраною

D. З базальною мембраною зв'язаний один ряд клітин

E. Ядра епітеліоцитів розташовані в кілька рядів

 

8. При обстеженні новонародженого виявлено численні аномалії розвитку багатошарового епітелію рогівки ока. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

 

A. Мезодерма

B. Ектодерма

C. Мезенхіма

D. Гангліозні пластинки

E. Ентодерма

 

9. 21.В гістологічному препараті відно окремі клітини, в яких хромосоми знаходяться по полюсам . В якому періоді мітотичного циклу перебувають такі клітини?

 

A. в профазі

B. в метафазі

C. в анафазі

D. в інтерфазі

E. в телофазі

 

10. 24. Під час експерименту на клітину подіяли чинником, що призвело до появи двоядерних клітин. В якому періоді клітинного циклу перебувала клітина?

 

A. в інтерфазі

B. в метафазі

C. в анафазі

D. в профазі

E. в телофазі

 

11. При гістохімічному дослідженні органел клітини було визначено, що до складу однієї з них входять молекули власної ДНК. Яка це органела?

 

A. Мітохондрія

B. Ендоплазматична сітка гладка

C. Лізосома

D. Пероксисома

E. Ендоплазматична сітка гранулярна

 

12. Методами седиментації та хімічного аналізу досліджувалась структура рибосом. Встановлено, що полірибосоми - це велика кількість рибосом, об'єднаних одною молекулою нуклеїнової кислоти. Які структурні основи організації полірибосом?

 

A. Багато рибосом, об'єднаних одною молекулою т-РНК

B. Багато рибосом, об'єднаних двома молекулами м-РНК

C. Багато рибосом, об'єднаних одною молекулою р-РНК

D. Багато рибосом, об'єднаних одною молекулою ДНК

E. Багато рибосом, об'єднаних одною молекулою м-РНК

 

13. На гістологічному препараті “Розвиток кістки з мезенхіми” видно клітини, оточені міжклітинною речовиною кісткової балки. Які це клітини ?

 

A. преостеобласти

B. остеокласти

C. остеоцити

D. клітини мезенхіми

E. остеобласти

 

14. Нульовий потенціал – відсутність навантаження на кісткову тканину (тривала імобілізація, стан невагомості) обумовлює посилене розсмоктування кісток. Функція яких клітин активізується за даних умов?

 

A. Остеокластів

B. Преостеобластів

C. Остеобластів

D. Остеоцитів

 

15. Вивчення секреторного циклу сальної залози встановило, що її клітини поступово заповнюються крапельками жиру, збільшуються в розмірах, а потім руйнуються з виділенням їх фрагментів у секрет. Як називається такий спосіб ?

 

A. мікроапокриновий

B. мероприновий

C. голокриновий

D. апокриновий

 

16. У тренованих людей і спортсменів спостерігається загальне збільшення маси скелетних м”язів. Збільшення (гіпертрофія) яких видів м”язових волокон в скелетній м”язовій тканині відбувається переважно у таких людей?

 

A. Серцевих м”язових волокон

B. Червоних, білих, проміжних м”язових волокон

C. Гладких міоцитів.

 

17. При ультрамікроскопічному дослідженні м’язового волокна виявлено саркотубулярну систему структур, які оточують міофібрили. Які елементи входять до складу саркотубулярної системи (тріад) м’язових волокон?

 

A. Поперечні трубочки і канальці ендоплазматичної сітки

B. Поперечні трубочки і термінальні цистерни

C. Поперечні трубочки і канальці пластинчастого комплексу

D. Термінальні цистерни

 

18. У крові дівчини 16 років, котра страждає аутоімунним запаленням щитовидної залози, виявлено численні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюванням яких клітин крові пов’язане збільшення кількості плазмоцитів?

 

A. Тканинних базофілів

B. Т-хелперів

C. В-лімфоцитів

D. Т-кілерів

E. Т-супресорів

 

19. У хворого взята кров для аналізу. Результати досліджень показали, що 30% еритроцитів мають неправильну форму. Як називається це явище?

 

A. Мікроцитоз

B. Макроцитоз

C. Патологічний пойкілоцитоз

D. Фізіологічний пойкілоцитоз

E. Патологічний анізоцитоз

 

20. В умовному експерименті дія токсичної речовини порушила механізм аксонного транспорту речовин. Які з органел нейроплазми постраждали в першу чергу при цьому?

 

A. Комплекс Гольджі

B. Гранулярна ЕПС

C. Мікротрубочки і мікрофіламенти

D. Лізосоми

E. Агранулярна ЕПС

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №11. Варіант №32 | Серія №11. Варіант №33 | Серія №12. Варіант №34 | Серія №12. Варіант №35 | Серія №12. Варіант №36 | Серія №13. Варіант №37 | Серія №13. Варіант №38 | Серія №13. Варіант №39 | Серія №2. Варіант №4 | Серія №14. Варіант №40 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №14. Варіант №41| Серія №15. Варіант №43

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.041 сек.)