Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №15. Варіант №43

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На гістологічному препараті видно зародок на стадії гістогенезу. Яка тканина утворюється з мезенхіми?

 

A. одношаровий циліндричний епітелій

B. гладка м’язова тканина

C. сполучна тканина

D. багатошаровий плоский епітелій

E. кров

 

2. На гістологічному препараті представлений гіаліновий хрящ без охрястя. Яке місце локалізації в організмі даного хряща?

 

A. Бронхи

B. Трахея

C. Гортань

D. Суглобові поверхні

E. Місце сполучення ребер з грудиною

 

3. Стиснулася пуповина плода але кровообіг між плодом і матір’ю не порушився. Наявність яких структур сприяли цьому насамперед?

 

A. оболонки артерій

B. залишку аллантоісу

C. слизової сполучної тканини

D. оболонки вени

E. залишку жовткового стебельця

 

4. Жінка, 42 років, звернулася до косметолога із скаргами на наявність великої кількості зморщок на обличчі. Зміни у яких з названих структур, головним чином, викликають цей стан?

 

A. Епідерміс

B. Підшкірна жирова клітковина

C. Сальні залози

D. Потові залози

E. Колагенові волокна

 

5. Повторне введення антигену (алергену) в організм людини призвело до розвитку анафілактичного шоку. Які клітини відіграють провідну роль у формуванні цієї реакції?

 

A. фібробласти

B. макрофаги

C. тучні клітини

D. еозинофіли

 

6. До складу нервових волокон входить нейролема. Що вона собою являє?

 

A. Базальну мембрану

B. Цитоплазматична частина і ядро нейролемоцита

C. Оболонку нейролемоцита

D. Нашарування мезаксону

 

7. У новонародженого при ультразвуковому обстеженні виявлені аномалії розвитку мезотелію плевральної порожнини. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

 

A. Вентральна мезодерма

B. Соміт

C. Нефротом

D. Шкірна ектодерма

E. Прехордальна пластинка

 

8. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки бронха хворого з хронічним бронхітом (запалення бронхіального дерева) спостерігається метаплазія (переродження) псевдобагатошарового епітелію, що приводить до порушенням його морфології. Визначте ознаки цього епітелію в нормальних умовах.

 

A. Епітеліоцити одного різновиду

B. Різний рівень розташування ядер клітин над базальною мембраною

C. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта

D. Форма більшості клітин однакова

E. Однаковий рівень розташування ядер клітин над базальною мембраною

 

9. 28. Відомо, що клітини печінки виходять із клітинного циклу і знаходяться в G-0 періоді. До якого типу клітин вони належать?

 

A. високодиференційовані, які втратили здатність до поділу назавжди

B. малодиференційовані, які втратили здатність до поділу тимчасово

C. малодиференційовані, які втратили здатність до поділу назавжди

D. високодиференційовані, які втратили здатність до поділу тимчасово

E. малодиференційовані, які зберігають здатність до поділу

 

10. 5. Більшість стовбурових клітин крові перебуває у періоді Gо. Яка з морфологічних ознак ядра характерна для цих клітин?

 

A. ядро великих розмірів

B. переважає еухроматин

C. відсутня каріолема

D. видно хромосоми

E. переважає гетерохроматин

 

11. При субмікроскопічному дослідженні клітини в її цитоплазмі виявлена структура, яка складається із замкненої сукупності канальців, мішечків та цистерн, утворених суцільною біомембраною. Яку функцію виконує ця структура?

 

A. синтез АТФ

B. синтез секреторних білків

C. внутрішньоклітинне травлення

D. метаболізм вуглеводів і ліпідів

E. синтез білків для потреб клітини

 

12. Клітину обробили речовиною, блокуючою процес фосфорилювання нуклеотидів в мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений?

 

A. Синтез мітохондріальних білків

B. Інтеграція функціональних білкових молекул

C. Фрагментація великих мітохондрій на менші

D. Ресинтез АТФ

E. Окислювальне фосфорилювання

 

13. У жінки після настання менопаузи спостерігаються часті переломи кісток. В результаті дефіциту якого гормону в організмі жінки, в першу чергу, наростають процеси демінералізації кісток?

 

A. Прогестерону

B. реніну

C. Тироксину

D. Альдостерону

E. Естрогенів

 

14. Остеоцити підтримують баланс кальцію в організмі людини, формуючи єдину функціональну систему в кістці. Які контакти між відростками клітин забезпечують виконання їх функцій?

 

A. щільні контакти

B. нексуси

C. вставні диски

D. десмосоми

E. синапси

 

15. На електронномікроскопічній фотографії епітеліальної клітини під цитолемою видно електронно-щільну смугу. Які структури обумовлюють її формування?

 

A. Скупчення мікротрубочок та мікрофіламентів

B. Мітохондрії

C. Каріолема

D. Ендоплазматична сітка

E. Рибосоми

 

16. Структурно-функціональною одиницею міофібрили є саркомер. Яка структура саркомеру складається з альфа-актиніну, десміну, віментину?

 

A. Z-пластинка

B. М-лінія

C. Товстий філамент

D. Н-зона

E. Тонкий філамент

 

17. Проведено ультрамікроскопічне дослідження препарата скелетної м’язової тканини, побудованої із м’язових волокон. На які органели загального призначення особливо багаті м’язові волокна скелетної м’язової тканини?

 

A. На лізосоми

B. На елементи пластинчастого комплексу

C. На мікротрубочки

D. На мітохондрії

E. На рибосоми

 

18. У мазку крові хворого після перенесеного грипу виявлено 10 % округлих клітин розмірами 4,5 - 7 мкм, які мають темне кругле ядро і базофільно забарвлену цитоплазму у вигляді вузької облямівки навколо ядра. На що вказують такі зміни в мазку крові?

 

A. Лімфоцитоз

B. Тромбопенію

C. Лейкоцитоз

D. Моноцитопенію

E. Лімфоцитопенію

 

19. В мазку крові, забарвленому за Романовським-Гімза, спостерігається 20% великих (діаметром 20 мкм), округлих клітин з блідобазофільною цитоплазмою і бобоподібним ядром. Клінічно це явище характеризується як:

 

A. Моноцитоз

B. Лімфоцитоз

C. Нейтрофільоз

D. Лейкопенія

E. Ретикулоцитоз

 

20. Відповідаючи на запитання, студент сказав, що після пере різання еферентного нервового волокна ушкоджується ряд його структур. Яка зі структур не може бути при цьому ушкоджена?

 

A. Нейрофібрили

B. Хроматофільна субстанція

C. Аксолема

D. Мітохондрії

E. Аксоплазма
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 73 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Серія №11. Варіант №33 | Серія №12. Варіант №34 | Серія №12. Варіант №35 | Серія №12. Варіант №36 | Серія №13. Варіант №37 | Серія №13. Варіант №38 | Серія №13. Варіант №39 | Серія №2. Варіант №4 | Серія №14. Варіант №40 | Серія №14. Варіант №41 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №14. Варіант №42| Серія №15. Варіант №44

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.018 сек.)