Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №15. Варіант №44

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. Процес дроблення зародка курки завершується утворенням бластули. Який тип бластули характерний для птахів?

 

A. бластоциста

B. дискобластули

C. амфібластула

D. морула

E. целобластула

 

2. При електронномікроскопічному дослідженні гіалінового хряща виявляються клітини з добре розвиненою гранулярною ендоплазматичною сіткою, комплексом Гольджі. Яку функцію виконують ці клітини?

 

A. Руйнування міжклітинної речовини хряща

B. Депонування глікогену

C. Утворення міжклітинної речовини

D. Трофіку хрящової тканини

E. Депонування жиру

 

3. Імплантація зародку у слизову оболонку матки складається з двох фаз адгезії та інвазії. Фаза інвазії супроводжується. Які процеси супроводжують фазу інвазії?

 

A. прикріплення бластоцисти до поверхні ендометрію

B. вростанням бластоцисти у слизову оболонку матки

C. активізація секреції маткових залоз

D.

E. руйнування міометрію

 

4. Послаблення кровопостачання органу обумовлює розвиток гіпоксії, а вона активізує функцію фібробластів. Об’єм яких елементів нарощується в цій ситуації?

 

A. Паренхіматозних елементів органу

B. Нервових елементів

C. Судин мікроциркуляторного русла

D. Лімфатичних судин

E. Міжклітинної речовини

 

5. Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить оухожилок?

 

A. Хрящової тканини

B. Щільної оформленої волокнистої тканини

C. Ретикулярної тканини

D. Щільної неоформленої волокнистої тканини

E. Пухкої волокнистої сполучної тканини

 

6. На гістологічному препараті, імпрегнованому нітратом срібла, виявляється еферентне нервове закінчення у скелетному м’язі. Що утворює це закінчення?

 

A. Терміналі аксона клітин вегетативних ядер

B. Терміналі дендрита клітини чутливого вузла

C. Терміналі дендрита мотонейронів рухових ядер

D. Терміналі аксона мотонейронів рухових ядер

E. Терміналі аксона клітини чутливого вузла

 

7. Клітини епітелію канальців нирки одним полюсом звернені в її порожнину, його поверхня вкрита мікроворсинками, а інший полюс клітини контактує з базальною мембраною. Тут є базальна посмугованість (складки плазмолеми, між якими впорядковано розташовані мітохондрії). Як називається така властивість клітин епітелію?

 

A. Анізоцитоз

B. Вертикальна анізоморфія

C. Полярність

D. Горизонтальна анізоморфія

E. Поліморфізм

 

8. При дослідженні шкіри хворого на алергічний дерматит в епідермісі спостерігається порушення міжклітинних контактів внаслідок ушкодження десмосом. Які субклітинні структури, що зумовили порушення міжклітинних контактів, зазнали ушкоджень?

 

A. Цитоплазматична сітка

B. Кортикальний шар цитоплазми

C. Пластинчастий комплекс

D. Проміжні філаменти

E. Мітохондрії

 

9. 64. В біоптаті жовтого тіла яєчника жінки спостерігаються клітини, від яких відокремлюються великі фрагменти цитоплазми, що містять “мікроядра” – частини ядра, оточені оболонкою. Як назіваються ці відокремлені структури?

 

A. ярерця

B. хромосомні тільця

C. залишкові тільця

D. апоптозні тільця

E. нуклеосоми

 

10. 3. В гістологічному препараті ендометрію видно окремі епітеліальні клітини, в яких хромосоми розташовані у вигляді “клубка”. В якому періоді мітотичного циклу перебувають такі клітини?

 

A. в анафазі

B. в метафазі

C. в інтерфазі

D. в профазі

E. в телофазі

 

11. Після того, як піддослідна лабораторна тварина перебувала певний час під дією іонізуючого випромінювання, в цитоплазмі клітин печінки, отриманих шляхом біопсії, визначались накопичення токсичних продуктів обміну речовин. Яка органела приймає участь у їх розщепленні?

 

A. Центросома

B. Пероксисома

C. Комплекс Гольджі

D. Фагосома

E. Лізосома

 

12. При субмікроскопічному дослідженні клітини в її цитоплазмі виявлена структура, яка складається із замкненої сукупності канальців, мішечків та цистерн, утворених суцільною біомембраною. Яка функція не характерна для цієї структури ?

 

A. метаболізм вуглеводів

B. детоксикація шкідливих хімічних сполук

C. метаболізм ліпідів

D. депонування іони кальцію

E. синтез білків

 

13. На гістологічному препараті “Розвиток кістки з мезенхіми” видно клітини, оточені міжклітинною речовиною кісткової балки. Які це клітини ?

 

A. остеобласти

B. остеоцити

C. преостеобласти

D. остеокласти

E. клітини мезенхіми

 

14. На гістологічному препараті “Розвиток кістки з мезенхіми” спостерігаються одноядерні клітини кубічної або призматичної форми, розташовані на периферії кісткової балки. Які це клітини?

 

A. остеобласти

B. остеокласти

C. остеоцити

D. преостеобласти

E. клітини мезенхіми

 

15. При субмікроскопічному дослідженні епітелію між сусідніми клітинами виявлені ділянки, заповнені електронно-щільною речовиною з трансмембранними фібрилярними структурами. Кортикальний шар в зоні контакту утворює пластинки прикріплення, до яких приєднані проміжні філаменти. Який білок входить до складу пластинок прикріплення ?

 

A. конектин

B. десмоплакін

C. десмоглеїн

D. оклюдин

E. кадгерин

 

16. На мікропрепараті стінки серця розрізняють клітини прямокутної форми, розмірами від 50 до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв”язані між собою вставними дисками. З цими клітинами пов”язана функція:

 

A. Ендокринна

B. Проведення імпульсу

C. Захисна

D. Скорочення серця

E. Регенераторна.

 

17. Структурно- функціональною одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є саркомер. Як видозмінюються взаємовідносини між товстими і тонкими міофіламентами саркомера при скороченні?

 

A. Нитки актину відходять від ниток міозину

B. Нитки міозину вкорочуються

C. Нитки актину переміщуються між нитками міозину

D. І нитки актину, і нитки міозину вкорочуються

E. Нитки актину вкорочуються

 

18. У хворого на пневмонію в загальному аналізі крові виявлене зростання кількості лейкоцитів. Як називається це явище?

 

A. Анізоцитоз

B. Анемія

C. Пойкілоцитоз

D. Лейкоцитоз

E. Лейкопенія

 

19. У хворого на гостру пневмонію в аналізі крові відзначається збільшення числа клітин, які мають бобовидне та паличковидне ядро, дрібні гранули, частина з яких фарбується базофільно, інша оксифільно. Як називається цей стан лейкоцитарної формули?

 

A. Нейтрофільоз

B. Зсування лейкоцитарної формули ліворуч

C. Нейтроцитопенія

D. Зсування лейкоцитарної формули праворуч

E. ЛімфоцитозN = 54

 

20. Відповідаючи на запитання, студент сказав, що після пере різання еферентного нервового волокна ушкоджується ряд його структур. Яка зі структур не може бути при цьому ушкоджена?

 

A. Аксолема

B. Нейрофібрили

C. Аксоплазма

D. Хроматофільна субстанція

E. МітохондріїДоверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 114 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №12. Варіант №34 | Серія №12. Варіант №35 | Серія №12. Варіант №36 | Серія №13. Варіант №37 | Серія №13. Варіант №38 | Серія №13. Варіант №39 | Серія №2. Варіант №4 | Серія №14. Варіант №40 | Серія №14. Варіант №41 | Серія №14. Варіант №42 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №15. Варіант №43| Серія №15. Варіант №45

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.047 сек.)