Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №16. Варіант №46

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. На гістологічному препараті видно зародок курки на стадії утворення сомітів, хорди та нервової трубки. Що розвивається з проміжної мезодерми?

 

A. кишкова трубка

B. епідерміс

C. м язи серця

D. епітелій нирок і статевих залоз

E. печінка та підшлункова залоза

 

2. Під час пологів у породіллі відбувся розрив симфізу лобкових кісток. Яка хрящова тканина зазнала пошкодження?

 

A. гіалінова суглобова

B. гіалінова

C. волокниста

D. еластична

 

3. При гістологічному дослідженні визначається зародок на стадії диференціації зародкових листків. Назвіть період ембріонального розвитку.

 

A. запліднення

B. прогенез

C. дроблення

D. гаструляція

E. гістогенез та органогенез

 

4. В препараті сполучної тканини, забарвленому суданом - ІІІ і гематоксиліном, виявляються скупчення великих багатокутних клітин, які зафарбовуються в помаранчевий колір. Ядра мають сплощену форму, зміщені на периферію. Яка це тканина?

 

A. гіалінова хрящова тканина

B. бура жирова тканина

C. пластинчаста кісткова тканина

D. ретикулярна сполучна тканина

E. біла жирова тканина.

 

5. З віком шкіра людини зазнає змін, що можуть проявлятися зменьшенням її пружності. Які елементи сполучної тканини забезпечують її високу пружність?

 

A. Клітини

B. Колагенові волокна

C. Ретикулярні волокна

D. Основна речовина

E. Еластичні волокна

 

6. Відомо, що швидкість передачі нервового імпульсу мієліновим нервовим волокном значно вища, ніж безмієліновим. Чим це пояснюється?

 

A. Наявністю аксолеми

B. Наявністю вузлових перетяжок Ранвьє

C. Наявністю базальної мембрани

D. Наявністю нейролеми

E. Наявністю мієлінової оболонки

 

7. У новонародженого при ультразвуковому обстеженні виявлені аномалії розвитку мезотелію плевральної порожнини. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

 

A. Вентральна мезодерма

B. Прехордальна пластинка

C. Нефротом

D. Шкірна ектодерма

E. Соміт

 

8. При метаплазії (переродженні) епітелію спостерігається порушення горизонтальної анізоморфії. При ушкодженні яких епітеліїв можна спостерігати це порушення?

 

A. Багатошарових плоских зроговілих

B. Псевдобагатошарових

C. Багатошарових перехідних

D. Одношарових однорядних

E. Багатошарових плоских незроговілих

 

9. 34. Під час поділу материнської клітини утворились дочірні клітини, які мають гаплоїдний набір хромосом. Як називається такий механізм поділу?

 

A. ендомітоз

B. амітоз

C. некроз

D. мітоз

E. мейоз

 

10. 54. Відомо, що існують високодиференційовані клітини, що виходять із клітинного циклу і назавжди втрачають здатність до поділу і живуть стільки, скільки живе весь організм. Які клітини до них належать?

 

A. нервові клітини

B. клітини печінки

C. напівстовбурові клітини

D. стовбурові клітини

E. хрящові клітини

 

11. При субмiкpoскопiчному дослiдженнi одношарового епiтелiю в

базальній частинi епiтелiоцитiв виявленi складки плазмолеми ( базальний лабiринт),

мiж якими розташованi мiтохондрiї. Iншi органели розвиненi слабо. Яку функцiю

виконує така клiтина ?

 

A. реабсорбцiя iонів натрiю

B. синтез імуноглобулінів

C. депонування iонів калъцiю

D. фагоцитоз

E. синтез лiпiдiв

 

12. При електронномікроскопічному дослідженні живих клітин була визначена здатність органел до переміщення в межах клітини. Яка з клітинних структур забезпечує рухливість клітинних органел?

 

A. Джутики

B. Мікрофіламенти

C. Мікротрубочки

D. Війки

E. Ценросома

 

13. При переломі діафізу трубчастої кістки відбувається її регенерація. За рахунок яких клітин окістя відбувається регенерація трубчастої кістки?

 

A. остеобласти

B. фібробласти

C. остеокласти

D. остеоцити

 

14. Нульовий потенціал – відсутність навантаження на кісткову тканину (тривала імобілізація, стан невагомості) обумовлює посилене розсмоктування кісток. Функція яких клітин активізується за даних умов?

 

A. Преостеобластів

B. Остеокластів

C. Остеобластів

D. Остеоцитів

 

15. Фізичний фактор подіяв на плазмолему клітини. У результаті була частково ушкоджена елементарна біологічна мембрана. Яка з перерахованих відповідей найбільш повно відображає будову елементарної біологічної мембрани?

 

A. Один шар ліпідів, в який занурені молекули білків

B. Два шари білків, між ними шар ліпідів

C. Скупчення молекул білків, що чергуються з молекулами ліпідів

D. Біліпідний шар, в який занурені молекули білків

 

16. В результаті інфаркту міокарду відбулося пошкодження ділянки серцевого м”яза, яке супроводжувалося масовою загибеллю кардіоміоцитів. Які клітинні елементи забезпечать заміщення утворенного дефекту в структурі міокарду?

 

A. Фібробласти

B. Епітеліоцити

C. Міосателітоцити

D. Непосмуговані міоцити.

E. Кардіоміоцити

 

17. Структурно-функціональною одиницею міофібрили є саркомер. Яка структура саркомеру складається з альфа-актиніну, десміну, віментину?

 

A. Тонкий філамент

B. Н-зона

C. Z-пластинка

D. М-лінія

E. Товстий філамент

 

18. В мазку крові здорової людини виявлена клітина діаметром 18 мкм з відносно великим світлим ядром бобовидної форми, яке має ядерце. Цитоплазма слабко базофільна, містить невелику кількість азурофільних гранул. Яка клітина є кінцевою формою її диференціації?

 

A. Тканинний базофіл

B. Т-хелпери

C. Плазмоцит

D. Макрофаг

E. Т – супресори

 

19. В мазку периферійної крові молодої жінки, що ставала на облік у жіночій консультації, відмічено 10% великих клітин із слабобазофільною цитоплазмою і бобовидними ядрами. Клітини є найбільшими серед видимих у полі зору. Які це клітини?

 

A. Моноцити

B. Середні лімфоцити

C. Малі лімфоцити

D. Плазмоцити

E. Макрофаги

 

20. До складу рефлекторної дуги може входити велика кількість нейронів. Який нейрон за будовою буде першим у її складі?

 

A. Аферентний

B. Асоціативний

C. Вставний

D. Еферентний

E. КомісуральнийДоверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №12. Варіант №36 | Серія №13. Варіант №37 | Серія №13. Варіант №38 | Серія №13. Варіант №39 | Серія №2. Варіант №4 | Серія №14. Варіант №40 | Серія №14. Варіант №41 | Серія №14. Варіант №42 | Серія №15. Варіант №43 | Серія №15. Варіант №44 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №15. Варіант №45| Серія №16. Варіант №47

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.016 сек.)