Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №16. Варіант №47

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На препараті виявляється зародок у вигляді компактного скупчення бластомерів – світлі по периферії, темні в центрі. Як називається цей зародок?

 

A. морула

B. амфібластула

C. перибластула

D. дискобластула

E. бластоциста

 

2. На гістологічному препараті забарвленому гематоксиліном та еозином спостерігається хрящ в якому відсутнє охрястя, є ізогенні групи клітин, в глибокому шарі спостерігаються кровоносні судини. Який хрящ представлений на гістологічному препараті?

 

A. гіаліновий

B. еластичний

C. суглобовий

D. волокнистий

 

3. На гістологічному препараті видно зародок людини на стадії імплантації. Які процеси супроводжують стадію імплантації?

 

A. утворенням жовткового міхурця

B. зануренням зародка в ендометрій

C. утворенням амніону

D. утворенням плаценти

 

4. При загоюванні рани на ушкодженій ділянці глибоких шарів шкіри з'являється грануляційна тканина. Які клітини виявляються після поранення та утворюють грануляційну тканину?

 

A. плазмоцити

B. макрофаги

C. фіброкласти

D. фібробласти

E. фіброцити

 

5. В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноцитарний генез. Які це клітини?

 

A. Кератиноцити зернистого шару

B. Меланоцити

C. Кератиноцити базального шару

D. Кератиноцити остистого шару

E. Клітини Лангерганса

 

6. Відомо, що швидкість передачі нервового імпульсу безмієліновим нервовим волокном значно нижча, ніж мієліновим. Чим це пояснюється?

 

A. Наявністю мієлінової оболонки

B. Наявністю нейролеми

C. Відсутністю вузлових перетяжок Ранвьє

D. Наявністю аксолеми

E. Наявністю базальної мембрани

 

7. Під базальною мембраною епітеліальної тканини розташована сполучна тканина. Яку функцію вона забезпечує:

 

A. Дегенерацію клітин епітелію

B. Трофіку клітин епітелію

C. Диференціацію клітин епітелію

D. Проліферацію клітин епітелію

E. Регенерацію клітин епітелію

 

8. При дослідженні епітелію трубчастого органу з’ясувалося, що він складається з трьох типів клітин: призматичних клітин з війками (миготливі), коротких і довгих вставних (камбіальні елементи) і келихоподібних (секреторні). Який це епітелій?

 

A. Багатошаровий призматичний

B. Перехідний

C. Багаторядний призматичний війчастий

D. Одношаровий призматичний з облямівкою

E. Одношаровий призматичний залозистий

 

9. 64. В біоптаті жовтого тіла яєчника жінки спостерігаються клітини, від яких відокремлюються великі фрагменти цитоплазми, що містять “мікроядра” – частини ядра, оточені оболонкою. Як назіваються ці відокремлені структури?

 

A. апоптозні тільця

B. нуклеосоми

C. хромосомні тільця

D. ярерця

E. залишкові тільця

 

10. 18. В гістологічному препараті печінки аксолотля більшість клітин знаходиться в інтнрфазі. В них виявлена базофільна округла структура – ядро. Яку функцію виконує ядро в клітині?

 

A. збереження та реалізації генетичної інформації

B. синтезу та збереження ліпідів

C. синтезу та збереження АТФ

D. синтез та збереження глікогену

E. накопичення та збереження іонів кальцію

 

11. На електронній мікрофотографії тироцита білого щура видно добре розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку. Яку функцію вона виконує?

 

A. Біосинтез ферментів

B. Біосинтез ліпідів

C. Біосинтез холестерину

D. Біосинтез білків

E. Біосинтез вуглеводів

 

12. При вивченні структури пластинчастого комплексу Гольджі були визначені окремі сукупності цистерн і пухирців. Що це за структури?

 

A. Центросома

B. Лізосома

C. Диктіосоми

D. Рибосоми

E. Вакуоль

 

13. На гістологічному препараті “Розвиток кістки з мезенхіми” спостерігаються одноядерні клітини кубічної або призматичної форми, розташовані на периферії кісткової балки. Які це клітини?

 

A. остеоцити

B. преостеобласти

C. остеокласти

D. клітини мезенхіми

E. остеобласти

 

14. Між періостом та ендостом в кістковій тканині існує певна мікроциркуляція рідини і мінеральних речовин завдяки лакунарно-канальцевій системі кісткової тканини. Які клітини кісткової тканини сприяють процесам цієї системи?

 

A. Преостеобласти

B. Остеоцити

C. Остеокласти

D. Остеобласти

 

15. У деяких хворих на цукровий діабет порушена властивість рецепторів плазмолеми приєднувати молекули інсуліну. Які молекули, що складають клітинну оболонку, мають функцію рецепторів?

 

A. Холестерин

B. Олігосахариди

C. Полісахариди

D. Фосфоліпіди

E. Білки

 

16. Проведено гістологічне дослідження препарата скелетної м’язової тканини, побудованої із м’язових волокон. Що є основою поперечнопосмугованого м’язового волокна соматичного типу?

 

A. Ланцюжок із тісно прилеглих клітин

B. Синцитій

C. Симпласт

D. Багатоядерна клітина

E. Клітина

 

17. При вагітності маса міометрія збільшується в кілька десятків разів. В міометрії виявляється значна кількість великих клітин з відростками, які містять в цитоплазмі актинові і міозинові міофіламенти та добре розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку. Які це клітини?

 

A. Фіброцити.

B. Міофібробласти

C. Посмуговані м’язові волокна

D. Гладкі міоцити

E. Міоепітеліальні клітини

 

18. За результатами вивчення плям крові на місці злочину судово-медичний експерт визначив, що це кров жінки. За якими ознаками це встановлено?

 

A. За наявністю мікроцитів і макроцитів

B. За наявністю специфічних гранул в еозинофілах

C. За явищем пойкілоцитозу

D. За кількістю еритроцитів

E. За наявністю сателітів ядер у нейтрофілах

 

19. При введенні хворому білкового препарату збільшується кількість плазматичних клітин, які виробляють специфічні антитіла на даний антиген. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення кількості плазмоцитів?

 

A. Клітин-пам’яті

B. В-лімфоцитів

C. Т-супресорів

D. Т-кілерів

E. Т-хелперів

 

20. На гістологічному препараті нейроглії розрізняють волокнисті та протоплазматичні клітини, відростки яких закінчуються на судинах, нейронах, базальній мембрані і розплющуються на їх поверхні. Що це за клітини?

 

A. Астроцити

B. Олігодендроцити

C. Мікрогліоцити

D. Нейролемоцити

E. ЕпендимоцитиДата добавления: 2015-07-08; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №13. Варіант №37 | Серія №13. Варіант №38 | Серія №13. Варіант №39 | Серія №2. Варіант №4 | Серія №14. Варіант №40 | Серія №14. Варіант №41 | Серія №14. Варіант №42 | Серія №15. Варіант №43 | Серія №15. Варіант №44 | Серія №15. Варіант №45 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №16. Варіант №46| Серія №16. Варіант №48

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.018 сек.)