Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №16. Варіант №48

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. В експерименті у зародка курки на стадії диференціації мезодерми зруйновано дорзальну мезодерму. Розвиток яких структур буде порушено?

 

A. міотома

B. спланхнотома

C. гонотома

D. епідермісу

E. нефротома

 

2. Трофіка хрящів забезпечується шляхом дифузії поживних речовин з кровоносних судин. В якій зоні хрящової тканини можна спостерігати кровоносні судини?

 

A. в глибокому шарі охрястя

B. в зоні молодого хряща

C. в зоні зрілого хряща

D. в поверхневому шарі охрястя

 

3. В препараті 10-ти денного зародка людини видно 2 міхурці, що контактують між собою (амніотичний та жовтковий). Як називається структура, що лежить в місці їх контакту.

 

A. Дно амніотичного міхурця

B. Дах жовткового міхурця

C. Амніотична ніжка

D. Зародковий щиток

E. Позазародкова мезодерма

 

4. Повторне введення антигену (алергену) в організм людини призвело до розвитку анафілактичного шоку. Які клітини відіграють провідну роль у формуванні цієї реакції?

 

A. фібробласти

B. еозинофіли

C. макрофаги

D. тучні клітини

 

5. При загоєнні рани у ділянці дефекту тканин розвивається сполучнотканинний рубець. Які клітини забезпечують даний процес ?

 

A. Фібробласти

B. Макрофаги

C. Тучні клітини

D. фіброцити

E. Меланоцити

 

6. На гістологічному препараті нервової тканини виявляють рецептори, які складаються лише з розгалужень осьового циліндру. Як називаються ці рецептори?

 

A. Вільні

B. Некапсульовані

C. Невільні

D. Дотикові меніски

E. Капсульовані

 

7. До складу секреторних відділів привушної слинної залози входять клітини які своїми відростками охоплюють базальну частину сероцитів. Яке джерело розвитку цих клітин?

 

A. Вісцеральний листок вентральної мезодерми

B. Нервова трубка

C. Мезенхіма

D. Дерматом дорзальної мезодерми

E. Ектодерма

 

8. При мікроскопічному обстеженні гістологічних препаратів епідермісу, взятих з різних ділянок поверхні шкіри, виявилось, що тільки епідерміс долонь та підошов має п’ять шарів у своїй будові. Який шар клітин відсутній у складі епідермісу інших ділянок тіла людини?

 

A. Базальний

B. Блискучий

C. Роговий

D. Зернистий

E. Остистий

 

9. 63. Під час дослідження ембріонального матеріалу спостерігається масова загибель клітин хорди , яка виникла без первинного ушкодження клітинного метаболізму.В досліджуваних клітинах виявлено розпад ядер на “мікроядра”, оточені ядерною оболонкою. Як називається явище, що спостерігається в клітинах?

 

 

A. каріорексис

B. каріолізис

C. некроз

D. каріопікноз

E. апоптоз

 

10. 60. В результаті дії на клітини печінки ушкоджувальних чинників в багатьох клітинах спостерігається деструктивні зміни в цитоплазмі, що супроводжуються зморщуванням ядерного матеріалу та

утворенням однорідної щільної гіперхромної маси. Як називається явище, що спостерігається в ядрі?

 

A. некроз

B. каріопікноз

C. каріолізис

D. каріорексис

E. апоптоз

 

11. Методами седиментації та хімічного аналізу досліджувалась структура рибосом. Встановлено, що субодиниці рибосом мають різний коефіцієнт седиментації, але містять однакову нуклеїнову кислоту. Вкажіть, яка структурна організація рибосом?

 

A. Структура з двох субодиниць, утворених РНК

B. Структура з двох субодиниць, утворених ДНК

C. Структура з однієї субодиниці, утвореної РНК

D. Структура з трьох субодиниць, утворених РНК

E. Структура з двох субодиниць, утворених АТФ

 

12. За допомогою гістохімічних методів виявлено, що лізосоми та пероксисоми відрізняються одні від одних за складом ферментів, що в них містяться. Які (маркерні) ферменти знаходяться в пероксисомах?

 

A. Кисла фосфатаза

B. Мальтаза

C. Лужна фосфатаза

D. Оксидаза, каталаза

E. Ліпаза

 

13. В середньому шарі діафізу трубчастої кістки розташовані остеони, які складаються з кісткових пластинок. Остеон це:

 

A. Трабекули утворені кістковими пластинками

B. Концентрично розміщені навколо судини кісткові пластинки

C. Пласт щільно розташованих кісткових пластинок

D. Кісткові пластинки розміщені під кутом одна до одної

 

14. Клітини кісткової тканини – остеобласти, формуючи міжклітинну речовину кісткової тканини, продукують білок колаген для побудови осеїнових волокон. Який тип колагену продукують остеобласти?

 

A. колаген III типу

B. колаген II типу

C. колаген ІV типу

D. колаген V типу

E. колаген І типу

 

15. При субмікроскопічному дослідженні епітелію між сусідніми клітинами виявлені ділянки, заповнені електронно-щільною речовиною з трансмембранними фібрилярними структурами. Кортикальний шар в зоні контакту утворює пластинки прикріплення, до яких приєднані проміжні філаменти. Який білок входить до складу пластинок прикріплення ?

 

A. конектин

B. кадгерин

C. оклюдин

D. десмоглеїн

E. десмоплакін

 

16. При утворенні м”язової тканини в ембріогенезі блоковано процес злиття міобластів в міосимпласти. Розвиток якої тканини буде порушено?

 

A. Серцевої м”язової тканини

B. М”язової тканини райдужки ока

C. М”язової тканини внутрішніх органів.

D. М”язової тканини слинних залоз

E. Скелетної м”язової тканини

 

17. В умовному експерименті зруйновані ділянки вісцеральних листків вентральної мезодерми, які прилягають до ендотеліальних трубок, сформованих в шийному відділі зародка на початку ІІІ тижня ембріонального розвитку. Утворення якої м’язової тканини при цьому порушиться?

 

A. Міоєпітеліальних клітин

B. Серцевої

C. М’язів райдужної оболонки

D. Скелетної

E. Гладкої внутрішніх органів

 

18. При дослідженні мазка крові хворого А. виявлені клітини, які складають 0,5% від загального числа лейкоцитів, та мають S-подібне зігнуте ядро, метахроматично пофарбовані гранули в цитоплазмі. Назвіть ці клітини.

 

A. Лімфоцити

B. Базофіли

C. Моноцити

D. Еозинофіли

E. Нейтрофіли

 

19. У дитини навколо подряпини на шкірі виникли ознаки запалення: біль, почервоніння, набряк як ознаки алергічної реакції. Які клітини крові обумовлюють ці зміни?

 

A. Моноцити

B. Лімфоцити

C. Базофіли

D. Еозинофіли

E. Нейтрофіли

 

20. При забарвленні толуїдиновим синім у нейроплазмі перикаріона виявляється базофільно субстанція. У якому році гістолог Нісль описав цю субстанцію?

 

A. 1859

B. 1889

C. 1939

D. 1949

E. 1849
Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №13. Варіант №38 | Серія №13. Варіант №39 | Серія №2. Варіант №4 | Серія №14. Варіант №40 | Серія №14. Варіант №41 | Серія №14. Варіант №42 | Серія №15. Варіант №43 | Серія №15. Варіант №44 | Серія №15. Варіант №45 | Серія №16. Варіант №46 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №16. Варіант №47| Серія №17. Варіант №49

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.031 сек.)