Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №2. Варіант №5

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На гістологічному препараті видно зародок на стадії диференціації зародкових листків. Яка тканина утворюється з проміжної мезодерми?

A. гладка м’язова тканина

B. епітелій нирок

C. епітелій шлунка

D. посмугована м’язова тканина

E. сполучна тканина шкіри

 

2. Для хондроцитів ІІ типу характерний підвищений вміст РНК в цитоплазмі, елементів гранулярної ендоплазматичної сітки та комплексу Гольджі. Які основні речовини продукують ці клітини до складу міжклітинної речовини?

A. ліпіди і протеоглікани

B. вуглеводи і білки

C. протеоглікани і глікозамінглікани

D. ліпіди і глікозамінглікани

E. ліпіди і білки

 

3. В препараті десятиденного зародка людини видно два міхурці, що контактують між собою (амніотичний та жовтковий ). Як називається структура, яка знаходиться на дні амніотичного міхурця?

A. плацента

B. поза зародкова мезодерма

C. амніотична ніжка

D. аллантоіс

E. зародковий щиток

 

4. На гістологічному препараті пухкої сполучної тканини знайдено відносно великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Що це за клітини?

A. Адипоцити

B. Тканинні базофіли (тучні клітини).

C. Макрофаги

D. Фібробласти

E. Плазмоцити

 

5. У проліферативній фазі запалення формується грануляційна тканина. При гістологічному дослідженні цієї тканини виявлено велику кількість клітин слабковідростчатої форми з великим світлим ядром, яке містить кілька ядерець. Цитоплазма має різко базофільну центральну зону (ендоплазму) і світлішу периферію. Які це клітини?

 

A. фібробласти

B. фіброцити

C. тучні клітини

D. плазмоцити

E. макрофаги

 

6. До складу мієлінового нервового волокна не входить:

A. Один осьовий циліндр

B. Базальна мембрана

C. Кілька осьових циліндрів

D. Нейролема

E. Мієлінова оболонка

 

7. В експерименті на зародку жаби зруйновано зовнішній зародковий листок – ектодерму. Які морфологічні структури не будуть у подальшому розвиватись у даного зародка?

A. Спланхнотом

B. Соміти

C. Нефротом

D. Кісткова тканина

E. Епідерміс

 

8. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки хворого на ентероколіт (запалення кишки) виявлено пошкодження одношарового призматичного облямованого епітелію. Який гістогенетичний тип епітелію зазнав ушкодження?

 

A. Ентеродермальний

B. Целонефродермальний

C. Епідермальний

D. Ангіодермальний

E. Епендимогліальний

 

9. В ядрах клітин печінки більшість хроматину перебуває в стані еухроматину.Які ділянки хромосомного матеріалу називаються еухроматиновими?

A. деспіралізовані, фрагментовані

B. деспіралізовані, кільцевидні

C. спіралізовані, функціонально активні

D. деспіралізовані, функціонально активні

E. деспіралізовані,функціонально неактивні

10. 2. В гістологічному препараті шкіри експериментальної тварини базальний шар епідермісу містить клітини, у яких хромосоми формують малюнок “зірки”. В якому періоді мітотичного циклу перебувають такі клітини?

A. в метафазі

B. в анафазі

C. в телофазі

D. в інтерфазі

E. в профазі

 

11. При гістохімічному та електронномікроскопічному дослідженні виявлено, що цитолеми різних клітин мають загальний план будови. Вкажіть основні особливості структурної організації цитолеми.

 

A. Бімолекулярний шар фосфоліпідів, що містить білки

B. Три шари фосфоліпідів, що містять білки

C. Білки розміщені в мономолекулярному шарі ліпідів

D. Два шари білків і проміж ними шар ліпідів

E. Групи білків чергуються з групами ліпідів

 

12. При дії електричного струму спостерігається скорочення гладких міоцитів сечового міхура. Які структурні елементи клітини найбільш активно беруть участь в її скороченні?

A. Міофіламенти

B. Ендоплазматична сітка

C. Проміжні філаменти

D. Мікротрубочки

E. Гіалоплазма

 

13. Клітини кісткової тканини остеобласти продукують компоненти органічної частини міжклітинної речовини кістки – осеомукоїд та осеїнові волокна. Колаген якого типу продукують остеобласти?

A. Колаген III типу

B. Колаген ІІ типу

C. Колаген І типу

D. Колаген ІV типу

E. Колаген V типу

 

14. На поперечному зрізі трубчастої кістки між кістковими пластинками видно відростчасті клітини, відростки яких проходять в кісткових канальцях. Які це клітини?

A. остеокласти

B. остеобласти

C. преостеобласти

D. остеоцити

 

15. Плазмолема складається із білково-ліпіднього комплексу, з яким пов’язані молекули глікопротеїнів і гліколіпідів. Як називається шар плазмолеми, утворений вуглеводними компонентами цих молекул ?

A. елементарна біологічна мембрана

B. кортикальний шар

C. клітинна оболонка

D. підмембранний компонент

E. глікокалікс

 

16. Проведено гістологічне дослідження препарата скелетної м’язової тканини, побудованої із м’язових волокон. Де розташовані ядра в поперечнопосмугованому м’язовому волокні?

A. На периферії

B. Розташовані групами в центрі волокна

C. В кінці волокна

D. В центрі волокна

E. Розташовані хаотично по всьому волокну

 

17. В результаті інфаркту міокарду відбулося пошкодження ділянки серцевого м”яза, яке супроводжувалося масовою загибеллю кардіоміоцитів. Які клітинні елементи забезпечать заміщення утворенного дефекту в структурі міокарду?

A. Епітеліоцити

B. Міосателітоцити

C. Непосмуговані міоцити.

D. Фібробласти

E. Кардіоміоцити

 

18. У крові дівчини 16 років, котра страждає аутоімунним запаленням щитовидної залози, виявлено численні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюванням яких клітин крові пов’язане збільшення кількості плазмоцитів?

A. Тканинних базофілів

B. Т-хелперів

C. Т-супресорів

D. Т-кілерів

E. В-лімфоцитів

 

19. На електронній мікрофотографії виявляється клітина крові із округлим ядром, та високим ядерно-цитоплазматичним співвідношенням (індексом Гертвіга). В її цитоплазмі знаходиться невелика кількість мітохондрій та рибосом. Назвіть цю клітину.

A. Еозинофіл

B. Лімфоцит

C. Юний нейтрофіл

D. Моноцит

E. Базофіл

 

20. На гістологічному препараті нервової тканини виявляються невеликі клітини зірчастої форми, відростки яких, розширюючись, закінчуються на судинах, нейронах, базальній мембрані, входячи до складу гематоенцефального бар’єру. Що це за клітини?

A. Нейроцити

B. Епендимоцити

C. Олігодендроцити

D. Мікрогліоцити

E. Астроцити
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 75 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №2. Варіант №4 | Серія №14. Варіант №40 | Серія №14. Варіант №41 | Серія №14. Варіант №42 | Серія №15. Варіант №43 | Серія №15. Варіант №44 | Серія №15. Варіант №45 | Серія №16. Варіант №46 | Серія №16. Варіант №47 | Серія №16. Варіант №48 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №17. Варіант №49| Серія №17. Варіант №50

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.045 сек.)