Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №17. Варіант №50

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На гістологічному препараті видно яйцеклітину жаби. Визначити тип яйцеклітини за розташуванням жовтка.

 

A. помірно телолецитальна

B. центролецитальна

C. різко телолецитальна

D. алецитальна

E. ізолецитальна

 

2. Гормон росту (соматотропний гормон) стимулює ріст хрящових тканин який відбуваеться, в першу чергу, за рахунок мітотичних поділів клітин. Які клітини хрящової тканини, на вашу думку, мають найбільш розвинені рецептори до соматотропного гормону?

 

A. хондроцити III типу

B. хондроцити І типу

C. хондробласти

D. хондроцити ІІ типу

 

3. На гістологічному препараті зародку людини видно пуповину. З чого вона розвивається?

 

A. з первинної смужки

B. з жовткового міхурця

C. з трофобласту

D. з зародкового диску

E. з амніотичної ніжки

 

4. В ексудативній стадії запалення відбувається активна міграція в зону ушкодження певних клітин. Через 4 – 6 годин від початку процесу 90% клітинного ексудату складають клітини з сегментованими ядрами, слабкооксифільною цитоплазмою, в якій розрізняють дуже дрібну рожево-фіолетову зернистість. Які це клітини?

 

A. базофіли

B. лімфоцити

C. нейтрофіли

D. макрофаги

E. еозинофіли.

 

5. Після радіаційного опромінення у хворого зруйновані стовбурові клітини крові. Відновлення яких клітин пухкої волокнистої сполучної тканини буде порушеним?

 

A. Макрофаги

B. Пігментні клітини

C. Фібробласти

D. Адипоцити

E. Перицити

 

6. На гістологічному препараті, імпрегнованому нітратом срібла, виявляється еферентне нервове закінчення у скелетному м’язі. Що утворює це закінчення?

 

A. Терміналі аксона клітини чутливого вузла

B. Терміналі аксона клітин вегетативних ядер

C. Терміналі дендрита мотонейронів рухових ядер

D. Терміналі дендрита клітини чутливого вузла

E. Терміналі аксона мотонейронів рухових ядер

 

7. При ендоскопічному дослідженні шлунково-кишкового тракту у хворого виявлені ділянки метаплазії (переродження) шлункового епітелію. Які особливості будови притаманні одношаровому епітелію шлунка у нормальних умовах?

 

A. На апікальній поверхні епітеліоцитів формується облямівка з мікроворсинок

B. Не всі клітини зв'язані з базальною мембраною

C. Всі клітини не зв'язані з базальною мембраною

D. Частково зроговілий

E. Всі клітини зв'язані з базальною мембраною

 

8. При досліджені біоптату шкіри хворого в гістологічному препараті видно нерозгалужену вивідну протоку, в яку впадає кілька кінцевих відділів у формі мішечків. Яка це залоза за будовою?

 

A. Складна розгалужена трубчаста

B. Складна розгалужена альвеолярна

C. Проста розгалужена альвеолярна

D. Складна розгалужена альвеолярно-трубчаста

E. Проста нерозгалужена трубчаста

 

9. 25. Під час експерименту на клітини подіяли колхіцином, що призвело до появи клітин із великими ядрами, що мали збільшену кількість хромосомних наборів. В якому періоді клітинного циклу перебувала клітина?

 

A. в пресинтетичному періоді

B. в синтетичному періоді

C. в постсинтетичному періоді

D. в інтерфазі

E. в періоді G-0

 

10. 20. На електронномікроскопічній фотографії клітини видно фрагмент ядерної оболонки. Ядерна оболонка - це структура, яка побудована з:

 

A. двох біологічних мембран, пронизаних порами, на зовнішній поверхні якої є рибосоми

B. біологічної мембрани, пронизаної порами

C. біологічної мембрани, на поверхні якої є рибосоми

D. двох біологічних мембран, на поверхні яких є лізосоми

E. двох біологічних мембран, на поверхні яких є пероксисоми

 

11. Методами седиментації та хімічного аналізу досліджувалась структура рибосом. Встановлено, що субодиниці рибосом мають різний коефіцієнт седиментації, але містять однакову нуклеїнову кислоту. Вкажіть, яка структурна організація рибосом?

 

A. Структура з двох субодиниць, утворених РНК

B. Структура з однієї субодиниці, утвореної РНК

C. Структура з двох субодиниць, утворених ДНК

D. Структура з двох субодиниць, утворених АТФ

E. Структура з трьох субодиниць, утворених РНК

 

12. На електронномікроскопічній фотографії епітеліальної клітини чітко можна визначити органели, які в основі своєї будови мають мембрани. Які органели з перелічених органел можна віднести до мембранних утворень?

 

A. Проміжні філаменти

B. Клітинний центр

C. Мікрофіламенти

D. Пероксисоми

E. Рибосоми, проміжні філаменти

 

13. На електронограмі розвитку кісткової тканини видно клітини полігональної або призматичної форми, які розташовані на периферії кісткової балки. В цих клітинах добре розвинута гранулярна ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі. Які це клітини?

 

A. стовбурові остеогенні клітини

B. остеокласти

C. остеобласти

D. остеоцити

 

14. Клітини кісткової тканини – остеобласти, формуючи міжклітинну речовину кісткової тканини, продукують білок колаген для побудови осеїнових волокон. Який тип колагену продукують остеобласти?

 

A. колаген ІV типу

B. колаген III типу

C. колаген І типу

D. колаген II типу

E. колаген V типу

 

15. Дослідження скелетної м’язової тканини встановило, що вона складається з волокон, які утворюються шляхом злиття окремих клітин, і містять велику кількість ядер. До якого типу структур належать м’язові волокна ?

 

A. симпласти

B. синцитії

C. сукліття

D. посклітинні структури

E. без’ядерні неклітинні структури

 

16. При субмікроскопічному дослідженні скелетного м’язового волокна виявлено систему вузьких трубочок, які є інвагінаціями плазмолеми, ідуть в поперечному напрямку і оточують міофібрили. Як називаються ці структури?

 

A. Міофібрили

B. Т-система

C. L-система

D. Саркоплазматичні тубули

E. Термінальні цистерни

 

17. На мікропрепараті стінки серця розрізняють клітини прямокутної форми, розмірами від 50 до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв”язані між собою вставними дисками. З цими клітинами пов”язана функція:

 

A. Захисна

B. Ендокринна

C. Проведення імпульсу

D. Скорочення серця

E. Регенераторна.

 

18. Рухома клітина крові з бобоподібним ядром, димчасто-сірою цитоплазмою, здатна до фагоцитозу і піноцитозу, перебуває в кровоносному руслі недовго – від 36 до 104 годин. Виходячи із судин в тканини, вона здатна перетворюватися на макрофаг. Яка це клітина?

 

A. Еозинофіл

B. Базофіл

C. Т-лімфоцит

D. В-лімфоцит

E. Моноцит

 

19. Лейкоцити, на відміну від еритроцитів, позбавлені пігменту, здатні до виходу за межі судин та мають ядра різних форм і органели. Яку форму мають ядра юних нейтрофілів?

 

A. Ядро у вигляді кількох сегментів

B. Бобоподібну

C. У вигляді букви S

D. Не мають певної форми

E. Округлу

 

20. До складу рефлекторної дуги може входити велика кількість нейронів. Який нейрон за будовою буде першим у її складі?

 

A. Уніполярний

B. Біполярний

C. Мультиполярний

D. Псевдоуніполярний
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 68 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №14. Варіант №40 | Серія №14. Варіант №41 | Серія №14. Варіант №42 | Серія №15. Варіант №43 | Серія №15. Варіант №44 | Серія №15. Варіант №45 | Серія №16. Варіант №46 | Серія №16. Варіант №47 | Серія №16. Варіант №48 | Серія №17. Варіант №49 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №2. Варіант №5| Серія №17. Варіант №51

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.047 сек.)