Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №17. Варіант №51

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На препараті в каудальній частині зародкового диску – основної структури, яка бере участь у гаструляції – виникає область потовщення – первинна смужка. Що є причиною її виникнення?

 

A. делямінація

B. інволюція

C. епіболія

D. іміграція

E. інвагінація

 

2. На гістологічному препараті міжхребцевого диску тварини забарвленому гематоксиліном та еозином спостерігаються розташовані рядочками сплощені поодинокі клітини, які супроводжують товсті пучки колагенових волокон. Яка це хрящова тканина?

 

A. еластична

B. волокниста

C. гіалінова

D. гіалінова суглобова

 

3. При мікроскопічному вивченні ембріонального матеріалу людини визначається зародок на стадії дроблення. Який тип дроблення характерний для даного зародка?

 

A. Повне, нерівномірне асинхронне

B. Повне, нерівномірне, синхронне

C. Повне, поверхневе

D. Неповне, асинхронне

E. Неповне, дискоїдальне

 

4. Під час гетеротрансплантації органів виявлено відтторження трансплантату. Які клітини головним чином забеспечують цей процес?

 

A. В-лімфоцити

B. Т-супресори

C. Т-хелпери

D. Макрофаги

E. Т-кілери

 

5. Сполучна тканина побудована з паралельно розташованих колагенових волокон, розмежованих фібробластами. Цей тип сполучної тканини називається ?

 

A. Ретикулярна

B. Щільна неоформлена

C. Слизова

D. Щільна оформлена

E. Пухка

 

6. На гістологічному препараті нервової тканини, імпрегнованому нітратом срібла, видно мієлінові та безмієлінові нервові волокна . Який діаметр поперечного розрізу мають безмієлінові волокна?

A. 1 – 4 мкм

B. 1 – 10 мкм

C. 1 – 20 мкм

D. 1 – 2мкм

E. 1 – 50 мкм

 

7. При ендоскопічному дослідженні серозної оболонки пацієнта зі спайковою хворобою (ушкодження серозних оболонок) виявлено деструкцію мезотелію. Який гістогенетичний тип епітелію зазнав ушкодження?

 

A. Епендимогліальний

B. Ентеродермальний

C. Ангіодермальний

D. Епідермальний

E. Целомічний

 

8. Під базальною мембраною епітеліальної тканини розташована сполучна тканина. Яку функцію вона забезпечує:

 

A. Трофіку клітин епітелію

B. Диференціацію клітин епітелію

C. Дегенерацію клітин епітелію

D. Проліферацію клітин епітелію

E. Регенерацію клітин епітелію

 

9. 21.В гістологічному препараті відно окремі клітини, в яких хромосоми знаходяться по полюсам . В якому періоді мітотичного циклу перебувають такі клітини?

 

A. в інтерфазі

B. в метафазі

C. в профазі

D. в телофазі

E. в анафазі

 

10. 47. На електронній мікрофотографії клітини фібробласта представлене ядро овальної форми обмежене ядерною оболонкою (нуклеолемою),що складається з двох мембран, з яких зовнішня вкрита рибосомами. Які функції виконує нуклеолема?

 

A. розмежовуючу і транспортну

B. збереження спадкової інформації

C. синтез р-РНК і ліпідів

D. синтез т-РНК і АТФ.

E. синтез і-РНК і білка

 

11. При субмікроскопічному дослідженні клітини в її цитоплазмі виявлена структура, яка складається із замкненої сукупності канальців, мішечків та цистерн, утворених суцільною біомембраною. Яка функція не характерна для цієї структури ?

 

A. метаболізм вуглеводів

B. синтез білків

C. метаболізм ліпідів

D. депонування іони кальцію

E. детоксикація шкідливих хімічних сполук

 

12. На електронномікроскопічній фотографії клітини що зазнала гіпоксію видно аутофагосоми, що містять залишки мітохондрій. В чому полягає суть процесу аутофагоцитозу?

 

A. Захоплення та перетравлення однією клітиною іншої

B. Деструкція бактерій

C. Перетравлення частинок,що поступили в клітину шляхом піноцитозу

D. Перетравлення внутрішньоклітинних структур

E. Перетравлення фагоцитованих частинок

 

13. У дорослої людини спостерігається аномалія розвитку, яка називається ахондроплазія – вкорочені кінцівки. В якій зоні метаепіфізарної пластинки не відбуваються мітотичні поділи хрящових клітин?

 

A. Зоні стовпчастого хряща

B. Зоні молодої кістки

C. Зоні пухирчастого хряща

D. Зоні незміненого хряща

 

14. При надлишку соматотропного гормону (гормону росту) у дорослої людини починається надлишкове наростання кісткової тканини – апозиційний ріст за рахунок окістя. Які клітини кістки приймають активну участь в цьому процесі?

 

A. Остеобласти

B. Остеокласти

C. Преостеобласти

D. Остеоцити

 

15. При аутоімунному ушкодженні клітин організму порушується транспортна функція плазматичних мембран. Визначте, яку функцію виконує Nа+-К+-насос?

 

A. Викликає підвищення проникливості мембрани

B. Відкриває К+-канали

C. Здійснює активний транспорт Nа+ та К+

D. Підвищує критичний рівень деполяризації

E. Гальмує вхід Cl- в клітину

 

16. На гістологічному препараті представлені м”язові волокна, які складаються із клітин веретеновидної форми, містять в центрі цитоплазми паличковидне ядро. Яка м”язова тканина представлена на препараті?

 

A. Пладка м”язова ектодермального походження

B. Поперечно-посмугована м”язова соматичного походження

C. Поперечно-посмугована целомічного походження.

D. Гладка м”язова мезенхімного походження

 

17. У 45-річного пацієнта кардіолог за данними ЕКГ визначив порушення синхронності серцевого циклу, прискорення проведення збудження по міокарду. Вкажіть, які з названих структур, що забезпечують електричний зв”язок між кардіоміоцитами пошкоджені?

 

A. Простий контакт.

B. Місця вплетення міофібрил в сарколему

C. Десмосомний контакт

D. Щілинний контакт (нексус)

E. Вставний диск

 

18. На електронній мікрофотографії виявляється клітина крові із округлим ядром, та високим ядерно-цитоплазматичним співвідношенням (індексом Гертвіга). В її цитоплазмі знаходиться невелика кількість мітохондрій та рибосом. Назвіть цю клітину.

 

A. Юний нейтрофіл

B. Базофіл

C. Лімфоцит

D. Моноцит

E. Еозинофіл

 

19. Лейкоцити, на відміну від еритроцитів, позбавлені пігменту, здатні до виходу за межі судин та мають ядра різних форм і органели. Яку форму мають ядра юних нейтрофілів?

 

A. У вигляді букви S

B. Не мають певної форми

C. Бобоподібну

D. Ядро у вигляді кількох сегментів

E. Округлу

 

20. На гістологічному препараті нервової тканини виявляються невеликі клітини зірчастої форми, відростки яких, розширюючись, закінчуються на судинах, нейронах, базальній мембрані, входячи до складу гематоенцефального бар’єру. Що це за клітини?

 

A. Епендимоцити

B. Мікрогліоцити

C. Нейроцити

D. Олігодендроцити

E. Астроцити

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №14. Варіант №41 | Серія №14. Варіант №42 | Серія №15. Варіант №43 | Серія №15. Варіант №44 | Серія №15. Варіант №45 | Серія №16. Варіант №46 | Серія №16. Варіант №47 | Серія №16. Варіант №48 | Серія №17. Варіант №49 | Серія №2. Варіант №5 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №17. Варіант №50| Серія №18. Варіант №52

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.049 сек.)