Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №18. Варіант №52

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. В експерименті у зародка курки на стадії диференціації мезодерми зруйновано внутрішній зародковий листок-ентодерму.Розвиток яких структур буде порушено?

 

A. нефротома

B. дерматома

C. міотома

D. спланхнотома

E. кишки

 

2. Як відомо, хрящова тканина має тільки один клітинний диферон. Яка клітина не належить до клітин хрящового диферону?

 

A. хондроцит

B. фібробласт

C. прехондробласт

D. хондробласт

 

3. На гістологічному препараті видно зародок людини на стадії імплантації. Які процеси супроводжують стадію імплантації?

 

A. зануренням зародка в ендометрій

B. утворенням амніону

C. утворенням плаценти

D. утворенням жовткового міхурця

 

4. Одужання організму від інфекційної хвороби супроводжується нейтралізацією антигенів специфічними антитілами. Якими клітинами вони продукуються ?

 

A. Тканинними базофілами

B. Т-лімфоцитами

C. Плазмоцитами

D. Фібробластами

E. Еозинофілами

 

5. Під час гетеротрансплантації органів виявлено відтторження трансплантату. Які клітини головним чином забеспечують цей процес?

 

A. Т-супресори

B. В-лімфоцити

C. Макрофаги

D. Т-хелпери

E. Т-кілери

 

6. При вивченні гістологічного препарату шкіри студент виявив пластинчасте тільце. До якої групи нервових закінчень воно належить?

 

A. Неінкапсульовані нервові закінчення

B. Секреторні еферентні нервові закінчення

C. Вільні аферентні нервові закінчення

D. Капсульовані аферентні нервові закінчення

E. Моторні еферентні нервові закінчення

 

7. При ендоскопічному дослідженні шлунково-кишкового тракту у хворого виявлені ділянки метаплазії (переродження) епітелію стравоходу. Які особливості будови притаманні багатошаровому епітелію стравоходу в нормі?

 

A. Всі клітини не зв'язані з базальною мембраною

B. З базальною мембраною зв'язаний один ряд клітин

C. Всі клітини зв'язані з базальною мембраною

D. Ядра епітеліоцитів розташовані в кілька рядів

E. На апікальній поверхні епітеліоцитів формується облямівка з мікроворсинок

 

8. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв ангіодермального типу. Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

 

A. Шкірна ектодерма

B. Спланхнотом

C. Прехордальна пластинка

D. Нервова трубка

E. Мезенхіма

 

9. 30. В гістологічному препараті спостерігаються клітини, в ядрах яких з”явились ниткоподібні щільні тільця, ядерце відсутнє. В якій фазі мітоза перебувають такі клітини?

 

A. в інтерфазі

B. в метафазі

C. в анафазі

D. в телофазі

E. в профазі

 

10. 19. В гістологічному препараті шкіри експериментальної тварини більшість клітин базального шару епідермісу містять ядра які перебувають в інтерфазі. Інтерфазне ядро складається з:

 

A. каріолєми , ДНК та ядерця

B. каріолєми, ДНК, РНК, органел

C. каріолєми, хромосом, ядерних пор, каріоплазми

D. каріолєми, хромосом, включень, каріоплазми

E. каріолєми, хромосом, ядерця, каріоплазми

 

11. На основі електронномікроскопічних досліджень була визначена здатність клітин до підтримки своєї форми. Як називають клітинні органели, що підтримують форму клітини?

 

A. Гладка ендоплазматична сітка

B. Мікротрубочки

C. Центросома

D. Гранулярна ендоплазматична сітка

E. Полісоми

 

12. При ультрамiкроскопiчному дослiдженнi в цитоплазмi клітини виявлена овальна структура, яка оточена зовнiшньою гладкою та внутрішньою складчастою ( утворює кристи) мембранами. Яка фyнкцiя не характерна для цiєї структури?

 

A. пpодукування попередників стероїдних гормонів

B. депонувания iонів кальцiю

C. участi в синтезi АТФ

D. участь в обмiнi води

E. синтез олiгосахаридiв

 

13. Остеоцити підтримують баланс кальцію в організмі людини, формуючи єдину функціональну систему в кістці. Які контакти між відростками клітин забезпечують виконання їх функцій ?

 

A. щільні контакти

B. синапси

C. вставні диски

D. нексуси

E. десмосоми

 

14. При хрящовому остеогенезі спочатку виникає хрящова модель трубчастої кістки. Якою хрящовою тканиною утворена ця модель?

 

A. Гіаліновою суглобовою

B. Волокнистою

C. Гіаліновою

D. Еластичною

 

15. При субмікроскопічному дослідженні епітелію між сусідніми клітинами виявлені ділянки, заповнені електронно-щільною речовиною з трансмембранними фібрилярними структурами. Кортикальний шар в зоні контакту утворює пластинки прикріплення, до яких приєднані проміжні філаменти. Який білок входить до складу пластинок прикріплення ?

 

A. кадгерин

B. оклюдин

C. конектин

D. десмоглеїн

E. десмоплакін

 

16. Структурно-функціональною одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є саркомер. Де розташовані тонкі міофіламенти саркомера?

 

A. В диску І

B. В диску А і в диску І

C. В диску І і в частині диска А

D. В диску А і в частині диска І

E. В диску А

 

17. В гістологічному препараті, забарвленому гематоксиліном- еозином, виявляється неклітинна структура видовженої форми з великою кількістю овальних ядер, розташованих під плазмолемою. Цитоплазма має поперечну посмугованість. Яка це структура?

 

A. Пучок гладких міозитів

B. Мієлінове нервове волокно

C. Функціональне серцеве м’язове волокно

D. Колагенове волокно

E. Скелетне м’язове волокно

 

18. На електронній мікрофотографії виявляється клітина крові із округлим ядром, та високим ядерно-цитоплазматичним співвідношенням (індексом Гертвіга). В її цитоплазмі знаходиться невелика кількість мітохондрій та рибосом. Назвіть цю клітину.

 

A. Еозинофіл

B. Моноцит

C. Базофіл

D. Юний нейтрофіл

E. Лімфоцит

 

19. У мазку крові хворого після перенесеного грипу виявлено 10 % округлих клітин розмірами 4,5 - 7 мкм, які мають темне кругле ядро і базофільно забарвлену цитоплазму у вигляді вузької облямівки навколо ядра. На що вказують такі зміни в мазку крові?

 

A. Лейкоцитоз

B. Лімфоцитоз

C. Моноцитопенію

D. Тромбопенію

E. Лімфоцитопенію

 

20. Свого часу (у 1889 р.) Ф. Нісль виявив у нейроплазмі нейронів грудочки та зерна, які забарвлювались базофільно, і дав їм назву базофільна субстанція. Що є насправді ця структура?

 

A. Комплекс Гольджі

B. Мітохондрії

C. Мікро трубочки та мікрофіламенти

D. Агранулярна ЕПС

E. Гранулярна ЕПС

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 61 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №14. Варіант №42 | Серія №15. Варіант №43 | Серія №15. Варіант №44 | Серія №15. Варіант №45 | Серія №16. Варіант №46 | Серія №16. Варіант №47 | Серія №16. Варіант №48 | Серія №17. Варіант №49 | Серія №2. Варіант №5 | Серія №17. Варіант №50 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №17. Варіант №51| Серія №18. Варіант №53

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.045 сек.)