Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №18. Варіант №53

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. При гістологічному дослідженні у нижньомедіальній ділянці соміту визначається зона руйнування. До порушення розвитку яких утворень це може призвести?

 

A. скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини,

B. серцевої поперечно-посмугованої м'язової тканини,

C. скелетних тканин,

D. сечостатевої системи,

E. волокнистої сполучної тканини.

 

2. В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються по одинці та ізогенними групами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті?

 

A. Кісткова тканина.

B. Еластична хрящова тканина.

C. Волокниста хрящова тканина

D. Ретикулярна тканина.

E. Гіалінова хрящова тканина

 

3. Під час мікроскопічного дослідження виявлено ембріон який складається з великих темних та малих світлих бластомерів, які щільно прилягають один до одного. На якій стадії розвитку знаходиться зародок?

 

A. запліднення

B. гістогенезу

C. морули

D. бластоцисти

E. гаструляції

 

4. Провідну роль у формуванні судинної фази запалення відіграє гістамін. Яка клітина пухкої сполучної тканини виробляє гістамін?

 

A. тканинний базофіл

B. плазмоцит

C. макрофаг

D. фіброцит

E. фібробласт

 

5. На гістологічному препараті пухкої сполучної тканини знайдено відносно великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Що це за клітини?

 

A. Тканинні базофіли (тучні клітини).

B. Фібробласти

C. Плазмоцити

D. Макрофаги

E. Адипоцити

 

6. При вивченні гістологічного препарату студент побачив світло забарвлений осьовий циліндр і темну оболонку. Препарат забарвлений осмієвою кислотою. Який тип нервового волокна представляє препарат?

 

A. Нервове волокно кабельного типу

B. Безмієлінове нервове волокно

C. Еферентне нервове волокно

D. Аферентне нервове волокно

E. Мієлінове нервове волокно

 

7. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки сечовивідних шляхів хворої на сечокам`яну хворобу спостерігається пошкодження епітеліальної пластинки сечоводів. Який епітелій зазнав ушкодження?

 

A. Перехідний

B. Одношаровий призматичний

C. Одношаровий плоский

D. Багатошаровий плоский незроговілий

E. Багаторядний війчастий

 

8. В полярно диференційованому призматичному епітелії, який має ектодермальне походження, частина клітин на апікальній поверхні містить структури, в центрі яких проходить аксонема. Що це за структури?

 

A. Стереоцилії

B. Війки

C. Базальні тільця

D. Джгутики

E. Мікроворсинки

 

9. 53. Як відомо, еритроцити крові перебувають в стадії G-о. Яка з морфологічних ознак характерна для цих клітин?

 

A. В округлому ядрі переважає гетерохроматин

B. відсутність ядра

C. В сегментованому ядрі переважає еухроматин

D. В округлому ядрі переважає еухроматин

E. В сегментованому ядрі переважає гетерохроматин

 

10. 10. Найхарактерніша морфологічна ознака малих лімфоцитів – високий індекс Гертвіга. Як виглядають такі клітини в мазках крові?

 

A. ядро займає майже всю клітину

B. мають паличкоподібне ядро

C. цитоплазма займає значну площу

D. мають сегментоване ядро

E. в цитоплазмі багато гранул

 

11. При ультрамiкроспiчному дослiдженнi в цитоплазмi виявлена

структура, яка складається iз сукупностi канальцiв, мiшечкiв, цистерн, утворених суцiлъною біомембраною, до якої iз зовнiшньої сторони прикрiпленi рибосоми. Яка це структура?

 

A. мiкpотрубочка

B. лiзосома

C. агранулярна ендоплазматична ciткa

D. гранулярна ендоплазматична cіткa

E. комплекс Гольджi

 

12. При гістохімічному аналізі лізосом макрофагічної клітини виявлено, що її первинні лізосоми містять речовини, які відповідають за розклад високомолекулярних сполук. Яке функціональне значення мають первинні лізосоми?

 

A. Руйнування перекисних сполук

B. Забезпечують ендоцитоз

C. Утворення включень клітини

D. Забезпечують екзоцитоз

E. Депо гідролітичних ферментів

 

13. Гормон росту (соматотропний гормон), який виробляється гіпофізом, є найважливішим регулятором росту кісток у довжину. До лікаря звернулися з приводу затримки росту у дитини, аналізи якої показали значно знижений рівень соматотропного гормону. На проліферацію яких саме клітин під час росту кісток впливає цей гормон ?

 

A. остеоцити кісткової манжетки

B. остеоцити енхондральної кістки

C. хондроцити метаепіфізарної пластинки

D. фібробласти охрястя

E. остеокласти

 

14. До складу міжклітинної речовини кісткової тканини входять осеїнові волокна. Колагеном якого типу утворені ці волокна?

 

A. Колагеном ІІ типу

B. Колагеном V типу

C. Колагеном ІV типу

D. Колагеном III типу

E. Колагеном І типу

 

15. В апікальній частині клітин підшлункової залози нагромаджуються мембранні пухирці, що містять ферменти підшлункового соку, які по мірі необхідності виводяться за межі клітини. Як називається виведення таких продуктів ?

 

A. клазматоз

B. секреція

C. трансцитоз

D. рекреція

E. екскреція

 

16. Структурно-функціональною одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є саркомер. В яких ділянках саркомера розташовані товсті міофіламенти?

 

A. В половині диска А

B. В диску А і в диску І

C. В диску А

D. В диску І

 

17. У тренованих людей і спортсменів спостерігається загальне збільшення маси скелетних м”язів. Збільшення (гіпертрофія) яких видів м”язових волокон в скелетній м”язовій тканині відбувається переважно у таких людей?

 

A. Червоних, білих, проміжних м”язових волокон

B. Серцевих м”язових волокон

C. Гладких міоцитів.

 

18. У хворого на плеврит при дослідженні стану периферичної крові виявлено зростання кількості лімфоцитів. Як називається це явище?

 

A. Лімфоцитоз

B. Анемія

C. Пойкілоцитоз

D. Анізоцитоз

E. Лейкопенія

 

19. У дитини 6 років діагностовано глистну інвазію. Які зміни лейкоцитарної формули слід очікувати?

 

A. Збільшення кількості нейтрофілів

B. Збільшення кількості лімфоцитів

C. Збільшення кількості еозинофілів

D. Збільшення кількості моноцитів

E. Зменшення кількості еозинофілів

 

20. На гістологічному препараті нейроглії розрізняють волокнисті та протоплазматичні клітини. Який це різновид гліоцитів?

 

A. Епендимоцити

B. Астроцити

C. Мікрогліоцити

D. Нейролемоцити

E. Олігодендроцити

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 68 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №15. Варіант №43 | Серія №15. Варіант №44 | Серія №15. Варіант №45 | Серія №16. Варіант №46 | Серія №16. Варіант №47 | Серія №16. Варіант №48 | Серія №17. Варіант №49 | Серія №2. Варіант №5 | Серія №17. Варіант №50 | Серія №17. Варіант №51 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №18. Варіант №52| Серія №18. Варіант №54

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.05 сек.)