Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №18. Варіант №54

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. Під час гаструляції в зародку недостатньо сформувалась первинна смужка. Розвиток якого зародкового листка загальмується?

 

A. ектодерми

B. ентодерми

C. хорди

D. нервової трубки

E. мезодерми

 

2. Гормон росту (соматотропний гормон) стимулює ріст хрящових тканин який відбуваеться, в першу чергу, за рахунок мітотичних поділів клітин. Які клітини хрящової тканини, на вашу думку, мають найбільш розвинені рецептори до соматотропного гормону?

 

A. хондроцити І типу

B. хондроцити III типу

C. хондроцити ІІ типу

D. хондробласти

 

3. У порожнині матки виявлено ембріон людини, не прикріплений до ендометрія. Якій стадії розвитку відповідає зародок?

 

A. морули

B. гаструли

C. зиготи

D. бластоцисти

E. нейрули

 

4. Після поранення кінцівки у жінки виникла кровотеча, яка супроводжується повільним зсіданням крові (при нормальній кількості тромбоцитів у аналізі крови). Яка речовина пухкої сполучної тканини перешкоджає процесу зсідання крові? Якою клітиною вона виробляється?

 

A. гістамин, тканинний базофіл

B. гепарин, плазмоцит

C. гепарин, макрофаг

D. гепарин, фібробласт

E. гепарин, тканинний базофіл

 

5. При загоєнні рани у ділянці дефекту тканин розвивається сполучнотканинний рубець. Які клітини забезпечують даний процес ?

 

A. Фібробласти

B. Макрофаги

C. фіброцити

D. Меланоцити

E. Тучні клітини

 

6. При вивченні електронограми мієлінового нервового волокна викладач звернув увагу студентів на те, що нервове волокно не оточене базальною мембраною, а в мієліновій оболонці немає насічок мієліну. Який висновок повинні зробити студенти?

 

A. Це мієлінове нервове волокно периферійної нервової системи

B. Це еферентне нервове волокно

C. Це аферентне нервове волокно

D. Це не мієлінове нервове волокно

E. Це мієлінове нервове волокно центральної нервової системи

 

7. При ендоскопічному дослідженні шлунково-кишкового тракту у хворого виявлені ділянки метаплазії (переродження) шлункового епітелію. Які особливості будови притаманні одношаровому епітелію шлунка у нормальних умовах?

 

A. Всі клітини зв'язані з базальною мембраною

B. Всі клітини не зв'язані з базальною мембраною

C. На апікальній поверхні епітеліоцитів формується облямівка з мікроворсинок

D. Частково зроговілий

E. Не всі клітини зв'язані з базальною мембраною

 

8. При дослідженні епітелію з’ясувалося, що він складається з кількох шарів клітин. Епітеліоцити зовнішнього шару не мають ядер. Яке джерело розвитку цього епітелію?

 

A. Вентральна мезодерма

B. Ектодерма

C. Ентодерма

D. Мезенхіма

E. Проміжна мезодерма

 

9. 41. В гістологічному препараті шкіри пальця більшість клітин знаходится в інтерфазі. З яких основних структурних елементів складається інтерфазне ядро?

 

A. хроматин, ядерце, каріоплазма, нуклеолема

B. хромосоми, ядерце, каріоплазма, хроматин

C. хромосоми, ядерце, хроматин, нуклеолема

D. хромосоми, хроматин, каріоплазма, нуклеолема

E. хроматин, ядерце, нуклеолема, матрикс

 

10. 37. Відомо, що ядра малодиференційованих стовбурових клітин крові містять велику кількість гетерохроматину. Які морфофункціональні особливості характерні для гетерохроматина?

 

A. деконденсований, активний, світлий

B. конденсований, активний, світлій

C. деконденсований, неактивній, світлий

D. деконденсований, активний, темний

E. конденсований, неактивний, темний

 

11. На основі електронномікроскопічних досліджень була визначена здатність клітин до підтримки своєї форми. Як називають клітинні органели, що підтримують форму клітини?

 

A. Полісоми

B. Мікротрубочки

C. Центросома

D. Гранулярна ендоплазматична сітка

E. Гладка ендоплазматична сітка

 

12. На електронномікроскопічній фотографії видно рибосоми, що прикріплені до мембран однієї з органел клітини. Вкажіть внутриклітинну локалізацію рибосом.

 

A. В гіалоплазмі і на мембранах ендоплазматичної сітки

B. В гіалоплазмі і на цитолемі

C. В середині канальців ендоплазматичної сітки

D. В гіалоплазмі і на зовнішній мембрані лізосом

E. В комплексі Гольджі і гіалоплазмі

 

13. На поперечному зрізі трубчастої кістки між кістковими пластинками видно відростчасті клітини, відростки яких проходять в кісткових канальцях. Які це клітини?

 

A. преостеобласти

B. остеоцити

C. остеокласти

D. остеобласти

 

14. При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця пластинка ?

 

A. кісткова манжетка

B. шар внутрішніх генеральних пластинок

C. метаепіфізарна пластинка

D. кісткова пластинка

E. остеон

 

15. При дії мікробних токсинів на клітини відбулося значне ушкодження глікокаліксу. Яка мембранна функція клітин відчутно порушиться?

 

A. Захисна

B. Дихальна

C. Транспортна

D. Контактоутворююча

E. Рецепторна

 

16. Ультрамікроскопічне дослідження кардіоміоциту виявило в його цитоплазмі добре розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку, коплекс Гольджі, а також наявність специфічних мембранних пухирців (гранул) з електронно-щільним вмістом. Що міститься в гранулах?

 

A. Міоглобін

B. Вазопресин

C. Іони Са 2+

D. Натрійуретичний фактор

E. Секвестри

 

17. При дослідженні поперечно-посмугованого м”язового волокна після механічної травми спостерігається руйнування товстих міофіламентів. Які опорні структури, сполучені з міозиновими філаментами також зазнають ушкоджень?

 

A. Телофрагма

B. Цитолема

C. Мезофразма та телофрагма

D. Мезофрагма

E. Цитолема та телофрагма

 

18. В студента-другокурсника, що проходив профогляд у студентській поліклініці, в мазку периферійної крові виявлено 5% великих клітин із димчасто-сірою цитоплазмою і бобовидними ядрами. Клітини є найбільшими серед видимих у полі зору. Які це клітини?

 

A. Моноцит

B. Макрофаг

C. Малий лімфоцит

D. Плазмоцит

E. Середній лімфоцит

 

19. Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на даний антиген. При введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

 

A. Моноцитів

B. В-лімфоцитів

C. Т-лімфоцитів

D. Базофілів

E. Еозинофілів

 

20. На гістологічному препараті виявляються нервові клітини з одним аксоном і кількома дендритами. Як називаються ці клітини?

 

A. Мультиполярні

B. Псевдо уніполярні

C. Уніполярні

D. Біполярні
Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 61 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №15. Варіант №44 | Серія №15. Варіант №45 | Серія №16. Варіант №46 | Серія №16. Варіант №47 | Серія №16. Варіант №48 | Серія №17. Варіант №49 | Серія №2. Варіант №5 | Серія №17. Варіант №50 | Серія №17. Варіант №51 | Серія №18. Варіант №52 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №18. Варіант №53| Серія №19. Варіант №55

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.048 сек.)