Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №19. Варіант №55

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. На гістологічному препараті видно зародок на стадії диференціації зародкових листків.

Яка тканина утворюється з мезенхіми?

 

A. багатошаровий плоский епітелій

B. одношаровий циліндричний епітелій

C. гладка м’язова тканина

D. посмугована м’язова тканина

E. сполучна тканина шкіри

 

2. Під час пологів у породіллі відбувся розрив симфізу лобкових кісток. Яка хрящова тканина зазнала пошкодження?

 

A. волокниста

B. гіалінова суглобова

C. еластична

D. гіалінова

 

3. На ранніх етапах розвитку зародка людини виникає аллантоіс, який вростає в амніотичну ніжку. Які структури будуть розвиватись із цього провізорного органу?

 

A. пуповина

B. жовтковий мішок

C. хоріон

D. плацента

E. амніон

 

4. Одужання організму від інфекційної хвороби супроводжується нейтралізацією антигенів специфічними антитілами. Якими клітинами вони продукуються ?

 

A. Еозинофілами

B. Тканинними базофілами

C. Фібробластами

D. Т-лімфоцитами

E. Плазмоцитами

 

5. Після радіаційного опромінення у хворого зруйновані стовбурові клітини крові. Відновлення яких клітин пухкої волокнистої сполучної тканини буде порушеним?

 

A. Фібробласти

B. Перицити

C. Макрофаги

D. Пігментні клітини

E. Адипоцити

 

6. Швидкість передачі нервового імпульсу по без мієліновому нервовому волокну нижча, ніж по мієліновому. Чим це можна пояснити?

 

A. Сальтаторним (стрибкоподібним) рухом хвилі деполяризації

B. Наявністю насічок мієліну

C. Відсутністю мієлінової оболонки

D. Наявністю мієлінової оболонки

E. Ламінарним (неперервним) рухом хвилі деполяризації

 

7. Клітини епітелію канальців нирки одним полюсом звернені в її порожнину, його поверхня вкрита мікроворсинками, а інший полюс клітини контактує з базальною мембраною. Тут є базальна посмугованість (складки плазмолеми, між якими впорядковано розташовані мітохондрії). Як називається така властивість клітин епітелію?

 

A. Поліморфізм

B. Горизонтальна анізоморфія

C. Вертикальна анізоморфія

D. Анізоцитоз

E. Полярність

 

8. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв целонефродермального типу. Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

 

A. Нефротом

B. Cпланхнотом

C. Кишкова ентодерма

D. Шкірна ектодерма

E. Прехордальна пластинка

 

9. 19. В гістологічному препараті шкіри експериментальної тварини більшість клітин базального шару епідермісу містять ядра які перебувають в інтерфазі. Інтерфазне ядро складається з:

 

A. каріолєми, хромосом, ядерця, каріоплазми

B. каріолєми , ДНК та ядерця

C. каріолєми, ДНК, РНК, органел

D. каріолєми, хромосом, включень, каріоплазми

E. каріолєми, хромосом, ядерних пор, каріоплазми

 

10. 44. В ядрах клітин печінки більшість хроматину перебуває в стані еухроматину.Які ділянки хромосомного матеріалу називаються еухроматиновими?

 

A. деспіралізовані, функціонально активні

B. спіралізовані, функціонально активні

C. деспіралізовані, фрагментовані

D. деспіралізовані,функціонально неактивні

E. деспіралізовані, кільцевидні

 

11. При субмікроскопічному дослідженні у цитоплазмі клітини виявлена двомембранна структура овальної форми, яка заповнена гомогенною дрібнозернистою речовиною (матрикс). Що являють собою гранули матриксу ?

 

A. пероксисоми

B. ДНК

C. рибосоми

D. т – РНК

E. лізосоми

 

12. При ультрaмiкроскопiчному дослiдженнi клiтини, в її цитоплазмi виявлена структура, яка складається iз сукупностi канальцiв, мембранних цистерн, сплющених у центральнiй частинi i розширених по периферiї. Розширенi краї цистерн оточенi дрiбними пухирцями. Яка це структура?

 

A. гранулярна ендоплазматична ciткa

B. агранулярна ендоплазматична cіткa

C. мiкротрубочки

D. комплекс Гольджi

E. лiзосоми

 

13. Відомо, що високий рівень оксигенації (насичення киснем) є важливим чинником утворення кісткової тканини. Яка з перерахованих тканин утвориться при регенерації кістки в умовах нестачі кисню?

 

A. Ретикулярна

B. Жирова

C. Кісткова

D. Хрящова

E. Фіброзна

 

14. При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця пластинка ?

 

A. кісткова пластинка

B. кісткова манжетка

C. остеон

D. шар внутрішніх генеральних пластинок

E. метаепіфізарна пластинка

 

15. При дії мікробних токсинів на клітини відбулося значне ушкодження глікокаліксу. Яка мембранна функція клітин відчутно порушиться?

 

A. Захисна

B. Контактоутворююча

C. Транспортна

D. Дихальна

E. Рецепторна

 

16. Структурно-функціональною одиницею міофібрили є саркомер. Яка структура саркомеру складається з альфа-актиніну, десміну, віментину?

 

A. М-лінія

B. Товстий філамент

C. Z-пластинка

D. Н-зона

E. Тонкий філамент

 

17. Умовно досліджується зародок людини на 25 добу ембріонального розвитку. Із якого ембріонального зачатку зародка розвиватиметься скелетна м’язова тканина?

 

A. Із вісцерального листка сплахнотома

B. Із мезенхіми

C. Із міотомів

D. Із ектодерми

E. Із нервової трубки

 

18. В мазку крові здорової людини виявлено 6 % клітин діаметром біля 12 мкм з паличкоподібними ядрами, слабко оксифільною цитоплазмою, в якій містяться дрібні гранули, що сприймають і кислі, і основні барвники. Які це клітини?

 

A. Еозинофіл

B. Моноцит

C. Нейтрофіл

D. Лімфоцит

E. Базофіл

 

19. Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на даний антиген. При введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

 

A. Моноцитів

B. В-лімфоцитів

C. Базофілів

D. Еозинофілів

E. Т-лімфоцитів

 

20. Найхарактернішою морфологічною ознакою нервових волокон є:

 

A. Наявність відростків

B. Велика кількість лізосом

C. Багато гетеро хроматину в ядрі

D. Відсутність відростків
Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 67 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №15. Варіант №45 | Серія №16. Варіант №46 | Серія №16. Варіант №47 | Серія №16. Варіант №48 | Серія №17. Варіант №49 | Серія №2. Варіант №5 | Серія №17. Варіант №50 | Серія №17. Варіант №51 | Серія №18. Варіант №52 | Серія №18. Варіант №53 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №18. Варіант №54| Серія №19. Варіант №56

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.047 сек.)