Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №19. Варіант №57

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. При гістологічному дослідженні визначається зародок на стадії диференціації зародкових листків. Порушені процеси диференціації клітинного матеріалу нервової трубки. Аномалії розвитку в яких органах і системах зародка це могло б викликати?

 

A. периферійної нервової системи,

B. органа смаку,

C. органів слуху та рівноваги,

D. центральної нервової системи,

E. органа дотику.

 

2. Характерною особливістю хрящової тканини є високий вміст води, що забезпечує її пружно-еластичні властивості. Які молекули аморфної речовини хрящової тканини проявляють найвищий ступінь гідратації?

 

A. глікозамінглікани

B. білки

C. ліпіди

D. вуглеводи

E. протеоглікани

 

3. У зародковому матеріалі, направленому на морфологічне дослідження, визначається зародок на стадії дроблення. Вкажіть термін завершення даної стадії ембріогенезу.

 

A. 3 доба.

B. 5-7 доби,

C. 5-5,5 доби,

D. 4 доба,

E. 5 доба,

 

4. В препараті сполучної тканини, забарвленому суданом - ІІІ і гематоксиліном, виявляються скупчення великих багатокутних клітин, які зафарбовуються в помаранчевий колір. Ядра мають сплощену форму, зміщені на периферію. Яка це тканина?

 

A. гіалінова хрящова тканина

B. біла жирова тканина.

C. ретикулярна сполучна тканина

D. пластинчаста кісткова тканина

E. бура жирова тканина

 

5. З віком шкіра людини зазнає змін, що можуть проявлятися зменшенням її пружності. Які елементи сполучної тканини найбільше забезпечують її пружність?

 

A. Клітини сполучної тканини

B. Основна речовина

C. Колагенові та еластичні волокна

D. Клітини епідермісу

E. Ретикулярні волокна

 

6. На повздовжньому зрізі мієлінового нервового волокна, імпрегнованому нітратом срібла, видно розширені та звужені ділянки. Які розміри мають звужені ділянки (вузли Ранвьє)?

 

A. 15 – 20 мкм

B. 0,25 – 1 мкм

C. 10 – 15 мкм

D. 5 – 10 мкм

E. 1 – 5 мкм

 

7. При метаплазії (переродженні) епітелію спостерігається порушення горизонтальної анізоморфії. При ушкодженні яких епітеліїв можна спостерігати це порушення?

 

A. Багатошарових перехідних

B. Псевдобагатошарових

C. Багатошарових плоских незроговілих

D. Багатошарових плоских зроговілих

E. Одношарових однорядних

 

8. Поверхня ротової порожнини вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. Яка ознака в першу чергу дозволяє віднести його до багатошарового?

 

A. Лише нижній ряд клітин контактує з базальною мембраною

B. Всі клітини контактують з базальною мембраною

C. Верхній ряд клітин контактує з базальною мембраною

D. Клітини не контактують з базальною мембраною

E. Всі клітини контактують між собою

 

9. 25. Під час експерименту на клітини подіяли колхіцином, що призвело до появи клітин із великими ядрами, що мали збільшену кількість хромосомних наборів. В якому періоді клітинного циклу перебувала клітина?

 

A. в постсинтетичному періоді

B. в синтетичному періоді

C. в пресинтетичному періоді

D. в періоді G-0

E. в інтерфазі

 

10. 64. В біоптаті жовтого тіла яєчника жінки спостерігаються клітини, від яких відокремлюються великі фрагменти цитоплазми, що містять “мікроядра” – частини ядра, оточені оболонкою. Як назіваються ці відокремлені структури?

 

A. залишкові тільця

B. нуклеосоми

C. ярерця

D. хромосомні тільця

E. апоптозні тільця

 

11. При ультрамiкроскопiчному дослiдженнi в цитоплазмi клітини виявлена овальна структура, яка оточена зовнiшньою гладкою та внутрішньою складчастою ( утворює кристи) мембранами. Яка фyнкцiя не характерна для цiєї структури?

 

A. участь в обмiнi води

B. пpодукування попередників стероїдних гормонів

C. депонувания iонів кальцiю

D. участi в синтезi АТФ

E. синтез олiгосахаридiв

 

12. При ультрамiкроспiчному дослiдженнi в цитоплазмi виявлена

структура, яка складається iз сукупностi канальцiв, мiшечкiв, цистерн, утворених суцiлъною біомембраною, до якої iз зовнiшньої сторони прикрiпленi рибосоми. Яку функцiю виконує ця структура?

 

A. синтезує ceкpеторні бiлки

B. синтезує ферменти глiколiзу

C. синтезує вуглеводи

D. синтезує тубулiн

E. синтезує лiпiди

 

13. У дорослої людини спостерігається аномалія розвитку, яка називається ахондроплазія – вкорочені кінцівки. В якій зоні метаепіфізарної пластинки не відбуваються мітотичні поділи хрящових клітин?

 

A. Зоні молодої кістки

B. Зоні стовпчастого хряща

C. Зоні незміненого хряща

D. Зоні пухирчастого хряща

 

14. Гормон росту (соматотропний гормон) стимулює ріст кісток. Які клітини кісткової тканини, на вашу думку, мають рецептори до соматотропного гормону?

 

A. Остеобласти

B. Остеоцити

C. Остеокласти

D. Преостеобласти

 

15. Хімічний фактор подіяв на плазмолему клітини. У результаті вона була частково зруйнована. Як називаються білки плазмолеми, які повністю пронизують біліпідний шар?

 

A. Структурні

B. Інтегральні

C. Периферичні

D. Напівінтегральні

 

16. При ультрамікроскопічному дослідженні м’язового волокна виявлено саркотубулярну систему структур, які оточують міофібрили. Які елементи входять до складу саркотубулярної системи (тріад) м’язових волокон?

 

A. Поперечні трубочки і канальці ендоплазматичної сітки

B. Термінальні цистерни

C. Поперечні трубочки і термінальні цистерни

D. Поперечні трубочки і канальці пластинчастого комплексу

 

17. При ультрамікроскопічному дослідженні м’язового волокна встановлено, що міофібрили оточені системою мембранних сплющених цистерн і трубочок, які утворюють навколо них своєрідну манжетку. Яку функцію виконують ці структури?

 

A. Є місцем приєднання голівок міозину

B. Акумулюють енергію

C. Депонують іони кальцію

D. Генерують потенціал дії

E. Депонують глікоген

 

18. В препараті лімфатичного вузла виявляється клітина овальної форми, з ексцентрично розташованим ядром, конденсований хроматин якого має радіальну структуру. Цитоплазма різко базофільна, з перинуклеарною світлою зоною, містить добре розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку. Яка це клітина?

 

A. Ретикулярна

B. Дендритна

C. Плазматична

D. В-лімфобласт

E. Т-хелпер

 

19. Лейкоцити, на відміну від еритроцитів, позбавлені пігменту, здатні до виходу за межі судин та мають ядра різних форм і органели. Яку форму мають ядра юних нейтрофілів?

 

A. Не мають певної форми

B. Округлу

C. Бобоподібну

D. У вигляді букви S

E. Ядро у вигляді кількох сегментів

 

20. Відомо, що цитоплазма відростків нейроцитів постійно переміщується. Як називається транспорт від перикаріона до терміналей?

 

A. Дендритний

B. Антероградний

C. Аксон ний

D. Ретроградний

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №16. Варіант №47 | Серія №16. Варіант №48 | Серія №17. Варіант №49 | Серія №2. Варіант №5 | Серія №17. Варіант №50 | Серія №17. Варіант №51 | Серія №18. Варіант №52 | Серія №18. Варіант №53 | Серія №18. Варіант №54 | Серія №19. Варіант №55 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №19. Варіант №56| Серія №20. Варіант №58

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.047 сек.)