Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №20. Варіант №59

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. При мікроскопічному дослідженні зародка визначається стінка поза зародкового органу, що утворена поза зародковими ектодермою та мезодермою. Визначте цей позазародковий орган.

 

A. Хоріон

B. Жовтковий мішок

C. Аллантоїс

D. Плацента

E. Амніон

 

2. В травматологічне відділення доставлений постраждалий в якого виявлено компресію хребців з ушкодженням міжхребцевих дисків. Яка хрящова тканина зазнала ушкодження?

 

A. гіалінова суглобова

B. волокниста

C. гіалінова

D. еластична

 

3. На гістологічному препараті видно зародок людини на стадії гаструли. Який тип гаструляції у людини?

 

A. інвагінація та імміграція

B. імміграція

C. інвагінація

D. деламінація

E. епіболія

 

4. На гістологічному препараті пухкої сполучної тканини знайдено відносно великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Що це за клітини?

 

A. Тканинні базофіли (тучні клітини).

B. Плазмоцити

C. Макрофаги

D. Адипоцити

E. Фібробласти

 

5. В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноцитарний генез. Які це клітини?

 

A. Меланоцити

B. Кератиноцити базального шару

C. Клітини Лангерганса

D. Кератиноцити зернистого шару

E. Кератиноцити остистого шару

 

6. На гістологічному препараті виявляється чутливе нервове закінчення, яке складається з 10-12 тонких коротких посмугованих м’язових волокон, оточених сполучнотканинною внутрішньою капсулою. Яке це закінчення?

 

A. Некапсульоване

B. Невільне

C. Нервово-м’язове веретено.

D. Вільне

E. Капсульоване

 

7. Поверхня ротової порожнини вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. Яка ознака в першу чергу дозволяє віднести його до багатошарового?

 

A. Всі клітини контактують з базальною мембраною

B. Лише нижній ряд клітин контактує з базальною мембраною

C. Верхній ряд клітин контактує з базальною мембраною

D. Всі клітини контактують між собою

E. Клітини не контактують з базальною мембраною

 

8. У дівчини 15 років відбувся хімічний опік верхньої поверхні язика. Який епітелій ушкоджений при цьому?

 

A. Одношаровий багаторядний війчастий

B. Багатошаровий плоский незроговілий

C. Одношаровий плоский

D. Перехідний

E. Одношаровий низькопризматичний

 

9. 34. Під час поділу материнської клітини утворились дочірні клітини, які мають гаплоїдний набір хромосом. Як називається такий механізм поділу?

 

A. мітоз

B. ендомітоз

C. мейоз

D. амітоз

E. некроз

 

10. 32. Під час поділу материнської клітини утворились дочірні клітини, які мають диплоїдний набір хромосом. Як називається такий механізм поділу?

 

A. амітоз

B. мітоз

C. ендомітоз

D. некроз

E. мейоз

 

11. При пригніченні функції рибосом в клітині припиняється синтез одного з основних класів сполук, що продукуються клітинами. Яку функцію виконують рибосоми в клітинах?

 

A. Синтез ліпідів

B. Синтез вуглеводів

C. Синтез РНК

D. Синтез глікозаміногліканів

E. Синтез білків

 

12. При субмікроскопічному дослідженні клітини в її цитоплазмі виявлена структура, яка складається із замкненої сукупності канальців, мішечків та цистерн, утворених суцільною біомембраною. Яку функцію виконує ця структура ?

 

A. синтез білків для потреб клітини

B. синтез секреторних білків

C. синтез АТФ

D. метаболізм вуглеводів і ліпідів

E. внутрішньоклітинне травлення

 

13. Нульовий потенціал – відсутність навантаження на кісткову тканину (тривала імобілізація, стан невагомості) обумовлює посилене розсмоктування кісток. Функція яких клітин активізується за даних умов?

 

A. Остеобластів

B. Остеокластів

C. Остеоцитів

D. Преостеобластів

 

14. В процесі життя людини відбувається пластична перебудова кісток. При цьому спостерігається п’єзоелектричний ефект – різниця потенціалів на увігнутій та опуклій поверхнях кісткових пластинок. Процеси резорбції кістки пов’язані з позитивними зарядами. Які клітини кісткової тканини концентруються на поверхнях з позитивними зарядами?

 

A. Остеобласти

B. Остеоцити

C. Остеокласти

D. Преостеобласти

 

15. У деяких хворих на цукровий діабет порушена властивість рецепторів плазмолеми приєднувати молекули інсуліну. Які молекули, що складають клітинну оболонку, мають функцію рецепторів?

 

A. Холестерин

B. Фосфоліпіди

C. Полісахариди

D. Олігосахариди

E. Білки

 

16. Структурно-функціональною одиницею міофібрили є саркомер. Яка структура саркомеру складається з альфа-актиніну, десміну, віментину?

 

A. Н-зона

B. М-лінія

C. Тонкий філамент

D. Товстий філамент

E. Z-пластинка

 

17. Проведено ультрамікроскопічне дослідження препарата скелетної м’язової тканини, побудованої із м’язових волокон. Що є одиницею міофібрили м’язового волокна?

 

A. Диск І

B. Диск А

C. Актинові нитки

D. Саркомер

E. Міозинові нитки

 

18. Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на даний антиген. При введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

 

A. Базофілів

B. В-лімфоцитів

C. Моноцитів

D. Еозинофілів

E. Т-лімфоцитів

 

19. Чоловікові 30 років було проведено вивчення стану периферичної крові. Які показники формули крові цього пацієнта виходили за межі норми та вказували на можливу появу патологічного процесу?

 

A. Еозинофіли – 4 %

B. Моноцити – 5 %

C. Паличкоядерні нейтрофіли –15 %

D. Нейтрофіли – 60 %

E. Базофіли – 0,5%

 

20. Однією зі структур нейроплазмі є базофільно субстанція. Якою органелою її називали до того, як її почали вивчати за допомогою електронного мікроскопа?

 

A. Спеціальна органела

B. Субмікроскопічна органела

C. Органела загального призначення

D. Немембранна органела

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №17. Варіант №49 | Серія №2. Варіант №5 | Серія №17. Варіант №50 | Серія №17. Варіант №51 | Серія №18. Варіант №52 | Серія №18. Варіант №53 | Серія №18. Варіант №54 | Серія №19. Варіант №55 | Серія №19. Варіант №56 | Серія №19. Варіант №57 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №20. Варіант №58| Серія №2. Варіант №6

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.045 сек.)