Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порушення порядку здійснення операцій з валютними цінностями, здійснення яких потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Читайте также:
  1. III. Етапи здійснення соціального супроводу
  2. Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій.
  3. Бухгалтерський облікурахування експортних операцій
  4. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій
  5. Визначення. Розділеними різницями першого порядку називається відношення
  6. Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном
  7. Відповідальність за порушення валютного законодавства

Згідно з п. 4 ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. За здійснення операцій з валютними цінностями без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України на резидентів, нерезидентів, винних у порушенні валютного законодавства, органами валютного контролю може бути накладений штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку на день здійснення таких операцій.

Порушеннями при здійсненні валютних операцій можуть бути:

1. Вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей без індивідуальної ліцензії Національного банку України. Одразу необхідно зауважити, що не всі операції з вивезення, переказування та пересилання валютних цінностей за межі України повинні здійснюватися з ліцензією. Без ліцензії Національного банку можуть здійснюватись такі операції:

- вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами-резидентами іноземної валюти на суму, що визначається Національним банком України;

- вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами-резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах;

- платежі у іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав за винятком оплати валютних цінностей та за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя;

- платежі у іноземній валюті за межі України у вигляді процентів за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;

- вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності.

Слід зауважити, що норми вільного (без ліцензії) вивезення і пе­ресилання іноземної валюти за кордон передбачені Інструкцією про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затв. постановою Правління Національного банку України від 12 липня 2000 р. № 283. Готівкова іноземна валюта на суму, що перевищує встановлені зазначеною Інструкцією норми, підлягає переказуванню через уповноважений банк України до іноземного банку або може бути вивезена на підставі ліцензії Національного банку України.

2.Надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені зако­нодавством межі, без індивідуальної ліцензії.

3.Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави без індивідуальної ліцензії.

Статтею 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" встановлено, що валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов'язань, якщо інше не передбачено самим Декретом та іншими актами валютного законодавства України.

4.Розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України без індивідуальної ліцензії.

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" необхідність отримання ліцензії передбачена не у всіх випадках відкриття рахунків за кордоном. Так, без індивідуальної ліцензії відбувається: відкриття фізичними особами-резидентами рахунків у іноземній валюті на час їх перебування за кордоном; відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками; відкриття рахунків у іноземній валюті резидентами, зазначеними в абз. 4 п. 5 ст. 1 Декрету, тобто представництвами України за кордоном (див. Положення про порядок видачі

Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затв. постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 р. № 485).

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 205 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Правові засади і напрями правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності | Зовнішньоекономічні договори (контракти) та право, що до них застосовується | Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності | Поняття та зміст валютного регулювання і валютного контролю | Адміністративні методи валютного регулювання. | Загальна характеристика валютних правовідносин | Правове регулювання основних видів валютних операцій | Відповідальність за порушення валютного законодавства |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Правопорушення, пов'язані з порушенням уповноваженими банками валютного законодавства.| Тема 11. Правові засади забезпечення економічної конкуренції в Україні

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)