Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правопорушення, пов'язані з порушенням уповноваженими банками валютного законодавства.

Застосування відповідальності за порушення валютного законодавства до уповноважених банків має ряд особливостей, що пов'язані зі спеціальним статусом останніх у валютних правовідносинах. Відповідальність уповноважених банків характеризується такими складовими, як: по-перше, відповідальність самих банків за порушення правил здійснення валютних операцій, оскільки вони є повноцінними учасниками валютних правовідносин, по-друге, відповідальність за невиконання функцій агента валютного контролю, адже уповноважені банки зобов'язані здійснювати контроль за валютними операціями інших учасників валютних правовідносин.

Аналіз нормативно-правових актів, у яких передбачено засто­сування відповідальності до уповноважених банків за порушення чинного валютного законодавства, дає підстави розподілити всі види валютних правопорушень уповноважених банків на дві групи. До першої групи відносяться правопорушення, які вчиняються банком як учасником валютних операцій, а до другої — ті, що здійснюються ним як агентом валютного контролю.

Серед валютних правопорушень, що здійснюються банком у процесі його діяльності, тобто коли банк є учасником валютної операції, можна виділити такі:

1) недотримання банком правил купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та міжнародних валютних ринках;

2) невиконання вимог чинного законодавства України під час здійснення розрахунків у валюті України через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, що відкриті в уповноважених банках;

3)порушення встановлених вимог щодо використання готівкової іноземної валюти на території України;

4)невиконання встановлених вимог щодо використання режимів рахунків резидентів і нерезидентів в іноземній валюті та рахунків нерезидентів (представництв нерезидентів) у валюті України;

5)недотримання правил купівлі-продажу готівкової іноземної валюти через каси та пункти обміну іноземної валюти;

6)недотримання достовірності та встановленого порядку формування та подання до Національного банку та його територіальних управлінь звітності про валютні операції;

7)порушення правил торгівлі банківськими металами та вимог щодо відкриття та використання рахунків у банківських металах, що відкриті в уповноважених банках України, та металевих рахунків, відкритих у банках-нерезидентах;

8)порушення правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученнями фізичних осіб і отримання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти;

9)недотримання обмежень щодо використання на території України іноземної валюти як застави;

10) невиконання встановлених вимог щодо декларування валютних цінностей, які належать банку та знаходяться за межами України.

Другу групу валютних правопорушень становлять ті, які банк може здійснити при виконанні ним функцій агента валютного контролю. До них відносяться:

1)невиконання встановлених вимог щодо обов'язкового продажу коштів у іноземній валюті, які надійшли на рахунки клієнтів уповноваженого банку;

2)недотримання вимог чинного законодавства України під час проведення розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями клієнтів банку;

3)недотримання вимог чинного законодавства України під час проведення розрахунків клієнтів у разі застосування до них або їх контрагентів-нерезидентів спеціальних санкцій згідно зі ст. 37 Закону України від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність";

4)невиконання контрольних функцій при обслуговуванні кредитів, позик в іноземній валюті, що отримані клієнтами від нерезидентів;

5)порушення вимог чинного законодавства України під час здійснення за дорученням клієнтів операцій з переказування валютних цінностей за межі України;

6)невиконання функцій агента валютного контролю за експортно-імпортними операціями.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 156 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Характеристика договору факторингу. | Правові засади і напрями правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності | Зовнішньоекономічні договори (контракти) та право, що до них застосовується | Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності | Поняття та зміст валютного регулювання і валютного контролю | Адміністративні методи валютного регулювання. | Загальна характеристика валютних правовідносин | Правове регулювання основних видів валютних операцій |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Відповідальність за порушення валютного законодавства| Порушення порядку здійснення операцій з валютними цінностями, здійснення яких потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)