Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз ситуації на підприємстві

Читайте также:
  1. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
  2. Аналіз грошових потоків кредитного ринку
  3. Аналіз дитячих творів.
  4. Аналіз діяльності депозитарних установ, та вимог щодо їх автоматизованих систем
  5. Аналіз діяльності комерційних банків в складі кредитної системи України
  6. Аналіз діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг
  7. Аналіз діяльності ломбардів в системі економічного кредитування

Оцінка діяльності підприємства, його структурних підрозділів (центрів відповідальності), а також дій менеджерів провадиться за допомогою аналізу відхилень, що є одним з основних інструментів контроллинга. Інформація про відхилення від плану (нормативу) сприяє підвищенню рівня аналізу фактичного положення справ на промислових підприємствах регіону, здійснюваного керівниками всіх рівнів керування, а також забезпечує в обліковій системі підприємств основу для контролю бюджетів. Варто вказати, що в центрі уваги керівництва й у центрі його діяльності повинна бути причина відхилення, а не саме відхилення. Причини відхилень можуть критися в дефектах функціонування, планування або нормування.

У цей час зложилася ситуація, що споконвічно утрудняє встановлення істини відносно обґрунтованості причин невиконання норм витрат на продукцію. Справа в тому, що на багатьох підприємствах інформація про відхилення, що мають місце, формується в більшій мері для цілей звітності, ніж для цілей керування. А це, у свою чергу, спричиняє безконтрольність стосовно використання витрат на підприємстві й незнання керівництва про сформовану ситуацію, у якій реально перебуває підприємство, що не може благоприятствовать розвитку його діяльності, а отже й одержанню намічених результатів.

У цьому зв'язку реалізація процедур контроллинга по визначенню впливу відхилень витрат і чистого виторгу на величину алгоритму «витрати - прибуток» буде сприяти створенню інформаційної бази для прийняття управлінських рішень у частині розвитку ділової активності й удосконалювання процесів виробництва на підприємствах. Крім того, формування й використання по відхиленнях від плану (нормативу) дозволить підвищити аналітичність і оперативність обліку витрат, скоротити витрати на виробництво продукції, оптимізувати прибуток.

Виявлення й порівняння факторів, що сприяють або перешкоджають досягненню кінцевого результату діяльності, є певною стадією контролю, що припускає здійснення посадовими особами наступних дій:

- виявлення відхилень;

- аналіз їхніх причин;

- визначення ступеня впливу відхилень на рентабельність і платоспроможність;

- здійснення заходів щодо регулювання ситуації й внесенню коректив у бюджети й плани підприємства.

Виходячи із сутності алгоритму «витрати - прибуток», в основі якої лежить взаємозв'язок витрат і виторгу (доходу), виділимо основні напрямки вивчення відхилень від плану (нормативу). Це розрахунок відхилень витрат на сировину й основні матеріали й розрахунок відхилень чистого виторгу від реалізації продукції. Розглянемо кожне із зазначених напрямків і визначимо послідовність і комплекс робіт підсистеми контроллинга по визначенню цих відхилень.


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 154 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЛЕКЦІЯ 1. КОНТРОЛІНГ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ | Порівняльна характеристика оперативного і стратегічного контролінга | Характеристи об’єктів контролінга | Класифікація витрат по основних ознаках | ЛЕКЦІЯ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГ | Угруповання видів витрат по статтях відповідно до визначальних факторів | Види бюджетів і сфера їх застосування | ТЕМА 5. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ | Розрахунок відхилень чистого виторгу від реалізації продукції | Концептуальні основи стратегічного контролінгу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вивчення цілей і пріоритетів розвитку підприємства| Розрахунок відхилень витрат на сировину й основні матеріали

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.005 сек.)