Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характеристи об’єктів контролінга

Читайте также:
  1. I I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
  2. I. Общая характеристика монголоидной расы.
  3. I. Общая характеристика.
  4. I. Психолого-педагогическая характеристика класса
  5. I.Характеристика предприятия.
  6. II. Товарные запасы. Характеристика, классификация, факторы, влияющие на размер товарных запасов
  7. II.7.1. Общая характеристика внимания
Об’єкти управлінського обліку Характеристика об’єктів  
Виробничі ресурси, що забезпечують працю людей у процесі господарської діяльності підприємства - Основні фонди – це засобу праці (машини, устаткування, виробничі будинки і т.д.); їхній рух, стан і використання; - Нематеріальні активи – об’єкти довгострокового вкладення (право користування землею, комп’ютерні програми, ліцензії і т.д.); їхній рух, стан і використання; - Матеріальні ресурси – предмети праці, що піддають обробці за допомогою засобів праці
Господарські процеси і їхні результати, що відбивають єдинство витрат і результатів у ході здійснення виробничої діяльності підприємства - Організаційний процес: участь у формуванні організаційної структури підприємства; організація руху інформаційних потоків між відділами і службами підприємства з прямою і зворотним зв’язком, що забезпечує дієвість усіх функцій керування; - Процес постачання: забезпечення виробництва сировинними ресурсами, допоміжними матеріалами, запасними частинами, їхньому збереженню, а також маркетингова діяльність, зв’язана з цими процесами; - Процеси виробництва: процеси, обумовлені технологією виробництва продукції, операції по севершенствованию выпускаеомой продукції і розробці нових видів товарів; - Процес збуту: збутова операції, засновані на результатах маркетингових досліджень по формуванню збуту продукції, контроль якості продукції, що випускається.

 

Класифікація об’єктів контролінга повинна відповідати основного цілям керування. Виходячи з цього, їхнє угруповання може бути представлена в різних интерпритациях, що відповідають запитам менеджерів рівнів керування підприємством.

Тим часом, споконвічним елементом діяльності будь-якого підприємства є витрати, що вже зроблені або тільки плануються. За розміри затрат на підприємстві несуть відповідальність менеджери різних рівнів керування (центрів відповідальності). Отже, об’єктами контролінга є витрати і центри відповідальності.

 

2.2. Поняття витрат і необхідність їхньої класифікації

У вітчизняній економічній літературі терміни «витрати», «затрати» і «собівартість» сприймаються як синоніми. У бухгалтерському обліку і фінансово-господарському контролі ринкової економіки правильна анногоація понять спрямована на достовірне формування фінансового результату (прибутку і збитку). Найбільш узагальнюючим поняттям, що відноситься як до витрат, так і затрат, сприймаються іздержки. Під іздержками розуміється грошовий вимір суми витрат, використовуваних з якоюсь метою. Такої точки зору притримується відомий американський дослідник Ентоні Р., який ототожнює поняття «іздержки» і «собівартість».

Витрати – анно невизначене слово в керуванні, що визначається сумою витрат, понесених підприємством (господарюючим суб'єктом) у момент придбання товарів або послуг. Воно уживається в безлічі різних значень. Слово «cost» (вартість, витрати, витрати) здобуває більш анног значення, коли воно супроводжується визначенням: прямі витрати; непрямі витрати і т.д.Для розуміння того, як керувати витратами і які вигоди вони за собою спричинять, необхідна научно-обоснованная класифікація витрат. Класифікація не виконує формальну роль, а є найважливішим елементом для побудови системи керування витратами і прийняття управлінських рішень.

Закордонна практика дає різні методи класифікації витрат, що використовуються в системах обліку витрат і керування ними (табл. 2.2).

Таблиця 2.2


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 131 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЛЕКЦІЯ 1. КОНТРОЛІНГ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ | ЛЕКЦІЯ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГ | Угруповання видів витрат по статтях відповідно до визначальних факторів | Види бюджетів і сфера їх застосування | ТЕМА 5. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ | Вивчення цілей і пріоритетів розвитку підприємства | Аналіз ситуації на підприємстві | Розрахунок відхилень витрат на сировину й основні матеріали | Розрахунок відхилень чистого виторгу від реалізації продукції | Концептуальні основи стратегічного контролінгу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Порівняльна характеристика оперативного і стратегічного контролінга| Класифікація витрат по основних ознаках

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.011 сек.)