Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз грошових потоків кредитного ринку

Читайте также:
  1. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
  2. Аналіз дитячих творів.
  3. Аналіз діяльності депозитарних установ, та вимог щодо їх автоматизованих систем
  4. Аналіз діяльності комерційних банків в складі кредитної системи України
  5. Аналіз діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг
  6. Аналіз діяльності ломбардів в системі економічного кредитування
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Грошові потоки, що відображають функціонування кредитного ринку, характеризуються досить складними схемами руху фінансових ресурсів. На кредитному ринку центром концентрації і координації руху грошових потоків виступає комерційний банк. Грошові потоки кредитного ринку представлені на рисунку 2.

Грошові потоки комерційного банку, який є центром концентрації і основним суб`єктом управління позичковим фондом, включають три групи фінансових відносин: формування і використання позичкового фонду, здійснення розрахунків, взаємовідносини з ринком цінних паперів.

Взаємовідносини в сфері грошового ринку і, відповідно, грошові потоки носять двосторонній характер. Вхідні потоки банків відображають процес формування позичкового фонду, погашення заборгованості з виданих кредитів і сплату процентів за користування ними. Вихідні потоки характеризують видачу позичок, повернення залучених банком коштів і сплату процентів за їх використання. Грошові потоки комерційних банків, що відображають розрахунково-касове обслуговування клієнтів, характеризують переміщення фінансових ресурсів між окремими суб`єктами і не відносяться до потоків кредитного ринку. Крім взаємовідносин з клієнтами у комерційного банку виділяються внутрішні грошові потоки фінансового ринку. Це залучення ресурсів на ринку цінних паперів, та інвестування коштів в цінні папери інших емітентів.


 
 


Таким чином комерційний банк виступає в ролі фінансового посередника. Однак це зовсім не означає, що він виконує пасивні функції перерозподілу ресурсів на умовах поворотності. Як фінансовий інститут він є комерційною структурою, метою діяльності якої є отримання прибутку. Звідси основні завдання його діяльності - збереження та примноження свого кредитного потенціалу та забезпечення ефективного його використання.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 213 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Конгресс приурочен к Всемирному дню статистики 20 октября 2015 г. | Именные премии | НАЗВАНИЕ СТАТЬИ | Аналіз діяльності комерційних банків в складі кредитної системи України | Спеціалізовані кредитно-фінансові установи | Етапи емісія акцій ВАТ під час реорганізації товариств | Порядок проведення Аукціону | Аналіз діяльності депозитарних установ, та вимог щодо їх автоматизованих систем | Аналіз функцій депозитарних установ | Викуп емітентом ЦП власного випуску |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поняття кредиту, та його класифікація.| КРЕДИТНА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА КРЕДИТНОГО РИНКУ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.018 сек.)