Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття кредиту, та його класифікація.

Читайте также:
  1. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Поняття про бюджет. Мета складання бюджетів
  2. Визначте зміст поняття «методи навчання». Обґрунтуйте роль цих методів в організації навчального процесу.
  3. Визначте спільне і відмінне між поняттями «мотив» і «стимул».
  4. Включення в поняття договору поставки вказівки про передання товарів "в обумовлений строк чи строки" дозволяє назвати ще ряд особливостей цього договору.
  5. Загальні поняття про бюджети та бюджетування
  6. Загальні поняття та термінологія
  7. Нормативно-правовий акт, його поняття та ознаки.
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

КРЕДИТНИЙ РИНОК ТА ЙОГО СТУКТУРА

Кредитний ринок як складова частина фінансового ринку

За організацією торгівлі фінансовий ринок поділяється на кредитний та ринок цінних паперів. Кредитний ринок відображає ту частину фінансового ринку, яка функціонує на основі укладення кредитних угод. Він носить договірний характер. Кредитний ринок поділяється на ринок грошових ресурсів і ринок боргових зобов'язань.

Кредитний ринок - це синтез ринків різноманітних платіжних засобів. Кредитні угоди опосередковуються:

- кредитними інститутами (комерційними банками чи іншими установами;

- інвестиційними чи аналогічними організаціями, що забезпечують випуск та рух різних боргових зобов'язань, які реалізуються на ринку цінних паперів.

Поняття кредиту, та його класифікація.

Кредит як форма фінансових відносин відображає використання на поворотній і платній основі тимчасово вільних фінансових ресурсів. Він поділяється на комерційний і банківський.

Комерційний кредит відображає взаємовідносини купівлі-продажу між суб`єктами господарювання з відстрочкою платежу. Він оформлюється борговим зобов’язанням - векселем. Надання комерційного кредиту не передбачає руху грошових потоків, вони мають місце тільки при сплаті заборгованості у встановлені терміни.

Банківський кредит являє форму взаємовідносин між позичальниками і спеціалізованими кредитними установами, сукупність яких складає кредитну систему.

Банківський кредит - це економічні відносини в процесі яких банки надають позичальникам грошові засоби при умові їх повернення на комерційній основі.

Форми банківського кредиту:

1) Терміновий кредит - це кредит, який надається повністю на початку строку. Тому процент за таким кредитом нараховується з розрахунку всієї суми, а основна сума погашається періодичними чи одноразовим платежем в кінці строку.

2) Кредит по овердрафту - це безстроковий кредит, при якому компанія може отримати позику за першою вимогою під процент, відповідно до умов договору, що перевищує базову процентну ставку і розраховується щоденно. Кредит по овердрафту може бути анульований з ініціативи банку у будь-який момент.

3) Кредитна лінія - зобов'язання банка надати обумовлену в договорі суму за вимогою позичальника.

Кредитна лінія відкривається на певний строк і не може бути анульована впродовж даного терміну. У випадку необхідності кредитна лінія використовується компаніями як додаткове джерело фінансування.

4) І кредитна лінія і овердрафти можуть мати вигляд револьверного кредиту, при якому позичальник може постійно використовувати та погашати суми в межах обумовленої суми кредиту. Наприклад, якщо банк відкрив для компанії кредитну лінію з револьверним кредитом на три роки на суму 30 млн. грн., то компанія може получити всі 30 млн. грн. на три місяці . Револьверний кредит позичальник використовує більш короткий термін. Коли по закінченню трьох місяців сума погашається, позичальник може автоматично поновити кредит на суму до 30 млн.

5) Синдицьований кредит. Угода про традиційний терміновий банківський кредит укладається між банком і компанією, тобто в ньому бере участь дві сторони:

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 168 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Конгресс приурочен к Всемирному дню статистики 20 октября 2015 г. | Именные премии | КРЕДИТНА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА КРЕДИТНОГО РИНКУ | Аналіз діяльності комерційних банків в складі кредитної системи України | Спеціалізовані кредитно-фінансові установи | Етапи емісія акцій ВАТ під час реорганізації товариств | Порядок проведення Аукціону | Аналіз діяльності депозитарних установ, та вимог щодо їх автоматизованих систем | Аналіз функцій депозитарних установ | Викуп емітентом ЦП власного випуску |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ| Аналіз грошових потоків кредитного ринку

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.027 сек.)