Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз діяльності депозитарних установ, та вимог щодо їх автоматизованих систем

Читайте также:
  1. A) Процес узгодження додаткових вимог;
  2. B.3.2 Модель системы менеджмента БТиОЗ
  3. D. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
  4. I. 2. 2. Современная психология и ее место в системе наук
  5. I. Тема и её актуальность: «Системная красная волчанка. Системная склеродермия. Дерматомиозит» (СКВ, ССД, ДМ).
  6. II. Мотивація навчальної діяльності
  7. III. СИСТЕМЫ УБЕЖДЕНИЙ И ГЛУБИННЫЕ УБЕЖДЕНИЯ
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Терміни:

Депозитарій ЦП -юридична особа, створена у формі відкритого акціонерного товариства, що має Дозвіл на здійснення професійної депозитарної діяльності. Кліринг та розрахунки за угодами щодо ЦП здійснюють виключно депозитарії. У разі отримання Дозволу на здійснення професійної розрахунково-клірингової діяльності депозитарій набуває статусу клірингового депозитарію. Зберігач ЦП- визнаються торговці цінними паперами та комерційні банки, що мають Дозвіл на здійснення професійної депозитарної діяльності.

Депозитарна установа- зберігач або депозитарій ЦП. У разі отримання Дозволу на здійснення професійної діяльності з ведення реєстру власників ІЦП депозитарна установа має право виконувати функції реєстратора.

Бездокументарна форма цінного паперу - здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папір.

Рахунки у цінних паперах - рахунки, що ведуться зберігачами для власників цінних паперів та депозитаріями для зберігачів щодо обслуговування операцій з цінними паперами.

Глобальний сертифікат - документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі, який підтверджує право на здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі;

Депонент - юридична або фізична особа, яка користується послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах.

 

Мета створення депозитарної системи:

- ведення та обслуговування електронного обігу цінних паперів (ЦП),

- не матеріалізація чи знерухомлення матеріальних ЦП,

- обслуговування обігу ЦП у формі записів на рахунках в системі електронного обігу ЦП.

Сфера діяльності системи Національного депозитарія:

- стандартизація обліку ЦП відповідно до міжнародних стандартів,

- уніфікація документообігу при здійсненні операцій з ЦП та нумерація ЦП відповідно до міжнародних стандартів,

- зберігання усіх видів ЦП,

- реальна поставка чи переміщення з рахунку цінних паперів у відповідності з інструкціями клієнтів,

- акумулювання доходів (дивідендів, відсоткових виплат і т. п.) за цінними паперами, прийнятими на обслуговування системою, та їх розподіл між рахунками,

- регламентація та обслуговування механізмів боргу та застави для ЦП, які прийняті на обслуговування системою,

- надання послуг з виконання обов’язків номінального утримувача іменних цінних паперів, які прийняті на обслуговування системою,

- розробка, впровадження, обслуговування та підтримка комп’ютеризованих систем безготівкових рахунків для цінних паперів та грошових виплат, зв’язаних з банківськими та/чи іншими системами грошового клірингу на щоденній чи іншій регулярній основі.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 224 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Конгресс приурочен к Всемирному дню статистики 20 октября 2015 г. | Именные премии | НАЗВАНИЕ СТАТЬИ | Поняття кредиту, та його класифікація. | Аналіз грошових потоків кредитного ринку | КРЕДИТНА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА КРЕДИТНОГО РИНКУ | Аналіз діяльності комерційних банків в складі кредитної системи України | Спеціалізовані кредитно-фінансові установи | Етапи емісія акцій ВАТ під час реорганізації товариств | Викуп емітентом ЦП власного випуску |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Порядок проведення Аукціону| Аналіз функцій депозитарних установ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.028 сек.)