Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №3. Варіант №8

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. При мікроскопічному дослідженні зародка курки визначається жовтковий мішок. Вкажіть основну функцію даного органа.

 

A. захисна.

B. трофічна,

C. екскреторна,

D. кровотворна,

E. продукція навколоплідних вод,

 

2. В гістологічному препараті тканини не виявлено судин. Яка це тканина ?

 

A. Хрящова

B. Кісткова

C. Сполучна

D. М’язова

E. Нервова

 

3. На мікропрепараті зародка людини, взятого з мимовільного викидня, виявлено зародковий щиток, у якому розпізнаються два шари клітин: ендо- і ектодерму. На якому етапі ембріонального розвитку перебуває ембріон?

 

A. гаструляції

B. нейруляції

C. органогенезу

D. гістогенезу

E. дроблення

 

4. Після лікуванні пошкодженого ахілового сухожилку у хворого відновилася його функція. Яким шляхом відбулася регенерація сухожилку?

 

A. . Заміни розриву м’язовою тканиною

B. Синтезу волокнистого хрящу

C. Синтезу щільної неоформленої сполучної тканини

D. Синтезу колагенових волокон

E. Синтезу гіалінового хрящу

 

5. Провідну роль у формуванні судинної фази запалення відіграє гістамін. Яка клітина пухкої сполучної тканини виробляє гістамін?

 

A. плазмоцит

B. тканинний базофіл

C. фібробласт

D. макрофаг

E. фіброцит

 

6. На гістологічному препараті нервової тканини виявляються мієлінові та безмієлінові нервові волокна. Вкажіть, що є характерним для без мієлінового нервового волокна?

 

A. Відсутність вузлових перетяжок

B. Наявність міжвузлових сегментів

C. Наявність насічок мієліну

D. Наявність вузлових перетяжок

E. Наявність без мієлінової оболонки

 

7. При дослідженні епітелію з’ясувалося, що він складається з кількох шарів клітин. Епітеліоцити зовнішнього шару не мають ядер. Яке джерело розвитку цього епітелію?

 

A. Ентодерма

B. Ектодерма

C. Вентральна мезодерма

D. Проміжна мезодерма

E. Мезенхіма

 

8. При обстеженні новонародженого виявлено аномалії розвитку шкірного епітелію. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

 

A. Плакоди

B. Мезодерма

C. Ентодерма

D. Ектодерма

E. Гангліозна пластинка

 

9. 59. В результаті дії на клітини печінки ушкоджувальних чинників в багатьох клітинах спостерігається набрякання мітохондрій, вакуолізація цистерн ендоплазматичної сітки, збільшення числа лізосом. Явище, що спостерігається має назву:

 

A. ендомітоз

B. некроз

C. мейоз

D. апоптоз

E. мітоз

 

10. 11. В експериментіті в клітинному матеріалі з допомогою гістохімічних методів потрібно ідентифікувати хроматин. Який хімічний склад хроматину ?

 

A. сполучення РНК з гістоновими та негістоновими білками

B. сполучення РНК з гістонами та ліпідами

C. сполучення ДНК з вуглеводами та ліпідами

D. сполучення ДНК з гістонами та ліпідами

E. сполучення ДНК з РНК та білками

 

11. На препараті представлені клітини, які активно синтезують білок. Чим пояснити базофільне забарвлення цитоплазми цих клітин?

 

A. Наявністю великої кількості рибосом

B. Наявністю великої кількості лізосом

C. Добре розвинутим комплексом Гольджі

D. Добре розвинутою агранулярною ендоплазматичною сіткою

E. Наявністю великої кількості мітохондрій

 

12. При субмікроскопічному дослідженні у цитоплазмі клітини виявлена двомембранна структура овальної форми, яка заповнена гомогенною дрібнозернистою речовиною (матриксом). Що являють собою гранули матриксу ?

 

A. т – РНК

B. ДНК

C. пероксисоми

D. рибосоми

E. оксисоми

 

13. Третій етап прямого остеогенезу полягає у звапнуванні міжклітинної речовини кісткової тканини. Які мінеральні солі, в першу чергу, необхідні для цього процесу?

 

A. Солі марганцю

B. Солі срібла

C. Солі кальцію

D. Солі магнію

E. Солі калію

 

14. При хрящовому остеогенезі спочатку виникає хрящова модель трубчастої кістки. Якою хрящовою тканиною утворена ця модель?

 

A. Гіаліновою

B. Еластичною

C. Гіаліновою суглобовою

D. Волокнистою

 

15. При ультрамікроскопічному дослідженні клітин печінки було

виявлено порушення клітинного транспору. Яка з перерахованих відповідей найбільш повно відображає процес екскреції?

 

A. Виділення з клітини продуктів синтезу

B. Поглинання частинок рідини

C. Поглинання крупних твердих частинок

D. Виділення з клітини токсичних або шкідливих продуктів метаболізму

 

16. Проведено ультрамікроскопічне дослідження препарата скелетної м’язової тканини, побудованої із м’язових волокон. На які органели загального призначення особливо багаті м’язові волокна скелетної м’язової тканини?

 

A. На лізосоми

B. На рибосоми

C. На елементи пластинчастого комплексу

D. На мікротрубочки

E. На мітохондрії

 

17. Проведено ультрамікроскопічне дослідження препарата скелетної м’язової тканини, побудованої із м’язових волокон. Що є одиницею міофібрили м’язового волокна?

 

A. Саркомер

B. Диск А

C. Диск І

D. Актинові нитки

E. Міозинові нитки

 

18. В опікове відділення потрапив хворий з глибокими опіками, якому в процесі лікування була проведена пересадка шкірного трансплантата. На 7 добу після операції були виявлені ознаки відторгнення трансплантата. Які клітини крові беруть основну участь у відторгненні ?

 

A. Моноцити

B. Тромбоцити

C. Еритроцити

D. В-лімфоцити

E. Т-лімфоцити

 

19. За результатами вивчення стану периферичної крові новонародженого немовляти лікар-лаборант допоміг акушер-гінекологам та мікропедіатрам установити його генетичну стать. За якими ознаками це встановлено?

 

A. За явищем пойкілоцитозу

B. За кількістю еритроцитів

C. За наявністю сателітів ядер в нейтрофілах

D. За наявністю специфічних гранул в еозинофілах

E. За наявністю мікроцитів і макроцитів

 

20. На гістологічному препараті виявляються нервові клітини з одним відростком. Як називаються ці клітини?

 

A. Псевдоуніполярні

B. Біполярні

C. Мультиполярні

D. Уніполярні

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №18. Варіант №52 | Серія №18. Варіант №53 | Серія №18. Варіант №54 | Серія №19. Варіант №55 | Серія №19. Варіант №56 | Серія №19. Варіант №57 | Серія №20. Варіант №58 | Серія №20. Варіант №59 | Серія №2. Варіант №6 | Серія №20. Варіант №60 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №3. Варіант №7| Серія №3. Варіант №9

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.088 сек.)