Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №20. Варіант №60

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. На гістологічному препараті видно зародок курки на стадії дроблення. Який тип дроблення характерний для птахів?

 

A. дискоідалне

B. повне рівномірне

C. повне не рівномірне асинхронне

D. повне не рівномірне

 

2. Як відомо, хрящова тканина має тільки один клітинний диферон. Яка клітина не належить до клітин хрящового диферону?

 

A. прехондробласт

B. фібробласт

C. хондроцит

D. хондробласт

 

3. На ранніх етапах розвитку зародка людини виникає аллантоіс, який вростає в амніотичну ніжку. Які структури будуть розвиватись із цього провізорного органу?

 

A. плацента

B. пуповина

C. амніон

D. хоріон

E. жовтковий мішок

 

4. На гістологічному препараті пухкої сполучної тканини знайдено відносно великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Що це за клітини?

 

A. Фібробласти

B. Адипоцити

C. Плазмоцити

D. Макрофаги

E. Тканинні базофіли (тучні клітини).

 

5. Після радіаційного опромінення у хворого зруйновані стовбурові клітини крові. Відновлення яких клітин пухкої волокнистої сполучної тканини буде порушеним?

 

A. Перицити

B. Адипоцити

C. Макрофаги

D. Пігментні клітини

E. Фібробласти

 

6. На гістологічному препараті виявляються чутливі нервові закінчення утворені товстими мієліновими волокнами, які підходячи до волокон сухожилля, втрачають мієлінову оболонку і дають численні розгалуження. Яке це закінчення?

 

A. Невільне

B. Некапсульоване

C. Капсульовано

D. Нервово-сухожильне волокно

E. Вільне

 

7. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв ентеродермального (кишкового) типу. Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

 

A. Шкірна ектодерма

B. Кишкова ентодерма

C. Спланхнотом

D. Прехордальна пластинка

E. Нефротом

 

8. Епітеліальні клітини, які походять із проміжної мезодерми, мають кубічну форму, а на апікальній поверхні несуть щіточкову облямівку. Яка локалізація цього епітелію?

 

A. Серозні оболонки

B. Повітроносні шляхи

C. Канальці нирки

D. Ендометрій

E. Слизова оболонка тонкої кишки

 

9. 40. В гістологічному препараті шкіри пальця в деяких клітинах базального шару визначається генетичний матеріал, який перебуває в максимально конденсованому, спіралізованому стані - це:

 

A. еухроматин

B. структурний гетерохроматин

C. хромосома

D. функціональній гетерохроматин

E. гетерохроматин

 

10. 32. Під час поділу материнської клітини утворились дочірні клітини, які мають диплоїдний набір хромосом. Як називається такий механізм поділу?

 

A. мітоз

B. ендомітоз

C. амітоз

D. некроз

E. мейоз

 

11. На електронномікроскопічній фотографії клітини печінки білого щура визначається добре розвинута мембранна органела, що контактує з плазмолемою клітини та мембраною ядра. Яку назву має ця органела?

 

A. Комплекс Гольджі

B. Рибосоми

C. Мікрофіламенти

D. Ендоплазматична сітка

E. Мікротрубочки

 

12. Гематоксилін - основний барвник, що зв'язується з компонентами клітини, які проявляють кислу реакцію. Які структурні компоненти клітини зумовлюють базофілію цитоплазми?

 

A. Мітохондрії, гладка ендоплазматична сітка

B. Рибосоми, гранулярна ендоплазматична сітка

C. Пероксисоми, агранулярна цитоплазматична сітка

D. Лізосоми, агранулярна цитоплазматична сітка

E. Комплекс Гольджі, агранулярна ендоплазматична сітка

 

13. У дорослої людини спостерігається аномалія розвитку, яка називається ахондроплазія – вкорочені кінцівки. Яка зона метаепіфізарної пластинки в онтогенезі відсутня?

 

A. зона стовпчастого хряща

B. зона пухирчастого хряща

C. зона молодої кістки

D. зона незміненого хряща

 

14. В процесі життя людини відбувається пластична перебудова кісток. При цьому спостерігається п’єзоелектричний ефект – різниця потенціалів на увігнутій та опуклій поверхнях кісткових пластинок. Процеси резорбції кістки пов’язані з позитивними зарядами. Які клітини кісткової тканини концентруються на поверхнях з позитивними зарядами?

 

A. Остеоцити

B. Остеобласти

C. Остеокласти

D. Преостеобласти

 

15. Хімічний фактор подіяв на плазмолему клітини. У результаті вона була частково зруйнована. Як називаються білки плазмолеми, які повністю пронизують біліпідний шар?

 

A. Інтегральні

B. Периферичні

C. Напівінтегральні

D. Структурні

 

16. При ультрамікроскопічному дослідженні м’язового волокна встановлено, що міофібрили оточені системою мембранних сплющених цистерн і трубочок, які утворюють навколо них своєрідну манжетку. Яку функцію виконують ці структури?

 

A. Генерують потенціал дії

B. Депонують глікоген

C. Депонують іони кальцію

D. Акумулюють енергію

E. Є місцем приєднання голівок міозину

 

17. На мікропреператі серця розрізняємо великі округлі клітини, які розташовані у вигляді світлих тяжів, мають невелику кільність міофібрил по периферії і включення глікогену. Ядро розташоване ексцентрично. Ці клітини належать до:

 

A. Ендокринних

B. Скоротливих.

C. Провідних волокон Пуркиньє

D. Провідних перехідних

E. Провідних Пейсмекерних

 

18. При дослідженні мазка крові хворого 47 років виявлені клітини діаметром біля 11 мкм, які складають 1% від загального числа лейкоцитів. Ядра цих клітин мають бобоподібну чи сегментовану форму, бідні на гетерохроматин та маскуються за метахроматично пофарбованими гранулами в цитоплазмі. Назвіть ці клітини.

 

A. Еозинофіли

B. Базофіли

C. Моноцити

D. Нейтрофіли

E. Лімфоцити

 

19. При дослідженні ультрамікроскопічної будови клітини крові в її цитоплазмі виявлені овальні гранули, які містять кристалоїд, занурений в аморфний матрикс. Які це клітини?

 

A. Еозинофіли

B. Моноцити

C. Базофіли

D. Нейтрофіли

E. Лімфоцити

 

20. Одні з клітин епідермісу шкіри мають нейральне походження, бо розвиваються з нервового гребеня. Які це клітини?

 

A. Меланоцити

B. Клітини остистого шару

C. Базальні епідермоцити

D. Кератиноцити

E. Епідермальні макрофаги
Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 66 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №17. Варіант №50 | Серія №17. Варіант №51 | Серія №18. Варіант №52 | Серія №18. Варіант №53 | Серія №18. Варіант №54 | Серія №19. Варіант №55 | Серія №19. Варіант №56 | Серія №19. Варіант №57 | Серія №20. Варіант №58 | Серія №20. Варіант №59 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №2. Варіант №6| Серія №3. Варіант №7

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.047 сек.)