Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №3. Варіант №7

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На гістологічному препараті видно зародок на стадії диференціації зародкових листків. Яка тканина утворюється з проміжної мезодерми?

 

A. гладка м’язова тканина

B. епітелій шлунка

C. епітелій нирок

D. сполучна тканина шкіри

E. посмугована м’язова тканина

 

2. При електонномікроскопічному дослідженні гіалінового хряща виявляються клітини з великою кількістю вільних рибосом в цитоплазмі, погано розвинутою гранулярною ендоплазматичною сіткою та комплексом Гольджі. Яку функцію виконують ці клітини?

 

A. Ріст та регенерація хрящової тканини

B. Руйнування міжклітинної речовини хряща

C. Депонування глікогену

D. Депонування жиру

E. Утворення міжклітинної речовини

 

3. На препараті виявляється зародок, дах якого складається з мікробластомерів, дно з макробластомерів, бластоцель зміщено до анімального полюса. Як називається цей зародок?

 

A. дискобластула

B. бластоциста

C. целобластула

D. амфібластула

E. сферо бластула

 

4. При дослідженні гістологічного препарату сполучної тканини визначаються нейтрофіли. Яку функцію виконують ці клітини, проникаючи із крові в тканини?

 

A. Фагоцитоз мікроорганізмів

B. Опорну.

C. Трофічну

D. Розширяють кровоносні судини

E. Регулюють скорочення гладких міоцитів.

 

5. У проліферативній фазі запалення формується грануляційна тканина. При гістологічному дослідженні цієї тканини виявлено велику кількість клітин слабковідростчатої форми з великим світлим ядром, яке містить кілька ядерець. Цитоплазма має різко базофільну центральну зону (ендоплазму) і світлішу периферію. Які це клітини?

 

A. плазмоцити

B. макрофаги

C. фібробласти

D. фіброцити

E. тучні клітини

 

6. На гістологічному препараті мієлінового нервового волокна, обробленому нітратом срібла, видно звужені та розширені ділянки. Як називаються звужені ділянки?

 

A. Вузли (перехвати) Ранвьє

B. Вузли (перехвати) Шванна

C. Вузли (перехвати) Ніссля

D. Вузли (перехвати) Гольджі

E. Вузли (перехвати) Шмідта –Л антермана

 

7. Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?

 

A. Пухка волокниста сполучна

B. Епітеліальна

C. Нервова

D. Кісткова

E. Хрящова

 

8. При дослідженні епітелію з’ясувалося, що він складається з кількох шарів клітин. Епітеліоцити зовнішнього шару не мають ядер. Який це епітелій?

 

A. Багаторядний війчастий

B. Багатошаровий кубічний

C. Багатошаровий плоский незроговілий

D. Багатошаровий плоский зроговілий

E. Перехідний

 

9. 4. В гістологічному препараті ендометрію видно окремі епітеліальні клітини, в яких хромосоми формують “пластику”, яка розташована в екваторіальній площині. В якому періоді мітотичного циклу перебувають такі клітини? 

A. в анафазі

B. в профазі

C. в інтерфазі

D. в метафазі

E. в телофазі

 

10. 25. Під час експерименту на клітини подіяли колхіцином, що призвело до появи клітин із великими ядрами, що мали збільшену кількість хромосомних наборів. В якому періоді клітинного циклу перебувала клітина?

 

A. в інтерфазі

B. в пресинтетичному періоді

C. в синтетичному періоді

D. в періоді G-0

E. в постсинтетичному періоді

 

11. На електронномікроскопічній фотографії подоцита можна побачити органели загального призначення, які мають мембрану. Які це органели?

 

A. Мікротрубочки, мікрофіламенти, рибосоми

B. Пероксисоми, рибосоми, лізосоми

C. Комплекс Гольджі, мітохондрії, центросома

D. Мітохондрії, лізосоми, пероксисоми

E. Ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, центросома

 

12. На електронномікроскопічній фотографії клітини що зазнала гіпоксію видно аутофагосоми, що містять залишки мітохондрій. В чому полягає суть процесу аутофагоцитозу?

 

A. Перетравлення внутрішньоклітинних структур

Загрузка...

B. Перетравлення частинок,що поступили в клітину шляхом піноцитозу

C. Захоплення та перетравлення однією клітиною іншої

D. Деструкція бактерій

E. Перетравлення фагоцитованих частинок

 

13. Клітини кісткової тканини остеобласти продукують компоненти органічної частини міжклітинної речовини кістки – осеомукоїд та осеїнові волокна. Колаген якого типу продукують остеобласти?

 

A. Колаген III типу

B. Колаген ІІ типу

C. Колаген І типу

D. Колаген V типу

E. Колаген ІV типу

 

14. Кістки є не тільки депо іонів кальцію, фосфору, але і вмістилищем органу кровотворення. Який кровотворний орган розміщений в кістках?

 

A. Тимур

B. Скупчення лімфоїдних елементів

C. Червоний кістковий мозок

D. Лімфовузли

 

15. При дії мікробних токсинів на клітини відбулося значне ушкодження глікокаліксу. Які основні хімічні компоненти входять до складу глікокаліксу плазмолеми?

 

A. Ліпіди і олігосахариди

B. Гліколіпіди і білки

C. Гліколіпіди і глікопротеїни

 

16. На мікропреператі серця розрізняємо великі округлі клітини, які розташовані у вигляді світлих тяжів, мають невелику кільність міофібрил по периферії і включення глікогену. Ядро розташоване ексцентрично. Ці клітини належать до:

 

A. Ендокринних

B. Провідних волокон Пуркиньє

C. Скоротливих.

D. Провідних Пейсмекерних

E. Провідних перехідних

 

17. Проведено гістологічне дослідження препарата м’язової тканини мезенхімного типу. Який структурний компонент є морфофункціональною одиницею досліджуваної м’язової тканини?

 

A. Гладком’язова клітина

B. Корзинчаста клітина

C. Міобласт

D. Поперечнопосмуговане м’язове волокно

E. М’язова трубка

 

18. В мазку периферійної крові молодої жінки, що ставала на облік у жіночій консультації, відмічено 10% великих клітин із слабобазофільною цитоплазмою і бобовидними ядрами. Клітини є найбільшими серед видимих у полі зору. Які це клітини?

 

A. Плазмоцити

B. Макрофаги

C. Малі лімфоцити

D. Середні лімфоцити

E. Моноцити

 

19. В студента-другокурсника, що проходив профогляд у студентській поліклініці, в мазку периферійної крові виявлено 5% великих клітин із димчасто-сірою цитоплазмою і бобовидними ядрами. Клітини є найбільшими серед видимих у полі зору. Які це клітини?

 

A. Середній лімфоцит

B. Малий лімфоцит

C. Моноцит

D. Плазмоцит

E. Макрофаг

 

20. Відомо, що цитоплазма аксонів постійно переміщується від перикаріона до терміналей. Які органели, головним чином, забезпечують цей транспорт?

 

A. Мікротрубочки та мікрофіламенти

B. Гранулярна ЕПС

C. Лізосоми

D. Мітохондрії

E. Комплекс Гольджі

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 66 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Серія №17. Варіант №51 | Серія №18. Варіант №52 | Серія №18. Варіант №53 | Серія №18. Варіант №54 | Серія №19. Варіант №55 | Серія №19. Варіант №56 | Серія №19. Варіант №57 | Серія №20. Варіант №58 | Серія №20. Варіант №59 | Серія №2. Варіант №6 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №20. Варіант №60| Серія №3. Варіант №8

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.019 сек.)