Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №3. Варіант №9

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 1. В експерименті у зародка курки на стадії диференціації мезодерми зруйновано внутрішній зародковий листок-ентодерму.Розвиток яких структур буде порушено?

 

A. спланхнотома

B. нефротома

C. міотома

D. кишки

E. дерматома

 

2. Як відомо, хрящова тканина має тільки один клітинний диферон. Яка клітина не належить до клітин хрящового диферону?

 

A. фібробласт

B. хондробласт

C. прехондробласт

D. хондроцит

 

3. При гістологічному дослідженні визначається зародок на стадії диференціації зародкових листків. Виявлене пошкодження сегментних ніжок. До порушення розвитку яких структур це може призвести?

 

A. волокнистої сполучної тканини.

B. скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини,

C. серцевої поперечно-посмугованої м'язової тканини,

D. сечостатевої системи,

E. травної системи

 

4. Запалення характеризується розширенням кровоносних капілярів на ділянці пошкодження, зменшенням кровообігу, підвищенням проникливості стінки судин. Яким з клітин, наведених нижче, належить головна роль в цьому?

 

A. Фібробластам

B. Еозинофілам

C. Тканинним базофілам

D. Плазмоцитам

E. Макрофагам

 

5. У експерименті помітили міткою В-лімфоцити крові. Тварині введено під шкіру чужорідний білок. В яких клітинах поза кровоносними судинами буде виявлятися мітка?

A. У тканинних базофілах

B. У Т-лімфоцитах

C. У плазмоцитах

D. У макрофагах

E. У фібробластах

 

6. На гістологічному препараті мієлінового нервового волокна, обробленого осмієвою кислотою, його оболонка забарвлюється у чорний колір. Присутність яких речовин у мієліновій оболонці спричиняє це забарвлення?

 

A. Ліпідів

B. Глікозаміногліканів

C. Білків

D. Глікопротеінів

E. Протеогліканів

 

7. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв ектодермального походження. В яких органах будуть спостерігатися пошкодження?

 

A. В шлунку

B. В кишці

C. В нирках

D. В статевих залозах

E. В шкірі

 

8. Внутрішню оболонку судини (інтиму) зсередини вистеляє епітелій. Назвіть його.

 

A. Епідерміс

B. Мезотелій

C. Багаторядний епітелій

D. Ендотелій

E. Перехідний епітелій

 

9. 42. Гістохімічні дослідження генетичного матеріалу інтерфазної та мітотичної клітин показали аналогічні результати. Які хімічні сполуки входять до складу хромосом та хроматину?

 

A. ДНК з гістонами та ліпідами

B. ДНК з гістонами та вуглеводами

C. РНК з гістонами та негістонними білками

D. ДНК з кислими білками та вуглеводами

E. ДНК з гістонами та негістонними білками,РНК

 

10. 12. В гістологічному препараті печінки, пофарбованому гематоксиліном та еозином, більшість клітин знаходиться в інтерфазі. В складі інтерфазного ядра виявляється округле базофільне тільце – ядерце. Яка функція ядерця ?

A. синтез АТФ і утворення попередників рибосом

B. синтез р-РНК і утворення попередників рибосом

C. синтез і-РНК і утворення попередників рибосом

D. синтез ДНК і утворення попередників рибосом

E. синтез т-РНК і утворення попередників рибосом

 

11. Відомо, що лізосоми - це замкнені мембранні мішечки діаметром близько 0.2-0.4 мкм, заповнені гідролітичними ферментами. Який процес відбудеться у разі порушення цілісності стінки лізосоми?

A. Аутофагоцитоз

B. Детоксикація клітини

C. Аутоліз клітини

D. Формування фагосоми

E. Сформуються залишкові тільця

 

12. У цитоплазмі клітини містяться мембранні пухирці сферичної форми заповнені ферментами, серед яких маркерним є каталаза. Яка це структура ?

A. лізосома

B. перексисома

C. комплекc Гольджі

D. мітохондрія

E. рибосома

 

13. На електронограмі кісткової тканини спостерігається одноядерна клітина неправильної кубічної форми з добре розвинутими елементами гранулярної ендоплазматичної сітки та комплексу Гольджі. Яка це клітина?

A. Преостеобласт

B. Остеобласт

C. Остеоцити

D. остеокласт

 

14. При аналізі рентгенограми хворого лікар звернув увагу на локальне розсмоктування твердих тканин окремих кісток. З підвищеною активністю яких клітин можуть бути пов’язані ці явища?

A. остеокласти

B. остеоцити

C. фібробласти

D. остеобласти

E. хондобласти

 

15. При аутоімунному ушкодженні клітин організму порушується транспортна функція плазматичних мембран. Визначте, яку функцію виконує Nа+-К+-насос?

 

A. Підвищує критичний рівень деполяризації

B. Відкриває К+-канали

C. Викликає підвищення проникливості мембрани

D. Здійснює активний транспорт Nа+ та К+

E. Гальмує вхід Cl- в клітину

 

16. При ультрамікроскопічному дослідженні м’язового волокна встановлено, що міофібрили оточені системою мембранних сплющених цистерн і трубочок, які утворюють навколо них своєрідну манжетку. Яку функцію виконують ці структури?

A. Є місцем приєднання голівок міозину

B. Акумулюють енергію

C. Депонують глікоген

D. Депонують іони кальцію

E. Генерують потенціал дії

 

17. Проведено ультрамікроскопічне дослідження препарата скелетної м’язової тканини, побудованої із м’язових волокон. Що є одиницею міофібрили м’язового волокна?

A. Актинові нитки

B. Саркомер

C. Диск І

D. Диск А

E. Міозинові нитки

 

18. При дослідженні мазка крові хворого 47 років виявлені клітини діаметром біля 11 мкм, які складають 1% від загального числа лейкоцитів. Ядра цих клітин мають бобоподібну чи сегментовану форму, бідні на гетерохроматин та маскуються за метахроматично пофарбованими гранулами в цитоплазмі. Назвіть ці клітини.

A. Базофіли

B. Лімфоцити

C. Нейтрофіли

D. Моноцити

E. Еозинофіли

 

19. В мазку крові виявляються клітини, цитоплазма яких містять крупні метахроматичні гранули. Який відсоток цих клітин у крові дорослої здорової людини?

A. 19 - 38%

B. 0,5 - 5%

C. 0 - 1%

D. 3 - 11%

E. 47 - 72%

 

20. На препаратах нервової тканини спостерігаються дрібні клітини з двома - трьома відростками, що мають розгалуження. Які функції вони виконують?

 

A. Дендритні антиген презентуючи клітини

B. Формують оболонки нервових волокон

C. Передача нервового імпульсу

D. Фагоцитоз


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №18. Варіант №53 | Серія №18. Варіант №54 | Серія №19. Варіант №55 | Серія №19. Варіант №56 | Серія №19. Варіант №57 | Серія №20. Варіант №58 | Серія №20. Варіант №59 | Серія №2. Варіант №6 | Серія №20. Варіант №60 | Серія №3. Варіант №7 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №3. Варіант №8| Тема № 1. Гистология органов опорно-двигательной системы.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.044 сек.)