Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Микроскоптық талдау ненi анықтауға мүмкiндiк бередi?

Көмiртектi болаттарды шыңдағанда суыту қалай iске асырылады? | Аттылық қандай тәсілмен анықталады? | Рамында 1 элементтің мөлшері шектен тыс көп болып кететін шойындар. | Андай болаттар жетілдірілген деп аталады? | Рамында 4,3%-дан жоғары көміртегі бар шойын калай аталады? | Ай шойынның құрылымында графит кiрмелерi болмайды? | Рылыстық болаттың ентаңбасында (30ХГСЖ: санмен нені белгілейді? | Атты ерітінділердің негізгі түрлері қандай? | Магнийдің балқу температурасы? | Металлдардың кристалдануындағы өзгерістер ...............деп аталады? |


Читайте также:
  1. АӨК дамуын мемлекеттік реттеудің қолданыстағы саясатын талдау
  2. АӨК-дегі ағымдағы жағдайды талдау
  3. АӨК-нің басымды салаларының проблемаларын талдау
  4. АӨК-нің мықты және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері мен қауіптерін талдау
  5. Азақстан Республикасындағы ЖОО бағдарламалар мен оқу үдерісіне гендерлік талдау жасаңыз.
  6. Дифференциалды термиялық сараптау тәсілі көмегімен қандай тәуелділікті анықтауға болады?
  7. ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ

А) көрiнетiн фаза түйiршектерiнiң пiшiнiн, өлшемiн және өзара орналасуын

Металдың полиморфтық түрленуi немен қоса жүредi?

А) кристалдық тордың түрiнiң өзгеруiмен

Металдың аллотропиясы (полиморфтығы) не нәрсе болып есептелiнедi?

А) металдың әр түрлi кристалдық түрде бола алу қабілеттiлiгi

Модифицирлеу процесi не нәрсе болып есептелiнедi?

А) майда түйiршiктi құрылым алу үшiн кристалдану центрiнi санын жасанды реттеу

Материалдарды динамикалық сынағанда төменде келтiрiлген сипаттамалардың қайсысы анықталады?

А) соққыға тұтқырлығы

Материалға қатты инденторды ендiрiп анықталатын материалдың қаттылығы ненi сипаттайды?

Е) материалдың жергiлiктi пластикалық деформацияға қарсылығын

Материалға қатты ұштықты (инденторды) ендiрiп сынағанда төменде келтiрiлген механикалых сипаттамалардың қайсысы анықталады?

Е) HB, HRB, HRC

Механикалық сынаудың қай тұрiнде үлгiнiң салыстырмалы жiңiшкеруiн анықтауға болады?

Е) созғанда

Металдың айнымалы таңбалы (циклдiк) жүктемеге төзiмдiлiк қабілеттiлiгiн қалай атайды?

В) қажу кедергiсi (төзiмдiлiк)

Металдың пластикалық деформация процесiнде бекемделуi неден туындаған?

С) дислокация қозғалысын қиындататын табалдырықтар мен тосқауылдардың түзiлуiмен қоса жұретiн дислокация тығыздығының өсуiнен

Металдар мен қорытпалар үшiн суыну қисығы қандай координаталарда салынады?

С) температура-уақыт

Микроқұрылымы бойынша шойынның сұр, соғылымды немесе аса берiк екенiн анықтауға болама? Қандай белгiсi бойынша?

Е) графит кiрмелерiнiң пiшiнi бойынша болады

Механикалық қасиеттерге тигiзетiн әсерi тұрғысынан графит кiрмелерiнiң ыңғайлы пiшiнi қандай?

Е) шар тәрiздес

Мартенсит деген не?

А) a-темiрдегi көмiртегiнiң аса қаныққан ену қатты ерiтiндiсi

Мартенситті ескірген жоғары сапалы болат дегеніміз не және мысалы?

А) Мартенситті ескірген болат темір мен никельдің қорытпасы (8-20 %) және жиі кобальтпен Н18К9М5Т (0,03 %С, 18 %, 9 % Со, 5 % Мо, 0,7%Ті)

Магнитті қатты болаттардың ентаңбаларында қандай әріп бірінші

Жазылады?

А) Е

Магний қорытпаларының қандай ентаңбаларын білесіз?

С) МА2, МА10

Мыс қорытпаларының қандай ентаңбаларын білесіз?

Е) ЛЖМц59-1-1

Метал жадығаттар құрамы бойынша қандай негізгі топтарға бөлінеді?

А) Қара және түсті металдар мен олардың қорытпалары

Металдар магниттік түрленгенде қандай негізгі өзгеріс болады?

Е) Атомдардың электрондық қабаттарының құрылымы өзгереді

Морт сынықтардың беттік түрлері қандай болады?

С) Жылтыр

Метал материалдар құрамы бойынша қандай негізгі топтарға бөлінеді?

Е) Қара және түсті металдар мен олардың қорытпалары

Материалдар құрылымы бойынша қандай негізгі топтарға бөлінеді?

А) Қатденелер (кристалдар) және аморфты денелер.


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 177 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Мартенсит құрылымы қалай алынады?| Материалдар құрамы бойынша қандай негізгі топтарға бөлінеді?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)