Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мартенсит құрылымы қалай алынады?

Керамика дегеніміз не? | Көмiртектi болаттарды шыңдағанда суыту қалай iске асырылады? | Аттылық қандай тәсілмен анықталады? | Рамында 1 элементтің мөлшері шектен тыс көп болып кететін шойындар. | Андай болаттар жетілдірілген деп аталады? | Рамында 4,3%-дан жоғары көміртегі бар шойын калай аталады? | Ай шойынның құрылымында графит кiрмелерi болмайды? | Рылыстық болаттың ентаңбасында (30ХГСЖ: санмен нені белгілейді? | Атты ерітінділердің негізгі түрлері қандай? | Магнийдің балқу температурасы? |


Читайте также:
  1. Www.31.kz cайтының құрылымы
  2. Азақстан» телеарнасының сайтының дизайны, құрылымы.
  3. Ай шойынның құрылымында графит кiрмелерi болмайды?
  4. Ауыл шаруашылық кәсіпорын басқарудың үлгі құрылымы
  5. Дәріс 3. Металдар мен қорытпалардың атомдық – кристалдық құрылымы. Металдар мен қорытпалардың кристалдануы.
  6. Жарнама менеджері қосымшасының функционалдық құрылымы
  7. Жарнама менеджері» мәліметтер қорының құрылымы

А) Болатты мұздай суда шынықтырғанда

Мартенсит қандай қасиеттерге ие?

А) Беріктігі мен қаттылығы жоғары және соққықа тұтқырлығы төмен

Марганец болаттардың механикалық қасиеттеріне қалай әсер етеді?

А) Үйкеліске төзімділігін жоғарылатады

Материалдардың пісірілгіштігі дегеніміз не?

Е) Балқытып пісіру арқылы қажетті беріктігі бар ажарамайтын қосылыс қалыптасу қасиеті

Материалдардың үйкеліске төзімділігі дегеніміз не?

А) Үйкеліс күштерге қажетті уақыт төзімділік қасиеті

Материалдардың соғылғыштығы деген не?

А) Сыртқы күштің әсерінен қыйрамай өзінің пошымын өзгертулігі

Материалдардың антификциялық қасиеті дегеніміз не?

А) Материалдардың үйкеліс арқылы бір біріне икемделу қасиеті

Материалдың сенімді және ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, механикалық қасиеттерінің кешені ... деп аталады.

Е) Құрылымдық беріктік

Машинаның жауапты тетіктерінің көбісіне шынықтырғаннан кейін ... °С температурада жұмсарту қолданылады.

А) 150-200

Машина тетіктерін пайдалану кезінде

Е) статикалық, динамикалық және циклдық жүктемеге түседі

Металдар мен қорытпалардың ыстыққа беріктілігі дегеніміз

Е) Металдар мен қорытпалардың жоғары температуларда деформациялау мен қирауға бойы қарсыласу қабілеті

Металл түйіршіктерін ұсақтау процессі ... деп аталады

А) Түрлендіру – модификациялау

Металды матрица тесігінен қысыммен итеріп шығару әдісі қалай аталады?

А) престеу

Металды электродпен пісіру әдісі қалай аталады?

Е) Славянов әдісі

Металлургиялық үдерісте флюс не үшін қажет?

А) күл мен тау жыныстарын байланыстырып, металл құрамын реттейді

Металлургия үдерістерінің қай түрінде отын қолданылмайды?

Е) конверторлық үдерісте

Микро құрылым деп нені атайды.

А) 50-2000 есеге дейін ұлғайтуды қамтамасыз ететін , оптикалық микроскоптың көмегімен бақыланатын , металдың немесе қоспаның ішкі құрылысы.

Мыс пен мырыштың қорытпасы қалай аталады?

А) жез

Мойынтіректі болаттар қалай таңбаланады?

А) ШХ15, ШХ20СГ

Металдардың келесі қасиеттері қай топқа жатады: беріктік, серпімділік, илемділік, қаттылық, тұтқырлық?

А) Механикалық

Металдардың кристалдық құрылымы немен сипатталады?

А) метал көлемiнде атомдардың үш өлшемде периодтық қайталанып орналасуымен

Металдардың жоғарғы жылу және электр өткiзгiштiгi немен түсiндiрiледi?

А) металдық материалдарда бос электрондардың болуымен

Металдардың құрылымы қандай болады?

А) кристалдық

Металл құрылысындағы кеуектер мен сызаттар не нәрсе болып есептелiнедi?А) көлемдiк ақаулар

Металдардың қатты кұйден сұйық күйге ауысуы немен қоса жүредi?

А) кристалдық тордың бұзылуымен

Металдың қату процесi немен қоса жүредi?

В) кристалдық құрылымның түзiлумен

Металдық құйма қатқанда қалыптың қабырғасына жақын жерде түзiлетiн зона

Е) майдакристалды зона


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 237 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Металлдардың кристалдануындағы өзгерістер ...............деп аталады?| Микроскоптық талдау ненi анықтауға мүмкiндiк бередi?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)